เว็บเล่นรูเล็ต เว็บเดิมพันกีฬา สัญญาเช่าที่หมดอายุจำนวนมาก

เว็บเล่นรูเล็ต เว็บเดิมพันกีฬา อธิบายได้จากการเจรจาอย่างต่อเนื่อง (เป็นมิตรหรือด้วยการแทรกแซงของผู้พิพากษาค่าเช่า) การปฏิเสธการต่ออายุด้วยการจ่ายค่าชดเชยการขับไล่การเจรจาระดับโลกโดยแบรนด์ความล่าช้าทางยุทธวิธีอัตราการฟื้นตัว 12 เดือน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 ยังคงน่าพอใจมากที่ 97.7% (เทียบกับ 97.8% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 98.3% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255จำนวนผู้เช่าในการชำระบัญชีภาคบังคับยังคงทรงตัวและยัยู่

ในระดับเล็กน้อัตราว่างในปัจจุบันซึ่งไม่รวมตำแหน่งว่างเชิงกลยุทธ์ที่ตัดสินใจเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างที่ริเริ่มโดยทีมงานของโครงการ L’Esprit Voisin ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อยู่ที่ 2.4% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 2521ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของ บริษัท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเต22ฐานว่างในค่าเช่าล่าสุดที่ทราบ* LMG = รับประกันค่าเช่าขั้นต [มูลค่า

ค่าเช่าของสถานที่ว่าง / (ค่าเช่าขั้นต่ำที่รับประกันรายปีของสถานที่ครอบครอง + มูลค่าค่าเช่าของสถานที่ว่าง)] ตามวิธีการคำนวณของ EPR24อัตราส่วนระหว่างค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ผู้ค้าจ่ายและมูลค่าการซื้อขาย: (ค่าเช่า + ค่าใช้จ่ายรวมภาษี) / ยอดขายปลีกรวมภา25รวมค่าเช่าสำหรับพื้นผิวไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการสนับสนุน H1 2009 เพื่อแปลงเป็นร้านค้า (รับประกันการเช่าคาสิโนจนกว่าจะสิ้นสุดการปรโครงสร้างงาน

โครงสร้างการเช่า เว็บเล่นรูเล็ต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นการยืนยันความเด่นในแง่ของปริมาณการเช่าของสัญญาเช่าแบบผันแปรรายละเอียดของค่าเช่า Mercialys ตามภาคธุรกิจยังคงมีความหลากหลายอยู่มากสัดส่วนของสัญญาเช่าที่มีเงื่อนไขผันแปรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากกาเข้ามา

ของสัญญาเช่าใหม่ในพอร์ตโฟลิโอที่มีเงื่อนไขค่าเช่าผันแป2.4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่รว2.4.1 ค่าเช่าที่ออกใบแจ้งหนี้รายได้ค่าเช่าและค่าเช่าสุทธรายได้ค่าเช่าส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเช่าที่ออกใบแจ้งหนี้โดย บริษัท ซึ่งจะเพิ่มในขอบเขตที่ จำกัด ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าชดเชยความสิ้นหวังที่ผูเช่า

จ่ายและกระจายไปตามระยะเวลาของสัญญาเช่า (36 เดือนตามปกติใบแจ้งหนี้ค่าเช่ามีจำนวน152.5 ล้านณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลงเล็กน้อยจาก-0.6%จากปี 25รายละเอียดนี้เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยเฉพาะในกลุ่มอุปกรณ์ส่วนบุคคล (+2.คะแนน) อาหาร / การจัดเลี้ยง (-1.0 คะแนน) และอุปกรณ์ในครัวเรือน (-0.9 คะแนน) ภายใต้ผลรวมของ การจำหน่ายสินทรัพย์ในปี 2555 ซึ่ง

รวมถึงโรงอาหารของคาสิโนโดยเฉพาะและการส่งมอบโปรแกรม Esprit Voisin ในปี 2555 ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการผสมผสานการเช่าตามภาคส่วนของกิจกรรอัตราว่างทั้งหมด23อัตราอยู่ที่ 3.0% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (2.7%) เนื่องจากตำแหน่งว่างเชิงกลยุทธ์ใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา The Neighbor Spiต้นทุนการเข้าพัก24ของผู้เช่าของเราอยู่ที่ 9.9% (เทียบกับ 9.7% ณ วันที่

30/06/2555) สำหรับศูนย์การค้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น +0.2 จุดเมื่อเทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ผลของสัญญาเช่าใหม่ที่รวมอยู่ใน ขอบเขตที่อัตราความพยายามเฉลี่ยสูงกอัตรานี้ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างปานกลางเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานของ Mercialys สะท้อนให้เห็นทั้งน้ำหนักที่เหมาะสมของต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ในบัญชีการดำเนินงานของผู้ค้าและส่วนต่างที่เป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าเหล่านี้ในระหว่างการต่ออายุหรือ

ระหว่างการปรับโครงสร้ามูลค่าการเช่ารวมเฉลี่ยของกองเรือ Mercialys เพิ่มขึ้น +17 ยูโร / ตร.ม. ในรอบ 12 เดือนโดยอยู่ที่ 230 ยูโร / ตร.ม. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ภายใต้ผลของการจำหน่ายและการรวมกิจการใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในลักษณะที่เหมือนกันคือ +6 ยูโร / ตร.ม. มูลค่าการเช่าเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ขายคือ 152 ยูโร / ตร.ม. (ศูนย์การค้าที่ขายมีพื้นที่ขนาดกลางเป็นสัดส่วนมาก) และ ของการค้า Esprit Voisin เข้ามาในผลงาน 337 ยูโร / ตารางเมตรสำหรับร้ามูลค่าการเช่ารวมเฉลี่ยของกองเรือ Mercialys ยังคงต่ำกว่าค่าเช่าเฉลี่ย 310 ยูโร / ตาราง

เมตรของมาตรฐาน IPD สำหรับศูนย์การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อย่างมีนัยสำคค่าเช่าที่ Mercialys ได้รับมาจากแบรนด์ที่มีความหลากหลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายกเว้นCafétérias Casino (6%), Casino (12%), Feu Vert (3%) และ H&M (3%) ไม่มีผู้เช่ารายอื่นที่ไม่เป็นตัวแทนมากกว่า 2% ของค่าเช่าทั้งหมด ค่าเช่าทั้งหมดของคาสิโนคิดเป็น 17.7% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ -1.0 จุดเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม

2554 (18.7%) ส่วนใหญ่เกิดจากการขายในช่วง ” ปีบัญชี 2555 ของโรงอาหาร (ในรูปแบบ จำนวนมากที่แยกออกจากกันหรือรวมเข้ากับศูนย์การค้าที่เลิกกิจการ) ซึ่งปล่อยให้กับแบรนด์ Casino Grรายละเอียดระหว่างแบรนด์ระดับประเทศและท้องถิ่นของค่าเช่าตามสัญญาเป็นรายปีมีดังนี้:ปีนี้มีเครื่องห การเติบโตอย่างยั่งยืนของค่าเช่าที่ออกใบแจ้งหนี้: +4.3 คะแนน (รวมดัชนี26 : +2.0 คะแนน) เช่น +6.6 ล้านยูโร- ผลกระทบของการส่งมอบโครงการ Esprit Voisin และการเข้าซื้อกิจการในปี 2554 และ 2555: +3.9 คะแนนผลกระทบต่อการเติบโตของค่าเช่าตามใบแจ้งหนี้เช่น + 5.9 ล้านยู ผลกระ

ทบของการจำหน่ายสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2554 27 และในปี 2555 28ซึ่งทำให้ฐานการเช่าของเราลดลง: -7.6 คะแนนหรือ -11.6 ล้านยูการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าที่เรียกเก็บในปีนี้ยังได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผลกระทบพื้นฐาน (องค์ประกอบที่ไม่เกิดซ้ำในเชิงบวกที่บันทึกไว้ในปี 2554) และความว่างเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับโครงสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อ การเติบโตของค่าเช่าที่ออกใบแจ้งหนี้ในปี 2555 (-1.2 จรายได้ค่าเช่าสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เกือบจะคงที่เมื่อเทียบกับปี 2554 (-0.4%) ที่160.4 ล้านยูโรซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อปีบัญชีของการจำหน่ายสินทรั26การจัดทำดัชนีปี 2555 สอดคล้องกับสัญญาเช่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ICC หรือการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนี ILC ระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2553 และไตรมาสที่สองของปี 2554 (ตามลำดับ +5.01% และ + 2.56 27 Cf ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2554 เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มกราคม 255528ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมปี 2555 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 255629ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ได้รับเป็นเงินสดก่อนที่จะคำนึงถึงสเปรดที่ IFRS กำหนด (การแพร่กระจายของสิทธิในการเข้าในระยะเวลาของสัญญาเชค่าธรรมเนียมแรกเข้าและการชำระเงินเฉพาะทางที่ได้รับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 29 เป็นจำนวน4.9 ล้านยูโรเทียบกับ 10.2 ล้านยูโรในปี 2554 และแยกย่อยดังนีค่า

ธรรมเนียมแรกเข้า3.0 ล้านยูโรและค่าตอบแทนด้านความเชี่ยวชาญที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมรีมาร์เก็ตติ้งปัจจุบัน (เทียบกับ 4.8 ล้านยูโรในปี 255ค่าธรรมเนียมแรกเข้า1.9 ล้านยูโรส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการตลาดของโครงการขยาย / ปรับโครงสร้างที่ส่งมอบในปี 2555 – ส่วนใหญ่เป็น Quimper, Fréjus, Istres – (เทียบกับ 5.4 ล้านยูโรในปี 2554) ปี 2011 ได้รับประโยชน์จากการส่งมอบส่วนขยายจำนวนมาก (Geispolsheim, Ajaccio,

Marseille La Valentine, Annemasse, Auxerre และ Villefranche) ทำให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวนมหลังจากพิจารณาค่าสเปรดตามมาตรฐานบัญชีแล้วค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่รับรู้ในปี 2555 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ + 3.4% และอยู่ที่ 7.9 ล้านยูโร (เทียบกับ 7.6 ล้านยูโร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554) ภายใต้ผลของ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่เรียกเก็บทั้งในปี 2554 และ 2553ค่าเช่าสุทธค่าเช่าสุทธิสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างรายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับไซต์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงภาษีทรัพย์สินและค่าเช่าที่ไม่ได้เรียกเก็บซ้ำกับผู้เช่าเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ทรัพย์สิน (ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการการเช่าที่จ่ายให้กับผู้จัดการทรัพย์สินและไม่ได้เรียกเก็บเงินใหม่และค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานของไซตค่าเช่าสุทธิสำหรับปี 2555 มีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ 151.7 ล้านยูโร (เทียบกับการเพิ่มขึ้น -0.6% สำหรับค่าเช่าที่ออกใบแจ้งหนี้ขั้นต้น) นั่นคืออัตรา Conversion ของค่าเช่ารวม / ค่าเช่าสุทธิซึ่งกำลังดีขึ้น สิ่งนี้สามารถอธิบายได้จากปัจจัยต่างๆที่เชื่อมโยงโดย

เฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับปรุงคุณภาพที่แท้จริงของพอร์ตโฟลิโอของเราด้วยนโยบายการเก็งกำไรสินทรัพย์แบบไดนามิกที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2ค่าใช้จ่ายในการคำนวณค่าเช่าสุทธิคิดเป็น 8.8 ล้านยูโรในปี 2555 เทียบกับ 9.3 ล้านยูโรในปี 2554 ซึ่งลดลงอย่างมากถึง -5.4%2.4.2 รายได้จากการบริหารค่าโสหุ้ยและรายได้จากการดำเนินงานรายได้จากการบริหารการบริหารและกิจกรรมอื่นายได้จากการจัดการการบริหารและกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่า

ธรรมเนียมที่ออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการที่จัดหาโดยทีมงาน Mercialys บางทีม (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของบริการให้คำปรึกษาที่จัดทำโดยทีมงานที่ทุ่มเทให้กับโปรแกรม L’Esprit Voisin ซึ่งทำงานร่วมกับ Mercialys และ กลุ่มคาสิโนหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการจัดการศูนย์ที่ทีมงานจัดหาให้) ค่าธรรมเนียมการตลาดและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาและการจัดการสินทรัพย์ในกรอบของการดำเนินการเฉพาะในนามของบุคคลที่สามค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในปี 2555 มี

จำนวน 3.7 ล้านยูโรเทียบกับ 6.2 ล้านยูโรที่เรียกเก็บในปี 2ควรจำไว้ว่าปี 2554 ได้รับประโยชน์จากรายได้ที่ไม่เกิดขึ้นประจำจำนวน 2.8 ล้านยูโรที่เกี่ยวข้องกับค่าที่ปรึกษาที่ได้รับจากการสร้างกองทุนของสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ครบกำหนดกับ Union Investment (2.0 ล้านยูโร) และที่ปรึกษาการจัดการสินทรัพย์และการตลาด ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการสำหรับ บริษัท บุคคลที่สาม (0.8 ล้านยูโร)อัตรากำไรจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพในปี

2554 Mercialys และ Union Investment ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีบทบาทมากในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้สร้าง OPCI ขึ้นเพื่อรองรับสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ครบกำหนด OPCI นี้ถือหุ้น 80% โดย Union Investment และ 20% โดย Mercialys Mercialys เป็นผู้ดำเนินการกองทุนนี้ซึ่งรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และการตลในปี 2554 OPCI ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ชิ้นแรกใน Bordeaux-Pessac Mercialys ได้พัฒนาส่วนขยายไปสู่แนวคิด

Esprit Voisin ของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้โดยต้อนรับร้านค้าใหม่ 30 แห่งซึ่งจัดส่งไปยัง OPCI เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2วนต่างที่รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากการดำเนินการส่งเสริมการขายนี้เป็นจำนวน 10.3 ล้านยูโรก่อนหักภาษีในงบการเงินรวมของ Mercialys Mercialys อาจได้รับประโยชน์จากการจ่ายส่วนเพิ่มราคาเมื่อมีการวางตลาดล็อตที่ว่าง ในทางกลับกัน Mercialys ได้ให้การรับประกันการเช่าแก่ OPCI สำหรับล็อตเหล่านี้เป็น

ระยะเวลาสูงสุดสาณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 OPCI เป็นเจ้าของศูนย์การค้า Pessac ทั้งหมดโดยมีพื้นที่ผิว 20,300 ตารางเมตรคิดเป็นมูลค่าตลาดรวมค่าภาษี 84.7 ล้านยูโรค่าใช้จ่ายอื่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ต้นทุนโครงสร้าง ต้นทุนโครงสร้างเหล่านี้รวมถึงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสื่อสารทางการเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมที่จ่ายให้กับสมาชิกของคณะกรรมการค่าใช้จ่ายในการสื่อสารของสถาบันค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการตลาดค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับ

Casino Group สำหรับงานที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงการให้บริการ (การบัญชีการเงิน การจัดการการจัดการทรัพยากรบุคคลการจัดการไอที) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด (ผู้ตรวจสอบตามกฎหมายคำแนะนำการศึกษา) และค่าใช้จ่ายในการประเมินสินค้าคงคลังอสังหาริมทรัพย์ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีมูลค่า 8.2 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับ 6.9 ล้านยูโรในปี 2554 เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านยูโรสาเหตุหลักมาจผลกระทบพื้นฐาน: ปี 2554 ได้รับประโยชน์จากรายได้ที่ไม่เกิดขึ้น

ประจำที่เกี่ยวข้องกับการกลับรายการสำรองสำหรับค่าธรรมเนียมค่าโสหุ้ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 0.8 ล้านยูผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของ CVAE (การมีส่วนร่วมในมูลค่าเพิ่มของ บริษัท ) ที่บันทึกไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับการเข้าสู่ ‘นกหวีด’ ของ บริษัท อสังหาริมทรัพย์ในระบบใหม่ที่นำมาใช้แทนภาษีมืออาชีพเดิมซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 0.7 ล้านยูโรในปี 2555 เทียบกับปี 255ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2012 ได้แก่ 0,600,000 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเชิงพาณากไม่รวมรายการเหล่านี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในปี 2555 ลดลง -10.4% เมื่อเทียบกับปี 2554 (- 0.8 ล้านยูโร)ต้นทุนพนักงานต้นทุน

บุคลากรสอดคล้องกับต้นทุนทั้งหมดของฝ่ายบริหารและทีมผู้บริหารของ Mercialys ซึ่งมีพนักงาน 72 คนในสัญญาถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (เทียบกับ 70 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25ค่าใช้จ่ายบุคลากรอยู่ที่ 9.7 ล้านยูโรในปี 2555 เทียบกับ 9.8 ล้านยูโรในปี 2554 ลดลงเล็กน้อย -1.4% ซึ่งเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่เข้าและออกจากการแทรกแซงในช่วงเวลาดังกลค่าใช้จ่ายบุคลากรเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะ

เป็นส่วนหนึ่งของบริการให้คำปรึกษาที่จัดทำโดยทีมงานที่ทุ่มเทให้กับโปรแกรม L’Esprit Voisin ซึ่งทำงานร่วมกับ Mercialys และ Casino Group หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศูนย์ การให้บริการโดยทีมงาน (ดูย่อหน้าด้านบนเกี่ยวกับรายได้จากการจัดการการบริหารและกิจกรรมอื่น ค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาและประมาณการหนี้สินค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายและประมาณการหนี้สินมีมูลค่า 26.8 ล้านยูโรในปี 2555 เทียบกับ 23.9 ล้านยูโรในปี 2554 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ในปี 2554 และในปี รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ส่วน

ใหญ่ประกอบด้ในรายได้: จำนวนการจำหน่ายสินทรัพย์และรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินทรัในค่าใช้จ่าย: มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ที่ขายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเหล่านี้ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ยังไม่ได้วาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามโครงสร้างทางการเงินใหม่ของ Merciaรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ มีจำนวน 196.2 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ 121.4 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนี้มีสาเหตุหลักมาจจำหน่ายในปี 2555: รับรู้รายได้ 193.7 (ไม่รวมการขยายเวลาของ Pessac ที่ขายภายใต้การขายนอก

แผน) เทียบกับ 120.4 ล้านยูโรในปี 25การกลับรายการภาระผูกพันที่ให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายในปี 2010 และ 2011 และไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปคิดเป็นจำนวน 1.7 ล้านยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ มีจำนวน 139.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ 90.8 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจามูลค่าตามบัญชีสุทธิของพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์ที่ขายในปี 2555 และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย: 133.4 ล้านยูโรเทียบกับ 89.8 ล้านยูโรในปี 255การรับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับหนี้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงสร้างทางการเงินใหม่ของ

Mercialys เป็นจำนวนเงิน 4.9 ล้านยบนพื้นฐานนี้จำนวนกำไรสุทธิของปี 2555 ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินทรัพย์อยู่ที่ 61.7 ล้านยูโร (สำหรับการขายด้วยมือ 194 ล้านโฉนดไม่รวมการขยาย Pessac ที่ขายภายใต้การขายนอกแผน) เทียบกับกำไรสุทธิที่รับรู้ในปี 2554 ของ 30.6 ล้านยูโร (สำหรับ 120 ล้านโฉนดในสินทรัพย์มือที่ขายในปี 2รายได้จากการดำเนินงานจากผลข้างต้นกำไรจากการดำเนินงานในปี 2555 มีจำนวน 177.2 ล้านยูโรเทียบกับ 147.9 ล้านยูโรในปี 2554 เพิ่มขึ้น 19อัตราส่วนรายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าตัดจำหน่ายประมาณการหนี้สินและค่าเสื่อมราคารายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ30 / รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 12 เดือนโดยอยู่ที่ 92.1% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (เทียบกับ 87.7% ณ สิ้นปี 2554) ภายใต้ ผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบเชิงบวกของส่วนต่างการส่งเสริมการขายที่บันทึกไว้ในปี 2555 โดยการทำให้เป็นกลางของผลกระทบที่ไม่เกิดขึ้นประจำ (ค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ในปี 2554 และส่วนต่างการส่งเสริมการขายที่เชื่อมโยงกับส่วนขยาย Pessac ที่บันทึกไว้ในปี 2555)

อัตราส่วนจะอยู่ที่ 85.7% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (เทียบกับ 85.9% ณ สิ้นปี 2552.4.3 ผลทางการเงินและภาษบรรทัดล่างสุดบันทึกผลลัพธ์ทางการเงิน:- ค่าใช้จ่าย: ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงสร้างทางการเงินใหม่ของ บริษัท สุทธิจากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง (ดูหัวข้อ 2.4.6.1 หนี้สินทางการเงในการนี้จะเพิ่มต้นทุนทางการเงินที่แนบมากับสัญญาเช่าซึ่งเป็นจำนวนเงินคงค้าง 0.5 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (เว็บไซต์ Port Toga) และดอกเบี้ยทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ที่ SCI Geispolsheim นำไปใช้เพื่อ

เป็นเงินทุนในการดำเนินการส่วนขยาย ของไซต์สำหรับการถือหุ้นโดย Mercialys ใน SCI Geispolsheim (5ควรสังเกตว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของไซต์ Tours La Riche เป็นเรื่องของการใช้สิทธิเสริมในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 นอกจากนี้ในส่วนของการขายไซต์ Geispolsheim เงินกู้ที่ทำสัญญาโดย SCI Geispolsheim จะได้รับการชำระคืน ล่วงหน้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2 รายได้: ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนของกระแสเงินสดที่เป็นบวกซึ่งเป็นผลมาจาก

กิจกรรมและเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าตลอดจนเงินปันผลจากเงินลงทุนที่ถืออยู่ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดุลเงินสดของ Mercialys อยู่ที่ 204.2 ล้านยูโรเทียบกับ 45.1 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดุลเงินสดเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากผลของการจำหนหลังจากหักหนี้ทางการเงินแล้วเงินสดสุทธิ

ติดลบ -808.7 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับเงินสดสุทธิที่เป็นบวก 35.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ภายใต้ผลของการจัดหาเงินที่หดตัวในช่วงปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1.250 ยูโร พันล้านรวมถึง 1.0 พันล้านยูโรที่ดึงออกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2การดำเนินการตามโครงสร้าง

ทางการเงินใหม่นี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลประกอบการในปี 2555 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 30.7 ล้านยูโรเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.3 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดัในสกุลเงินยูต้นทุนหนี้ 1.0 พันล้านยูโรตั้งขึ้นใน H1 20(พันธบัตรและหนี้ธนาคาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่า

คอมมิชชั่นสำหรับ RCF ที่ไม่ได้ดึงออต้นทุนหนี้ ณ สิ้นปี 2554 (CBI และเงินกู้จาก SCI Geispolsheimค่าใช้จ่ายทางการเงินต้นทุนหนี้เฉลี่ยที่แท้จริงสำหรับปี 2555 คือ 3.30 EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยค่าเสื่อมราคาภาษีและค่าตัดจำหน่รายได้ทางการเงินมีจำนวน 1.4 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555 เทียบกับ 1.1 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างดีในปี 2555 โดยเงินปันผลจากการถือครองซึ่งสูงกว่าที่ได้รับในปี 2554 และค่าตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนด้วยเงินสด โดยเฉพาะการจำหน่จากผลข้างต้นผลลัพธ์ทางการเงินจึงติดลบที่ 29.4 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในขณะที่เป็นบวกที่ 0.8 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ภาระบบภาษี SIIC ได้รับการยกเว้นจากผลการเสียภาษีของ บริษัท จากกิจกรรม

อสังหาริมทรัพย์โดยมีการกระจายอย่างน้อย 85% ของผลมาจากรายได้ค่าเช่าและ 50% ของกำไรจากการขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพค่าภาษีในงบกำไรขาดทุนสอดคล้องกับการเก็บภาษีของส่วนต่างการส่งเสริมการขายที่รับรู้จากการดำเนินการพัฒนาส่วนขยายของโครงการ Bordeaux-Pessac ค่าธรรมเนียมที่ออกใบแจ้งหนี้และรายได้ทางการเงินที่เกิดจากเงินสดหัก ” ส่วนแบ่งของค่าใช้จ่ายทั่วไปของ บริษัท จัดสรรให้กับภาคที่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังมีภาษีรอการตัดบัญปี 2555 มีการเรียกเก็บภาษี 4.4 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับค่าภาษี 1.3 ล้านยูโรสำหรับปี 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการจดทะเบียนภาษีที่

เกี่ยวข้องกับส่วนต่างการส่งเสริมการขายที่รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ภายในกรอบของ การพัฒนาส่วนขยายของโครงการ Bordeaux-Pesผลการดำเนินงาน (หรือ FFO – เงินทุนจากการดำเนินงานผลการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับผลสุทธิที่ปรับปรุงใหม่สำหรับค่าเสื่อมราคากำไรจากทุนและต้นทุนที่เกี่ยวข้องและเงินสมทบเพิ่มเติมสำหรับภาษีนิติบุคคล 3% เป็นจำนวน 108.7 ล้านยูโร (เทียบกับ 140.8 ล้านยูโรสำหรับปีงบการเงิน 2554) ลดลง

-22.8% สาเหตุหลักมาจากการดำเนินการตามโครงสร้างทางการเงินใหจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม FFO เท่ากับ 1.18 ยูโรต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ 1.53 ยูโรต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นั่นคือการลดลงของรายได้จากการดำเนินงาน (FFO) ปรับลดเต็มที่ต่อหุ้น -22.9ปรับปรุงใหม่สำหรับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย i / the 2011 และ 2012 ii / กำไรจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สุทธิ

จากภาษีและ iii / ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่เทียบเคียงได้กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่ (FFO) อยู่ที่ 92.0 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ 83.7 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น+ 10.0%

จากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นปรับลดทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคมผลการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่ (FFO) เท่ากับ 1.0 ยูโรต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ 0.91 ยูโรต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นั่นคือ+ 9.9% เพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน (FFO) ต่อหุ้นปรับลดแล้ว

การเติบโตนี้สูงกว่าเป้าหมาย + 8% ที่ฝ่ายบริหารตั้งไว้อย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารดำเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผู้บริหารของ Mercialys ระบุว่า บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงใหม่ (FFO) ต่อหุ้นสำหรับปีงบการเงิน 2555 ระหว่าง + 6% ถึง + 8% เมื่อเทียบกับปี 25542.4.4 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนด้วยตนเอง (กระแสเงินสดทั้งหมด)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานคำนวณโดยการเพิ่มรายได้สุทธิและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและประมาณการหนี้สินและการทำให้รายได้และค่าใช้จ่ายที่คำนวณได้เป็นกลางซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของกระแสเงินสดรวมทั้งกำไรสุทธิจากการจำหน่าย

ลดลง -25.8% สู่ระดับ 106.0 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ 142.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากผลกระทบของการดำเนินโครงสร้างทางการเงินใหม่จำนวนกระแสเงินสดต่อหุ้นเท่ากับ 1.15 ยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นปรับลดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเทียบกับ 1.56 ยูโรต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลง -25.9%2.4.5 จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย2.4.6 โครงสร้างทางการเงิน

2.4.6.1 หนี้สถานะเงินสดของกลุ่มมีจำนวน 204.2 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ 45.1 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากผลกระทบของการจำหน่ายในปี 2555

หลังจากหักหนี้ทางการเงินแล้วเงินสดสุทธิติดลบ -808.7 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในขณะที่เป็นบวก 35.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ภายใต้ผลของการจัดหาเงินที่หดตัวในปี 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวนหนี้ที่ Mercialys ดึงมามีจำนวน 1.0 พันล้านยูโรแบ่งออกเป็น:- หนี้ธนาคาร 350 ล้านยูโรที่ครบกำหนด 3 ปี (ตั้งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555) พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 3 เดือน Euribor + 225 bp- เงินทุนพันธบัตร 650 ล้านยูโรโดยมีค่าตอบแทนครบกำหนด 7 ปีในอัตราคงที่ 4.125%

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 Mercialys ประสบความสำเร็จในการออกพันธบัตรฉบับแรก เดิมมีการวางแผนไว้ที่ 500 ล้านยูโรปัญหานี้มีการจองซื้อเกิน 8 ครั้งโดยฐานที่หลากหลายของนักลงทุนในยุโรป ปัญหานี้ช่วยให้ Mercialys ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรระยะยาวด้วยต้นทุนที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ Mercialys ยังได้จัดหาทรัพยากรทางการเงินที่ช่วยให้สามารถจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมปัจจุบันและข้อกำหนดด้านเงินสดของ Mercialys และ บริษัท ย่อยและเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพคล่องในระดับที่สะดวกสบาย:

– วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของธนาคารจำนวน 200 ล้านยูโรที่ครบกำหนด 3 ปี (ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555) ได้รับค่าตอบแทนที่อัตรา Euribor 3 เดือน + 225 bp ในกรณีที่มีการเบิกเงิน จะก่อให้เกิดการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ไม่ใช้เมื่อไม่มีการดึงออกมา

– บัญชีเงินฝากปัจจุบันของคาสิโนล่วงหน้าสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านยูโรซึ่งค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไประหว่าง 70 ถึง 120 คะแนนพื้นฐานเหนือ Euribor ระยะเวลาของบรรทัดนี้สอดคล้องกับข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่ที่เจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย ดังนั้นจึงหมดเขต 31 ธันวาคม 2558

– โครงการกระดาษเชิงพาณิชย์มูลค่า 500 ล้านยูโรได้ดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของปี 2555ไม่มีการใช้ทรัพยากรทางการเงินเหล่านี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อายุเฉลี่ยของหนี้ที่ดึงลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คือ 4.8 ปีและ 5.5 ปีบนพื้นฐานของโครงสร้างหนี้ proforma ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมถึงการชำระคืนหนี้ธนาคารบางส่วนจำนวน 200 ล้านยูโรที่ การสิ้นสุดโปรแกรมการจำหน่ายสินทรัพย์

ในขณะเดียวกัน Mercialys ได้ดำเนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม 2555 Mercialys ใช้ตราสารอนุพันธ์ (สวอป) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเมื่อเวลาผ่านไป

ต้นทุนหนี้เฉลี่ยที่แท้จริงสำหรับปี 2555 คือ 3.7%ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่วนของหนี้ทางการเงินสุทธิ / มูลค่าตลาดที่ไม่รวมสิทธิในทรัพย์สิน (LTV: Loan To Value) อยู่ที่ 33.3% ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขสัญญา (LTV 0%):ในทำนองเดียวกันอัตราส่วนของ EBITDA / ต้นทุนของหนี้ทางการเงินสุทธิ (ICR: อัตราส่วนต้นทุนดอกเบี้ย) อยู่ที่ 5.3 ซึ่งสูงกว่าเงื่อนไขสัญญา

อีกสองพันธสัญญายังได้รับการเคารพ:

มูลค่าตลาดไม่รวมอากรการโอนทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 2.4 พันล้านยูโร (> พันธสัญญาซึ่งกำหนดมูลค่าตลาดไม่รวมภาษีการโอนสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน> ที่ 1 พันล้านยูโร)
อัตราส่วนหนี้ที่มีหลักประกัน / มูลค่าตลาดไม่รวมภาษี <20% ไม่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
2.4.6.2 การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 737.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ 1,679.9 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในระหว่างปีมีดังนี้:

– การจ่ายเงินสำหรับการแจกจ่ายพิเศษ 10.87 ยูโร / หุ้น: – 998.8 ล้านยูโร- การจ่ายเงินปันผลสำหรับปีงบประมาณ 2554 จำนวน 0.67 ยูโร / หุ้น: -61.6 ล้านยูโร- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2555 จำนวน 0.25 ยูโร / หุ้น: – 23.0 ล้านยูโร กำไรสำหรับปี 2555: + 143.5 ล้านยูโ- ธุรกรรมด้วยหุ้นของตัวเอง: – 2.6 ล้านยูโร2.4.6.3 การแจกแจง

ตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างการนำเสนอผลการดำเนินงานของ บริษัท ในปี 2554 Mercialys ถือเป็นจุดสิ้นสุดของกลยุทธ์ระยะแรกโดยมีการแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยอดเยี่ยมซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 โดยเกือบ 1 พันล้านยูโรซึ่งเป็น จ่ายเป็นเงินสดนอกเหนือจากยอดคงเหลือของเงินปันผลปี 2554 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 เช่นการจ่ายเงินรวม 11.54 ยูโรต่อหุ้นแบ่งออกเป็น:

– การแจกจ่ายที่ยอดเยี่ยม 10.87 ยูโรต่อหุ้นซึ่งส่วนใหญ่รวมถึงการชำระคืนส่วนเกินมูลค่าเงินสมทบ (10.24 ยูโรต่อหุ้น 31 – เงินปันผลประจำปี 2554 เท่ากับ 0.67 ยูโรต่อหุ้น32

โดยรวมแล้ว 1,060.4 ล้านยูโรถูกแจกจ่ายในช่วงครึ่งแรกของปี 2555: 998.8 ล้านยูโรสำหรับการแจกจ่ายพิเศษและ 61.6 ล้านยูโรสำหรับยอดเงินปันผลปี 2554

จำนวนเงินปันผลสำหรับปี 2554 เท่ากับ 1.21 ยูโรต่อหุ้นรวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล 0.54 ยูโรต่อหุ้นซึ่งได้รับการจ่ายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 255431ส่วนต่าง 0.63 ยูโรต่อหุ้นมีสิทธิ์สูงถึง 0.0396 ยูโรต่อหุ้นสำหรับการลด 40%

32จำนวนเงินปันผลปี 2554 = 1.21 ยูโรต่อหุ้นรวมถึงเงินปันผลระหว่างกาล 0.54 ยูโรต่อหุ้นที่จ่ายในเดือนกันยายน 2554 เช่นยอดเงินปันผลปี 2554 เท่ากับ 0.67 ยูโรต่อหุ้น (ซึ่ง 0.0049 ยูโรต่อหุ้นมีสิทธิ์ได้ 40% ค่าเผื่อภาษี) จ่ายให้กับ 1 เซนต์ครึ่งหนึ่งของปี 2012

คณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ตัดสินใจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปีงบการเงิน 2555 จำนวน0.25 ยูโรต่อหุ้นซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดที่จ่ายให้ 23.0 ล้านยูโร เป็นเงินสด

ตามพันธกรณีของระบอบการปกครอง SIIC ภาระผูกพันขั้นต่ำในการจัดจำหน่ายที่เกิดจากผลลัพธ์ที่ปรากฏในบัญชีตามกฎหมายของ Mercialys สำหรับปี 2555 คือ 111.7 ล้านยูโร

บนพื้นฐานของเหตุการณ์สำคัญที่บรรลุและผลลัพธ์ที่โพสต์โดย Mercialys สำหรับปี 2012 คณะกรรมการของ Mercialys จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่:

การชำระเงินของการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของ0.91 ยูโรต่อหุ้น (รวมเงินปันผลระหว่างกาล 0.25 ยูโรต่อหุ้นจ่ายเงินไปแล้วในเดือนตุลาคม 2012) จำนวนนี้แสดงถึงผลตอบแทน 5.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดของหุ้น Mercialys ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 (16.20 ยูโรต่อหุ้น)หนึ่งเงินปันผลพิเศษที่สองในตอนท้ายของโปรแกรมการขายเงินลงทุนปี 2012 และ 1 เซนต์ครึ่งหนึ่งของปี 201การแจกแจงเหล่านี้จะจ่ายในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 25562.4.7 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตและการประเมินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์การส่งมอบโปรแกรม Spirit Voisin

โปรแกรม Esprit Voisin เป็นโครงการพัฒนาและปรับโครงสร้างสำหรับกลุ่มศูนย์การค้าของ Mercialys แนวคิดคือทำให้สวนแห่งนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกลุ่มและวัฒนธรรมแห่งความใกล้ชิดโดยการพัฒนารูปแบบของ“ The Neighbor Spirit” และด้วยการคว้าความเป็นไปได้ทั้งหมดในการสร้างมูลค่าทางสถาปัตยกรรมที่เป็นไปได้ (การบูรณะการปรับโครงสร้างส่วนขยาย) .ในปี 2008 โปรแกรมเข้าสู่ขั้นตอนของการใช้งานจริงพร้อมกับการส่งมอบความสำเร็จครั้งแรก

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 โปรแกรม Esprit Voisin ประสบกับช่วงสำคัญในการพัฒนาด้วยการซื้อกิจการโดย Mercialys จากคาสิโนจากผลงานโครงการ Esprit Voisin 25 โครงการมูลค่าเกือบ 334 ล้านยูโร โครงการเหล่านี้ซึ่งได้มาในสถานะของการสร้างเสร็จในอนาคตเป็นเรื่องของการส่งมอบแบบค่อยเป็นค่อยไปการปรับโครงสร้างและ / หรือส่วนขยาย

ในปี 2010 และ 2011 โปรแกรม Esprit Voisin เข้าสู่ช่วงเข้มข้นโดยมี 18 โครงการที่ส่งมอบในช่วงสองปี (7 ในปี 2010 และ 11 ในปี 201ในช่วงปี 2555 การดำเนินโครงการ Esprit Voisin ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบโปรแกรม 8 รายการดังนั้นไซต์Fréjus, Rodez, Montauban และ Istres จึงได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงและขยายพื้นที่ช้อปปิ้งของพวกเขาซึ่งช่วยเพิ่มอำนาจทางการค้าของไซต์เหล่านี้

ในไซต์ Agen Boéและ Narbonne ร้านค้าใหม่ได้รับการพัฒนาบนพื้นที่ที่ได้มาจากไฮเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ติดกัน ศูนย์การค้า Narbonne จึงสามารถรองรับแบรนด์ H&M ได้

เว็บไซต์ Quimper ได้รับการตกแต่งด้วยร้านค้าใหม่ ๆ เนื่องจากการปรับโครงสร้างตัวถังของ Castorama เก่า
ในที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2555 Mercialys ได้ส่งส่วนขยายของห้างสรรพสินค้า Bordeaux-Pessac
ควรจำไว้ว่าในปี 2554 Mercialys และ บริษัท Union Investment ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีบทบาทมากในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้สร้าง OPCI ขึ้นเพื่อรองรับสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ครบกำหนด OPCI นี้ถือหุ้น 80% โดย Union Investment และ 20% โดย Mercialys Mercialys เป็นผู้ดำเนินการกองทุนนี้ซึ่งรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และการตลาด ในปี 2554 OPCI ได้เข้าซื้อทรัพย์สินชิ้นแรกที่ตั้งอยู่ใน Bordeaux-Pessac ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าและสวนค้าปลีก ส่วนขยายที่พัฒนาโดย Mercialys เป็นแนวคิด L’Esprit Voisin ถูกขายนอกแผนให้กับ OPCI นี้

โดยรวมตลอดทั้งปี 2555 มีร้านค้าเปิดใหม่ 117 แห่งคิดเป็นมูลค่าการเช่า 8.2 ล้านยูโรตลอดทั้งปี (รวม 2.5 ล้านยูโรสำหรับการขยาย Bordeaux-Pessac) และพื้นที่ GLA 68,000 ตารางเมตรที่สร้างขึ้นโดยปรับโครงสร้างใหม่ และ / หรือปรับปรุงใหม่

นอกจากนี้ไซต์ เว็บเดิมพันกีฬา Fontaine-les-Dijon ของเราได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยการจัดส่งโดยทีมพัฒนาคาสิโนของสวนค้าปลีกที่เปิดให้บริการหน้าศูนย์การค้าของเรา

ในขณะเดียวกันในปี 2555 ศูนย์ 7 แห่งได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงใหม่ตามแนวคิด L’Esprit Voisiการจำหน่ายสินทรัพย์ในช่วงปี 2555 มีการเปิดตัวนโยบายการเน้นพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของFoncièreCommerçanteอย่างจริงจัง

มีการขายทรัพย์สิน 47 รายการหรืออยู่ภายใต้ข้อเสนอของ บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 472 ล้านยูโรโดยมีมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 6.2% กล่าวคือมูลค่าการขายที่มากกว่าราคาประเมิน กำไรสุทธิทั้งหมดโดยประมาณที่เกิดจากการจำหน่ายเหล่านี้มีจำนวน 132 ล้านยูโรซึ่งรวมถึงผลการจำหน่าย 62 ล้านยูโรที่รับรู้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ดังนั้น Mercialys จึงขายเอกสารในมือได้ 232 ล้านยูโรในปี 2555 ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 21 รายการ: ศูนย์ความใกล้ชิดในท้องถิ่น 14 แห่งส่วนขยาย 1 แห่งที่ขายนอกแผน (บอร์โดซ์ – เปสแซก) และ 6 ล็อตแยก (แกลเลอรีบริการโรงอาหารสำนักงาน)

ในจำนวนนี้เป็นการเพิ่มข้อเสนอของ บริษัท ในการเข้าซื้อกิจการและการเพิ่มราคาเป็นจำนวนเงินรวม 240 ล้านยูโรในมือ33แบ่งออกเป็น:

ข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท ที่ครอบคลุมสินทรัพย์ 22 รายการ: Dijon Chenôve, Brive Centre-Ville, Auxerre, Annecy Arcal’oz และสินทรัพย์แยกเพิ่มเติม 18 รายกการทำธุรกรรมความร่วมมือกับ Amundi Immobilier เกี่ยวกับการขายศูนย์การค้า 4 แห่ง ได้แก่ Valence2, Angoulême, Paris St Didier และ เว็บเล่นรูเล็ต เว็บเดิมพันกีฬา Montaubaข้อตกลงกับพันธมิตร Union Investment สำหรับการรวบรวมส่วนเพิ่มราคาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่วนขยายของ Pessac หลังจากทำการตลาดล็อตที่ว่างที่เหลือ

อุปกรณ์คาสิโน บริการลอตเตอรี และผู้ให้บริการเกมออนไลน์ Scientific Games Corp ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท Connie James เป็นรองประธานบริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงิน (CFO) เหรัญญิก และเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เธอเข้ามาแทนที่ CFO ปัจจุบัน Mike Eklund ซึ่งจะ “ก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อแสวงหาโอกาสอื่นๆ” บริษัทกล่าวในการแถลงข่าว

นาย Eklund จะยังคงอยู่กับบริษัทจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม Scientific Games กล่าว

คุณ James เข้าร่วม Scientific Games ในตำแหน่ง CFO ของกลุ่มธุรกิจเกมในเดือนมกราคมปีที่แล้ว ตามข้อมูลของบริษัท เธอใช้เวลา “เกือบ 10 ปีในตำแหน่งผู้นำที่หลากหลาย” ที่บริษัทคู่แข่งอย่าง Aristocrat Leisure Ltd รวมถึง CFO ของเกมบนบกทั่วโลกและ CFO ของอเมริกาและการดำเนินธุรกิจ

Barry Cottle ประธานและหัวหน้าผู้บริหารของ Scientific Games แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งนางสาวเจมส์ในคำปราศรัยที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ว่า: “ในขณะที่เราพัฒนากลยุทธ์ในการเป็นบริษัทที่มีการเติบโตที่เน้นเนื้อหา เรามั่นใจว่า Connie เป็นผู้บริหารที่เหมาะสมที่จะรับ บังเหียนเพื่อช่วยให้เราบรรลุวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว”

Mr Cottle กล่าวเพิ่มเติมว่า: “เราสร้างสถิติใหม่ในไตรมาสที่สอง และธุรกิจยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีในไตรมาสที่สาม เรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วในขณะที่เราดำเนินการตามกลยุทธ์ของเราและการขายตามแผนมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี”

บริษัทประกาศเมื่อปลายเดือนมิถุนายนว่า มีแผนจะขายกิจการธุรกิจลอตเตอรีและการพนันกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งบริษัท บริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ระบุไว้ในขณะที่วางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเกมบนบก ธุรกิจ iGaming และ SciPlay Corp

ส่วนหลังหมายถึงการดำเนินการดิจิทัลที่เป็นเจ้าของโดย Scientific Games ส่วนใหญ่ ในเดือนกรกฎาคม Scientific Games ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อหุ้น 19 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือใน SciPlay ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเจ้าของ

เกมวิทยาศาสตร์บันทึกรายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่สองที่109 ล้านดอลลาร์เทียบกับขาดทุนสุทธิ 203 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2020 ซึ่งยื่นฟ้องในเดือนสิงหาคม บริษัทกล่าวว่ารายรับรวมสำหรับสามเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายนเป็นรายได้สหรัฐฯ 880 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.7% ตามลำดับจากไตรมาสแรกที่ 729 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รายรับในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 63.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี จาก 539 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2020

ผู้ให้บริการอุปกรณ์คาสิโนและเนื้อหาเกม Scientific Games Corp จะได้รับเงินสด 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและสต็อก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทที่ได้รับการควบคุมแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬา OpenBet ของ Scientific Games ตามข่าวประชาสัมพันธ์ในวันจันทร์

Endeavour Group Holdings Inc ซึ่งเป็นบริษัทด้านกีฬาและความบันเทิงที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญ Class A มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงส่วนประกอบเงินสดให้กับเกม Scientific Games

Jordan Levin หัวหน้าผู้บริหารของ Scientific Games Digital ถูกอ้างถึงในการแถลงข่าวว่า Scientific Games กำลังแสดง “ความมุ่งมั่นต่อ Endeavour ผ่านองค์ประกอบสต็อกของข้อตกลงนี้”

ข้อตกลง “รวมระบบนิเวศการเดิมพันกีฬาชั้นนำของตลาดของ OpenBet ด้วยการเข้าถึงสิทธิ์กีฬา เนื้อหา และข้อมูลในพอร์ตของ Endeavour ที่ไม่มีใครเทียบได้” Mr Levin จาก Scientific Games กล่าว

OpenBet เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครื่องมือการเดิมพัน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทได้ดำเนินการเดิมพันประมาณ 3 พันล้านรายการในปี 2020 รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือในการซื้อขาย การตั้งราคา และการบริหารความเสี่ยง

ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สองของปี 2565 โดยขึ้นอยู่กับความยินยอมและการอนุมัติด้านกฎระเบียบ และเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

Ariel Emanuel หัวหน้าผู้บริหารของ Endeavour ถูกอ้างถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า: “OpenBet ถือเป็นการเพิ่มกลยุทธ์ให้กับพอร์ตการเดิมพันกีฬาของเรา ในขณะที่เรามองหาเทคโนโลยีและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับผู้ให้บริการหนังสือกีฬาและแบรนด์กีฬาทั่วโลก”

Endeavour ในแคลิฟอร์เนียมีลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬา IMG Arena แล้ว

“การรวมกันของ OpenBet และธุรกิจ IMG Arena ของเราจะทำให้เราสามารถขยายขอบเขตของเราทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าการเดิมพันกีฬาและใช้ประโยชน์จากข้อดีอย่างมากที่เราเห็นมาจากอุตสาหกรรมระดับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้” นายเอ็มมานูเอลกล่าว

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ IMG Arena ทำงานร่วมกับแบรนด์กีฬาชั้นนำมากกว่า 470 แบรนด์ทั่วโลกเพื่อส่งวิดีโอสตรีมสดอย่างเป็นทางการและฟีดข้อมูลสำหรับการแข่งขันกีฬามากกว่า 45,000 รายการต่อปี

รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของ Scientific Games อยู่ที่ 109 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 203 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2020

ในเดือนกรกฎาคม Scientific Games ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อ หุ้นส่วนที่เหลืออีก 19 เปอร์เซ็นต์ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเจ้าของในธุรกิจเกมดิจิทัล SciPlay Corp.

เกมวิทยาศาสตร์มีมูลค่า 9.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับหนี้ระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายนตามผลประกอบการไตรมาสสองที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม กลุ่มตั้งข้อสังเกตว่าได้ชำระหนี้ 500 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

การประชุมใหญ่ในอุตสาหกรรมคาสิโนและงานแสดงสินค้ากลับมาสู่ตลาดในวันจันทร์ (4 ตุลาคม) กับ Global Gaming Expo (G2E) 2021 ในลาสเวกัส รัฐเนวาดาในสหรัฐอเมริกา

ส่วนการประชุมของงานเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธ งานแสดงสินค้ามีตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี งานนี้จัดขึ้นที่ Venetian Expo ซึ่งเดิมเรียกว่า Sands Expo (ภาพในไฟล์รูปภาพ)

ในวันจันทร์ที่การประชุม Bill Lerner ซึ่งเคยเป็นของ Deutsche Bank และหนึ่งในผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนบูติก Union Gaming Group LLC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาคคาสิโนจะต้องเป็นวิทยากรในแผงหัวข้อ “ดูที่ ลูกบอลคริสตัล: เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกม” นอกจากนี้ในแผงจะมี John Payne ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ VICI Properties Inc ซึ่งเป็นความไว้วางใจในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของคาสิโน

ผู้ดำเนินรายการสำหรับเซสชันนี้คือ Michael Soll ประธานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเกม the Innovation Group

Bill Miller ประธานและหัวหน้าผู้บริหารของหน่วยงานการค้าอุตสาหกรรมคาสิโน American Gaming Association (AGA) หนึ่งในผู้สนับสนุนของ G2E มีกำหนดในวันอังคารที่จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อนี้จะเป็นหนทางแห่งการเล่นเกมสู่การฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19

ผู้แสดงสินค้าในส่วนงานแสดงสินค้าของงานรวมถึง Aristocrat Technologies Inc ผู้เชี่ยวชาญด้านสล็อตแมชชีนซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Aristocrat Leisure Ltd ที่จดทะเบียนในออสเตรเลีย แบรนด์นี้อยู่ที่ 1133

ขุนนางจะแสดงซีรีย์เกมยอดนิยมเวอร์ชั่นใหม่ ผู้มาใหม่ ได้แก่ “Mighty Cash Ultra 88” และ “Gold Stacks”

นอกจากนี้ยังมีชื่อใหม่ทั้งหมด เช่น “Jackpot Catcher”, “Triple Supreme” และ “Wild Fireball Rumble”

Gaming Laboratories International LLC หรือที่รู้จักในชื่อ GLI อยู่ที่ 4430 บริษัท ซึ่งกล่าวว่าทำงานในเขตอำนาจศาลมากกว่า 480 แห่ง ช่วยซัพพลายเออร์อุปกรณ์คาสิโน ผู้ดำเนินการ และหน่วยงานกำกับดูแลด้วยการทดสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

GLI จะส่งเสริมบริการต่างๆ ของ G2E ที่ G2E ซึ่งรวมถึง: การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิค การทดสอบแบบ end-to-end การปฏิบัติตามวงจรชีวิตทั้งหมด และความปลอดภัยทางไซเบอร์

อุปกรณ์คาสิโนและผู้ให้บริการเนื้อหา Scientific Games Corp จะอยู่ที่ 1116 กลุ่มจะจัดแสดงสิ่งที่เรียกว่า “เนื้อหาช่องทางหลากหลาย” เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์สล็อต เกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท และระบบการจัดการพื้นคาสิโน

International Game Technology Plc ผู้เชี่ยวชาญด้านสล็อตและระบบอยู่ที่ 3659 เช่นเดียวกับเครื่องเกมอันเป็นเอกลักษณ์ กลุ่มจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาและเนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ

Novomatic AG ของออสเตรียกล่าวในการแถลงข่าวว่าหน่วย Novomatic Americas จะแสดงที่บูธ 1259 ที่ G2E “แนวคิดใหม่ในการเดิมพันกีฬา” รวมถึงตู้สล็อตและชื่อเกมต่างๆ

สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกม (AGEM) ซึ่งเป็นหน่วยงานการค้าที่เป็นตัวแทนของซัพพลายเออร์อุปกรณ์คาสิโนและลอตเตอรีประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าแต่งตั้งดารอน ดอร์ซีย์เป็นผู้อำนวยการบริหารคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายดอร์ซีย์เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของ AGEM ตั้งแต่ปี 2559 ตามข่าวประชาสัมพันธ์

นายดอร์ซีย์จะรับตำแหน่งต่อจากมาร์คัส พราเตอร์ ในตำแหน่งกรรมการบริหาร AGEM นายปราเตอร์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 และจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 14 ปี ณ เวลาที่เขาจะจากไป

นายดอร์ซีย์เคยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส ที่ปรึกษาทั่วไป และเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสล็อตแมชชีน Ainsworth Game Technology Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส

David Lucchese ประธาน AGEM กล่าวว่า “ฐานความรู้ที่กว้างขวาง ชุดทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายของ Daron จะเป็นทรัพย์สินมหาศาลเมื่อเขารับบทบาทใหม่นี้”

เขากล่าวเสริมว่า: “ในขณะที่เราเสียใจที่เห็น Marcus ก้าวออกไป ภูมิหลังของผู้ผลิต Daron และความคุ้นเคยกับ AGEM ทำให้เขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะก้าวเข้ามา”

คำแถลงดังกล่าวยังอ้างคำพูดของนายดอร์ซีย์ด้วยว่าเขาหวังว่า AGEM จะสามารถ “ต่อยอดจากสิ่งที่ได้บรรลุไปแล้วและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สมาชิกเจริญรุ่งเรืองต่อไป”

รายชื่อสมาชิก AGEM ปัจจุบันมี 167 บริษัท กระจายอยู่ใน 22 ประเทศและภูมิภาคตามประกาศเมื่อวันจันทร์

ดัชนี AGEM ติดตามราคาหุ้นของผู้ผลิตอุปกรณ์คาสิโน เพิ่มขึ้น 33.86 จุดเป็น 1,046.74 จุดในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 3.3% จากเดือนสิงหาคม แสดงถึงสถิติสูงสุดใหม่ทุกเดือนครั้งใหม่ ระเบียนที่แล้วคือในเดือนสิงหาคม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนกันยายน บริษัทดัชนี AGEM ส่วนใหญ่รายงานราคาหุ้นที่ลดลงตามลำดับ โดยมีเจ็ดรายการส่งผลกระทบเชิงลบต่อดัชนี และมีเพียงสามรายการที่มีดัชนีเป็นบวก

การเติบโตของดัชนี AGEM ในเดือนกันยายน 2564 ส่วนใหญ่มาจากบริษัทเพียงสองแห่ง International Game Technology Plc ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสล็อตแมชชีนและการจัดการคาสิโน มีส่วนรับผิดชอบต่อการเติบโตของดัชนีรายเดือนที่เพิ่มขึ้น 22.5 จุด เนื่องจากราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 22.5 เปอร์เซ็นต์ เทคโนโลยีคาสิโนและผู้จัดจำหน่ายเนื้อหา Scientific Games Corp สนับสนุน 22.67 คะแนนโดยเพิ่มขึ้น 14.8% ของราคาหุ้น

ในทางกลับกัน ปัจจัยลบที่ใหญ่ที่สุดของดัชนีคือกลุ่มบริษัทบันเทิงญี่ปุ่น Konami Corp. ราคาหุ้นที่ร่วงลง 7.1% ทำให้ดัชนี AGEM ตกลงไป 12.14 จุด

ดัชนี AGEM เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจาก 525.44 จุดที่จดทะเบียนในเดือนกันยายน 2020

ดัชนีทำงานได้ดีกว่าดัชนีหุ้นหลักหลายตัวในช่วงเดือนกันยายน Nasdaq และ S&P 500 ได้รับผลกำไรรายเดือนตามลำดับที่ 5.7 เปอร์เซ็นต์ และ 5.0 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 4.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ดัชนี AGEM ก.ย. 2564 สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกม (AGEM) จัดทำดัชนี AGEM รายเดือนซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยซัพพลายเออร์เกม 12 รายทั่วโลก ซัพพลายเออร์ทั้งหมดเก้ารายตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก แนสแด็ก และตลาด OTC ตามลำดับ ในขณะที่สองรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และอีกรายการในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Astro Corp ผู้ผลิตสล็อตแมชชีนในไต้หวันซึ่งซื้อขายในการแลกเปลี่ยน OTC ของไต้หวันถูกลดลงจากดัชนีในเดือนสิงหาคม

ดัชนีคำนวณจากราคาหุ้นสิ้นเดือน – ปรับปรุงสำหรับเงินปันผลและการแบ่ง – ของแต่ละบริษัทและถ่วงน้ำหนักตามการประมาณของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ดัชนีและภาพรวมของ AGEM จัดทำโดย Applied Analysis ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการที่ปรึกษาในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งให้บริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ไนท์คลับ Club Cubic (ภาพในไฟล์ภาพ) ที่คาสิโน City of Dreams (CoD) มาเก๊าบน Cotai ถูกผู้บริหารของรีสอร์ทเข้าครอบครอง แถลงการณ์เมื่อวันศุกร์จากผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Melco Resorts and Entertainment Ltd ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของ คอมเพล็กซ์ทั้งหมด

“City of Dreams Macau ได้เข้าควบคุมการจัดการและการดำเนินงานของไนท์คลับ” การประกาศดังกล่าว ผู้สนับสนุนคนปัจจุบันของไนต์คลับจะยุติการจัดการในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคมนี้

“ไนท์คลับจะเปิดเร็วที่สุดเท่าที่มาตรการสุขภาพในปัจจุบันจะถูกยกจากรัฐบาลมาเก๊าและจะดำเนินการภายใต้ชื่อใหม่” เพิ่มคำสั่งหมายถึงคำสั่งของรัฐบาลมาเก๊าที่สถานบันเทิงในมาเก๊าจะต้องปิดตั้งแต่วันพุธ ( 6 ต.ค. เป็นมาตรการรับมือโควิด-19

Melco Resorts ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Club Cubic: “พนักงานในท้องถิ่นทุกคนจะได้รับตัวเลือกให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของไนท์คลับต่อไป”

Luk Hing Entertainment Group Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกงมี Club Cubic เป็นเจ้าของทั้งหมด

บริษัทดังกล่าวระบุไว้ในรายงานชั่วคราวที่ออกในเดือนสิงหาคม: “การดำเนินงานของ Club Cubic Macau ยังคงได้รับผลกระทบจากการห้ามเดินทาง ข้อจำกัด และข้อกำหนดการกักกันที่กำหนดโดยรัฐบาลในมาเก๊า ฮ่องกง และจีน”

รายงานระบุว่า ขาดทุนในครึ่งปีแรกที่เป็นของเจ้าของบริษัทอยู่ที่ 15.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับขาดทุนครึ่งปีแรก 22.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ปัจจัยหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพคือการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มผ่าน Club Cubic หลังจาก “กลับมาดำเนินการตามปกติ”

บริษัท Luk Hing Entertainment Group Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ซึ่งจนถึงวันศุกร์ได้เป็นผู้ให้บริการคลับคิวบิกไนต์คลับ (ภาพในรูปไฟล์) ที่รีสอร์ทคาสิโน City of Dreams (CoD) ในมาเก๊า กล่าวในการยื่นฟ้องในเย็นวันนั้นว่า มันหยุดทำ “เนื่องจากข้อพิพาทระหว่าง City of Dreams กับกลุ่ม”

“กลุ่มกำลังขอคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของตนในเรื่องดังกล่าว” คำฟ้องระบุเพิ่มเติม

Luk Hing กล่าวว่า “ได้พยายามติดต่อกับ City of Dreams Resorts Ltd ซึ่งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือของ Club Cubic Macau สำหรับการลดค่าเช่าหรือสัมปทาน แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ผลมากนัก”

City of Dreams Macau บน Cotai ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตการเล่นเกมของ Melco Resorts and Entertainment Ltd. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

Luk Hing กล่าวในการประกาศว่าเนื่องจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19 การดำเนินงานของ Club Cubic ได้รับ “ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบจากการล็อคดาวน์ การปิดธุรกิจ และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้สูญเสียรายได้หรือการเติบโตของรายได้ช้าลง”

การยื่นเอกสารระบุว่าในช่วงหกเดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ตามที่ระบุไว้ในรายงานชั่วคราวของ Luk Hing ที่ออกในเดือนสิงหาคม Club Cubic คิดเป็น “ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่ม” ในช่วงเวลาดังกล่าว

บริษัทกล่าวว่าธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงไนต์คลับในจูไห่ในมณฑลกวางตุ้งบนแผ่นดินใหญ่ และธุรกิจร้านอาหารในฮ่องกง ยังคงอยู่ใน “การดำเนินงานตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบ” จากการที่บริษัทออกจากธุรกิจ Club Cubic ที่ City of Dreams Macau .

ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ Melco Resorts ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่ากำลังเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารของ Club Cubic ในวันนั้นและจะปิดแล้วเปิดใหม่ภายใต้ชื่อใหม่

ปัจจุบันสถานบันเทิงในมาเก๊า รวมทั้งไนท์คลับถูกปิดตามมาตรการรับมือ Covid-19ตามคำสั่งของรัฐบาลของเมือง หลังจากได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ Covid-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้ถือตราสารหนี้ของ Caesars Entertainment Operating Co Inc (CEOC) อาจอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทวางแผนที่จะระดมเงินเพิ่มเติมอีก 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการกู้ยืมระยะแรกแบบใหม่ บริษัทลูกของ Caesars Entertainment Corp ประกาศแผนดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

CEOC จะเพิ่มเงินกู้ระยะยาวภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อธนาคารที่มีอยู่ และใช้เงินที่ได้รับเพื่อชำระหนี้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ครบกำหนดชำระในปี 2558

“อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการแก้ไขระยะสั้นเท่านั้น แม้ว่าจะไม่มีกำหนดชำระในปี 2557 แต่บริษัทต้องชำระหนี้อีก 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559” Moody’s Investors Service กล่าวในแนวโน้มสินเชื่อ

“เราถือว่าการย้ายครั้งนี้เป็นเครดิตติดลบ เนื่องจากไม่ได้ผลเพียงเล็กน้อยที่จะหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการปรับโครงสร้างใหม่ในที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียเจ้าหนี้” หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือกล่าว

Fitch Ratings ยังกล่าวอีกว่าการออกเงินกู้ระยะยาวและการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการพิจารณาโดย Caesars Entertainment “เป็นผลลบต่อผู้ถือหนี้ CEOC ส่วนใหญ่”

CEOC ซึ่งเป็นเจ้าของและจัดการคาสิโนในตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา สร้างรายได้ 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปี 2556 และมีหนี้ประมาณ 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การค้ำประกันของบริษัทแม่ที่อยู่เบื้องหลังพันธบัตรที่ออกโดย CEOC นั้นคาดว่าจะถูกยกเลิกภายใต้การแก้ไขข้อตกลงเครดิต นักวิเคราะห์กล่าวว่าสิ่งนี้จะทำให้ตำแหน่งของผู้ถือหุ้นกู้ในปัจจุบันอ่อนแอลงอย่างมากเมื่อ CEOC มุ่งหน้าสู่การปรับโครงสร้างใหม่

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า CEOC ระบุว่าได้รับ “คำสั่งซื้อ” มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์แล้ว

แม้จะมีการจัดหาเงินทุนใหม่ Moody’s เชื่อว่าสัญญาณดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการปรับโครงสร้าง CEOC ในวงกว้าง

“ภาระดอกเบี้ยของ CEOC จะยังคงเกิน EBITDA [รายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย] ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทจะไม่สามารถชำระคืนหรือรีไฟแนนซ์หนี้ปี 2559 ได้ และเจ้าหนี้จะไม่ได้รับมูลค่าการถือครองเต็มจำนวน ” มูดี้ส์กล่าว

“เราเชื่อว่าการปรับโครงสร้างที่ Caesars ในท้ายที่สุดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมีสภาพคล่องที่อ่อนแอและเลเวอเรจที่สูงมาก สมมติว่าธุรกรรมที่เสนอปิดตัวลง เราคาดว่าบริษัทจะประสบกับการสูญเสียเงินสด 1.0-1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2557 และ 2558” รายงานกล่าวเสริม

โครงการคาสิโนของ Genting Bhd ในลาสเวกัสมีเครดิตติดลบเนื่องจากจะเพิ่มระดับหนี้ของกลุ่มและยังก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินการ Moody’s Investors Service กล่าว

ผู้ให้บริการคาสิโนของมาเลเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปิดเผยรายละเอียดสำหรับการพัฒนา Resorts World Las Vegas มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายจ่ายฝ่ายทุนของกลุ่ม (capex) ในอีกสองปีข้างหน้า

เฟสแรกของโครงการจะรวมถึงพื้นการพนัน 100,000 ตารางฟุต (9,290 ตารางเมตร) อาคารโรงแรม 3,000 ห้อง และพื้นที่ค้าปลีก ขั้นตอนที่สองจะรวมพื้นที่สำหรับการพนัน ศูนย์การประชุม และพื้นที่ความบันเทิงมากขึ้น

การก่อสร้างมีกำหนดจะเริ่มในครึ่งหลังของปี 2014 และโครงการจะแล้วเสร็จภายใน 24 ถึง 36 เดือน กลุ่มกล่าว เก็นติ้งซื้อเว็บไซต์จาก Boyd Gaming Corp ในเดือนมีนาคม 2556 ด้วยมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาได้แนะนำใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับโครงการและการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการการเล่นเกมเนวาดาในวันที่ 22 พฤษภาคม

Moody’s กล่าวว่าการพัฒนาในลาสเวกัสเพิ่มประมาณการของรายจ่ายประจำปีของเก็นติ้งเป็นระหว่าง 7 พันล้านริงกิต (2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 11 พันล้านริงกิตในช่วงปี 2557-2559

“ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้รวมถึงการปรับปรุง Resorts World Genting, มาเลเซีย, การพัฒนารีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการบนเกาะเชจูในเกาหลี, การพัฒนาเกมอื่น ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, การขยายตัวที่บริษัทในเครือที่ไม่ใช่เกม, และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในทุกการดำเนินงาน” มูดี้ส์กล่าว

“รายจ่ายที่สูงขึ้นจะส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระติดลบในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า และยังคุกคามการก่อหนี้ของกลุ่มบริษัทที่อ่อนแอลงด้วย” รายงานระบุเสริม

Moody’s กล่าวว่าคาดว่าหนี้สุทธิรวม/EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับค่าอันดับ Baa1 ที่ 1.0-1.5 เท่าในช่วง 3 ปีข้างหน้า จาก 0.3 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อฝึกความเท่าเทียมระหว่างกลุ่ม

มันกล่าวว่าเก็นติ้งมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่โดดเด่นซึ่งสามารถใช้งานได้นานกว่าห้าปีซึ่งสามารถเพิ่มสูงถึง 5.9 พันล้านริงกิต

โครงการลาสเวกัสยังก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นการจู่โจมครั้งแรกของเก็นติ้งในลาสเวกัส “ที่ซึ่งการเติบโตของเกมได้ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเอเชีย และการพัฒนารีสอร์ทที่สำคัญได้หายไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา” มูดี้ส์กล่าว

หน่วยงานจัดอันดับยังเตือนด้วยว่าโปรไฟล์เครดิตที่อ่อนแอซึ่งเกิดจากการลงทุนในลาสเวกัสอาจลดความสามารถของเก็นติ้งในการเสนอราคาเพื่อพัฒนาโครงการรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการในญี่ปุ่นผ่านทาง บริษัท ในเครือที่ถือหุ้น 51% เก็นติ้งสิงคโปร์

“แต่หากการประมูลประสบความสำเร็จ เราคาดว่าโครงการจะเริ่มต้นในปี 2559 ด้วยรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่ที่เราคาดการณ์ว่าจะเกินการพัฒนา Resort World Sentosa มูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ในสิงคโปร์” รายงานระบุ

มันเสริมว่าขนาดของโครงการนี้ “สามารถขยายเลเวอเรจของเก็นติ้งได้อีกและยืดระยะเวลาของตัวชี้วัดสินเชื่อที่อ่อนแอลง”

เว็บแทงบอล UFABET ไพ่บาคาร่าออนไลน์ ซึ่งมีสำนักงานในลอนดอน

เว็บแทงบอล UFABET ไพ่บาคาร่าออนไลน์ Syco และลอสแองเจลิสเป็น บริษัท ร่วมทุนด้านการผลิตเพลงโทรทัศน์และภาพยนตร์ระดับโลกระหว่าง Simon Cowell และ Sony Music Entertainment เนื้อหาทางโทรทัศน์และเพลงของ Syco รวมถึงแฟรนไชส์ทีวีระดับโลก “The X Factor” และ “Got Talent” ทั้งที่ Syco TV สร้างและเป็นเจ้าของ ศิลปินสากลของ Syco Music ประกอบด้วยศิลปินที่หลากหลายเช่น One Direction, Leona Lewis, Susan Boyle,

Il Divo, Cher Lloyd, Rebecca Ferguson และ Labrinth Got Talentรูปแบบ เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาในปี 2006 เป็นอเมริกามีพรสวรรค์, เรือนไฟความรักของประเทศเพื่อความบันเทิงหลากหลายและรวดเร็วกลายเป็นรูปแบบความบันเทิงชั้นนำของโลกและได้รับรางวัลการจัดอันดับตีทั่วโลกAmerica’s Got Talent ยังคงเป็นรายการบันเทิงฤดูร้อนอันดับ 1 ของ NBC และปัจจุบันออกอากาศใน 177 ประเทศ ตอนนี้ Got Talent เวอร์ชัน

ดั้งเดิมได้รับการผลิตใน 54 ดินแดนทั่วโลก รูปแบบ X Factor ที่ได้รับรางวัลเปิดตัวครั้งแรกในสหราชอาณาจักรในปี 2547 ขณะนี้ The X Factor เวอร์ชันท้องถิ่นได้รับการผลิตในกว่า 50 เขตแดนและ The X Factor เวอร์ชันสหรัฐอเมริกาออกอากาศในกว่า 162 ประเทศ ศิลปินที่ค้นพบโดย The X Factor ทั่วโลกประสบความสำเร็จมากกว่า 250 รายการ, 270 อันดับ 10 และ 501 ยอดนิยม 50 รายการเกมมัลติมีเดียเปิดตัวในรายการสถานที่ทำงาน

ยอดนิยมของAustin American-Statemanประจำปี 201229 พฤศจิกายน 2555 11:02 น. เวลามาตรฐานตะวันออออสติน, เท็กซัส – ( BUSINESS WIRE ) เว็บแทงบอล UFABET ออสตินอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับฐานบ้านของ บริษัท เกมคาสิโน แต่ผู้คนในเมืองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Multimedia Games

Holding Company, Inc. (“ บริษัท ” หรือ“ เกมมัลติมีเดีย”) การให้ความสำคัญกับพนักงานไม่เพียง แต่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมของ บริษัท เท่านั้น แต่ยังเป็นเหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ บริษัท การลงทุนของเกมมัลติมีเดียในพนักงานสามารถเห็นได้เมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจาก บริษัท ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อสถานที่ทำงานยอดนิยมของAustin American-Statesmanสำหรับปี 2012

“ พนักงานเหล่านี้ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทุกสิ่งที่เราทำถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงสำหรับเรา นั่นคือเหตุผลที่การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของเราและการยอมรับออสตินจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก”

ทวีตนี้“ การอยู่ในออสตินช่วยให้เราสามารถดึงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเกมคาสิโนให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งของเรา” แพทริคแรมซีย์ประธานและซีอีโอของเกมมัลติมีเดียกล่าว “ พนักงานเหล่านี้ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทุกสิ่งที่เราทำถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงสำหรับเรา นั่นคือเหตุผลที่การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของเราและการยอมรับออสตินจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก”

Multimedia Games ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ปัจจุบันมีพนักงาน 274 Austinites และกว่า 431 คนทั่วประเทศโดยมีพนักงานใหม่ 74 คนในปี 2555 ด้วยตำแหน่งของ บริษัท ในฐานะผู้ริเริ่มและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระบบเกมแบบโต้ตอบชั้นนำ Multimedia Games คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น แนวโน้มในปีหน้า

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนออสตินถือเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของเกมมัลติมีเดีย ตั้งแต่ปี 2010 Multimedia Games ได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลในท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับองค์กรการกุศลเหล่านั้นในงานปิกนิกประจำปีของ บริษัท สำหรับพนักงานและครอบครัวของพวกเขา รายได้ทั้งหมดจากการขายตั๋วจับฉลากเสื้อยืดและสิ่งของที่ได้รับสัมปทานพร้อมกับการบริจาคมอบให้แก่องค์กรการกุศลเหล่านี้ สำหรับ

การปิกนิกประจำปี 2555 บริษัท และพนักงานได้ระดมทุนมากกว่า 5,000 ดอลลาร์สำหรับ Town Lake Animal Shelter และ Caritas of Austin ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาหารชั้นเรียนและสิ่งของอื่น ๆ สำหรับคนจรจัดคนทำงานยากจนและผู้ลี้ภัยที่ได้รับเอกสารใน Travis County พนักงานได้รับการสนับสนุนให้บริจาคเวลาโดยการเป็นอาสาสมัครที่ Community Kitchen ที่ Caritas of Austin และ บริษัท ได้สนับสนุน Capital Area Food Bank โดยจัดไดรฟ์อาหารในช่วงเทศกาลวันหยุด เกมมัลติมีเดียยังสนับสนุน 21เซนต์และ 22 อันดับ ประจำปี Thundercloud Subs ตุรกีวิ่งในปี 2011 และ 2012 ตามลำดับโดยมีมากกว่า $ 265,000 ยกในปี 2011 สำหรับ Caritas ออสติน

การเสนอชื่อที่ส่งไปยังAustin American-Statesmanสำหรับ Top Workplace รวบรวมโดยกลุ่มวิจัยอิสระ WorkplaceDynamics บริษัท ภายนอกได้ทำการสำรวจโดยไม่เปิดเผยตัวตนใน บริษัท ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละแห่งโดยขอให้พนักงานให้คะแนนนายจ้างในเรื่องต่างๆเช่นความเป็นผู้นำและทิศทางจริยธรรมและค่านิยมและการปฏิบัติต่อพนักงานดีเพียงใด หลังจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ WorkplaceDynamics ได้จัดกลุ่มนายจ้างชั้นนำในประเภทต่างๆตามจำนวนพนักงาน

คุณแรมซีย์กล่าวทิ้งท้ายว่า“ การพัฒนาสถานที่ทำงานชั้นนำถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในเกมมัลติมีเดียและเราตระหนักดีว่านี่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่เราต้องให้ความสำคัญในทุกๆวัน การมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ไม่เพียง แต่ทำให้เราได้รับการยอมรับในการทำงานหนักของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราต้องทำเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพนักงานและบรรลุเป้าหมายในการทำงานด้วย”เกี่ยวกับ Multimedia Games Holding Company, Inc.

Multimedia Games Holding Company, Inc. (“ Multimedia Games”) (Nasdaq: MGAM) เป็น บริษัท ในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท ในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด บริษัท เป็นผู้สร้างและจัดหาระบบเนื้อหาและหน่วยเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสำหรับตลาดเกมพื้นเมืองของอเมริกาตลอดจนคาสิโนเชิงพาณิชย์และการกุศลและตลาดบิงโกระหว่างประเทศ รายได้ส่วนใหญ่มาจากหน่วยเกมที่ดำเนินการในประเทศและต่างประเทศจากการเตรียมการแบ่งรายได้ เกมมัลติมีเดียยังจัดหาระบบดีเทอร์มิแนนต์กลางสำหรับขั้วลอตเตอรีวิดีโอ (“ VLTs”) ที่ติดตั้งที่สนามแข่งในรัฐนิวยอร์ก บริษัท มุ่งเน้นไปที่การขยายตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับ Class II ตลาด Class III และ VLT สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.multimediagames.com .
ภาษาข้อควรระวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของเกมมัลติมีเดียซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองจากความรับผิดที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 คำว่า “เชื่อ”, “คาดหวัง”, “ดำเนินการต่อ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “แสวงหา” “ประมาณ” โครงการ “” อาจ “หรือคำศัพท์เชิงลบหรือรูปแบบอื่น ๆ หรือคำศัพท์ที่เทียบเคียงได้ตามที่เกี่ยวข้องกับเกมมัลติมีเดียและผลิตภัณฑ์แผนและ ตลาดมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดอ้างอิงจากการคาดการณ์ในปัจจุบันและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองแบบจำลองและสมมติฐานของเกมมัลติมีเดียในปัจจุบันและอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมและอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงในประสิทธิภาพของเกมมัลติมีเดียแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงออกหรือโดยนัย โดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความสามารถของเกมมัลติมีเดียในการรักษาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพิ่มตำแหน่งหน่วยการติดตั้งหรือฐานที่ติดตั้ง เพิ่มรายได้ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดใหม่ รักษาความปลอดภัยใบอนุญาตใหม่ในเขตอำนาจ

ศาลใหม่ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหรือวางผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือได้รับการอนุมัติจากเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูแบบฟอร์ม 10-K ล่าสุดของ บริษัท และการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในภายหลังสำหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่จัดทำในที่นี้มีคุณสมบัติตามคำเตือนเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์

เหตุการณ์หรือพัฒนาการที่แท้จริงที่อ้างถึงในที่นี้จะเกิดขึ้นหรือรับรู้ได้ ผู้อ่านโปรดทราบว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเฉพาะกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เกมมัลติมีเดียขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ แบบฟอร์ม 10-K ล่าสุดและการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์เพื่อการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่จัดทำในที่นี้มีคุณสมบัติตามคำเตือนเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์เหตุการณ์หรือพัฒนาการที่แท้จริงที่อ้างถึงในที่นี้จะเกิดขึ้นหรือรับรู้ได้ ผู้อ่านโปรดทราบว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเฉพาะกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เกมมัลติมีเดียขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ แบบฟอร์ม 10-K ล่าสุดและการยื่นต่อสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่จัดทำในที่นี้มีคุณสมบัติตามคำเตือนเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์เหตุการณ์หรือพัฒนาการที่แท้จริงที่อ้างถึงในที่นี้จะเกิดขึ้นหรือรับรู้ได้ ผู้อ่านโปรดทราบว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเฉพาะกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เกมมัลติมีเดียขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ทั้งหมดที่จัดทำในที่นี้มีคุณสมบัติตามคำเตือนเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์เหตุการณ์หรือพัฒนาการที่แท้จริงที่อ้างถึงในที่นี้จะเกิดขึ้นหรือรับรู้ได้ ผู้อ่านโปรดทราบว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเฉพาะกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เกมมัลติมีเดียขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่จัดทำในที่นี้มีคุณสมบัติตามคำเตือนเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์เหตุการณ์หรือพัฒนาการที่แท้จริงที่อ้างถึงในที่นี้จะเกิดขึ้นหรือรับรู้ได้ ผู้อ่านโปรดทราบว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเฉพาะกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้

เกมมัลติมีเดียขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ผู้อ่านโปรดทราบว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเฉพาะกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เกมมัลติมีเดียขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ผู้อ่านโปรดทราบว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเฉพาะกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เกมมัลติมีเดียขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ

Choctaw Casino Pocola ฉลองการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการตัดริบบิ้น
จุดเด่นของ Phase I ได้แก่ รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามและตัวเลือกใหม่สำหรับการเล่นเกมและรับประทานอาหาร

29 พฤศจิกายน 2555 09:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
POCOLA, Okla. – ( BUSINESS WIRE ) – คาสิโนที่ชื่นชอบของ Pocola มีบ้านใหม่เอี่ยม Choctaw Casino ใน Pocola, Okla. หนึ่งในแปดคาสิโนที่ดำเนินการโดย Choctaw Nation of Oklahoma กำลังฉลองการเปิดเฟสแรกของการขยายตัวหลายล้านดอลลาร์ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคมโดยมีพิธีตัดริบบิ้นในตอนเที่ยง .

“ การขยายตัวนี้ทำให้ Choctaw Casino Pocola เป็นแหล่งความบันเทิงระดับเฟิร์สคลาสด้วยการเล่นเกมที่หลากหลายตัวเลือกร้านอาหารใหม่ ๆ และพื้นภายนอกและคาสิโนใหม่เอี่ยม”

ทวีตนี้“ การขยายตัวนี้ทำให้ Choctaw Casino Pocola เป็นแหล่งความบันเทิงระดับเฟิร์สคลาสด้วยการเล่นเกมที่หลากหลายตัวเลือกร้านอาหารใหม่ ๆ และพื้นด้านนอกและคาสิโนใหม่เอี่ยม” Gregory E. Pyle หัวหน้าของ Choctaw Nation of Oklahoma กล่าว “ ในที่สุดเราก็ภูมิใจที่ได้เปิดประตูสู่ชั้นคาสิโนใหม่ที่สวยงามและเรารู้ว่าโครงการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อแขกของเราเช่นเดียวกับโอคลาโฮมาตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคริเวอร์วัลเลย์”

ตัวเลือกการเล่นเกมใหม่ ได้แก่ พื้นสล็อตที่กว้างขึพื้นที่เล่นเกมที่มีขีด จำกัด สูงหลุม 12 โต๊ะที่มีการเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งแบล็คแจ็คโป๊กเกอร์ไพ่สามใบและรูเล็ตลักษณะทางสถาปัตยกรรมใหม่ ได้แก่ :

สถานที่เล่นน้ำที่มีรูปปั้นม้า Choctaw ตามสั่porte-cochere ที่โดดเด่ทางเข้าโอ่อ่ากว้างขวางพร้อมเตาผิงขนาดใหญ่และพื้นที่แกลเลอรีแบบเปิRewards Club Center แห่งใหมBranches Trading Post ร้านขายของกระจุกกระจิกที่นำเสนองานฝีมือของชาวอเมริกันพื้นเมืองของใช้จิปาถะและเครื่องแต่งกายโลโก้ตัวเลือกการรับประทานอาหารใหม่ ได้แก่ :

Seven Ponies ร้านอาหารสามมื้อพร้อมประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบสบาย ๆ สำหรับมื้อเช้าและมื้อกลางวันและการรับประทานอาหารแบบพิเศษในบรรยากาศแบบสเต็กเฮาส์พร้อมเมนูที่เชฟเป็นผู้ขับเคลื่อนในมื้อค่ำ
Oak Tree Lounge จุดโฟกัสสำคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ที่เป็นศูนย์กลางของการกระทำบนพื้นคาสิโน
ระยะที่สองของโครงการซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิปี 2013 จะมีพื้นที่คาสิโนและโรงแรมมากกว่า 145,000 ตารางฟุตโรงแรม 118 ห้องพร้อมห้องสวีท 10 ห้องและห้องสวีทสุดหรู 2 ห้องห้องอาหารเพิ่มเติมพร้อม Gilley’s และ Trophy’s Bar and Grill โรงจอดรถ 600 พื้นที่และพื้นที่จัดงานและพื้นที่ประชุม

โครงการก่อสร้างได้รับการออกแบบโดย Worth Group Architects ในเดนเวอร์และกำลังสร้างโดย Manhattan Construction ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Tulsa Choctaw Casino ใน Pocola, Okla. ซึ่งอยู่ใกล้กับ Fort Smith, Ark., ที่ 3400 Choctaw Road นอก I-540

เกี่ยวกับ Choctaw Casino ใน Pocola, Oklahoma

Choctaw Casino ใน Pocola, Okla เป็นหนึ่งในแปดคาสิโนที่ดำเนินการโดย Choctaw Nation of Oklahoma มีเครื่องสล็อตรวมถึงโปรเกรสซีฟเดิมพันสูงและสล็อตเพนนีเช่นเดียวกับเกมบนโต๊ะรวมถึงแครปส์แบล็คแจ็คโป๊กเกอร์สามใบโบนัสโฮลเอ็มและรูเล็ต Choctaw Casino ใน Pocola, Okla. มีบาร์และร้านอาหารในสถานที่หลายแห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช็อกทอว์คาสิโนใน POCOLA, Okla. เยี่ยมชมwww.choctawcasinos.com

Mohegan Tribal Gaming Authority ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่สี่ประจำปีงบประมาณ 2555
29 พฤศจิกายน 2555 07:30 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
UNCASVILLE, Conn. – ( BUSINESS WIRE ) – The Mohegan Tribal Gaming Authority หรือ Authority, เจ้าของและผู้ดำเนินการ Mohegan Sun ใน Uncasville, Connecticut และ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ใน Wilkes-Barre รัฐเพนซิลเวเนียประกาศในวันนี้ ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สี่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

“ ผลการดำเนินงานของเราในไตรมาสนี้สะท้อนถึงแนวโน้มของรายได้ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง”

ทวีตนี้
“ ผลการดำเนินงานของเราในไตรมาสนี้สะท้อนถึงแนวโน้มของรายได้ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง” Mitchell Grossinger Etess ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Authority กล่าว “ ในการตอบสนองเรายังคงระมัดระวังในแนวทางการตลาดของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายได้และความสามารถในการทำกำไรและในช่วงปลายเดือนกันยายน 2555 เราได้เริ่มดำเนินโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ Mohegan Sun เพื่อปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เรายังคงพอใจกับผลงานของ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs และความคืบหน้าของ Mohegan Gaming Advisors รวมถึงข้อตกลงการจัดการล่าสุดกับ Resorts Casino Hotel ในแอตแลนติกซิตี้”

ผลการดำเนินงานรวมและเหตุการณ์สำคัญสำหรับไตรมาสที่สี่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ):

รายรับสุทธิ 351.8 ล้านดอลลาร์ลดลง 5.8% จากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 255รายรับจากการเล่นเกม 313.8 ล้านดอลลาร์ลดลง 6.9% จากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 255รายรับสล็อตรวม 230.2 ล้านดอลลาร์ลดลง 6.7% จากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 255รายรับจากเกมโต๊ะ 81.2 ล้านดอลลาร์ลดลง 7.3% จากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 255รายรับที่ไม่ใช่เกม 63.3 ล้านดอลลาร์ลดลง 5.6% จากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่อธิบายไว้ด้านล่างจำนวน 81.0 ล้านดอลลาร์ลดลง 10.5% จากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554
รายได้จากการดำเนินงาน 58.1 ล้านดอลลาร์ลดลง 24.6% จากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554

รายได้สุทธิส่วนที่เป็นของหน่วยงาน 14.8 ล้านดอลลาร์ลดลง 68.3% จากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554
ประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนและเริ่มต้นโครงการ Project Sunlight ซึ่งเป็นโรงแรมและศูนย์การประชุมที่ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs
ดำเนินโครงการริเริ่มด้านการประหยัดต้นทุนที่ Mohegan Sun ใน Uncasville รัฐคอนเนตทิคัตซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนแรงงานอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์และประหยัดต้นทุนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556

การลดลงของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากเกมที่ Mohegan Sun ลดลงซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ซบเซา ผลลัพธ์เหล่านี้ชดเชยการเปลี่ยนแปลงโดยรวมในการดำเนินงานของเราที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร รายได้จากการดำเนินงานที่ลดลงส่วนใหญ่สะท้อนถึงค่าชดเชย 12.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการริเริ่มลดกำลังคนที่ดำเนินการในเดือนกันยายน 2555 รวมกับรายได้จากการเล่นเกมที่ลดลง การลดลงของรายได้สุทธิที่เป็นของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากธุรกรรมการรีไฟแนนซ์ของเราในวันที่ 6 มีนาคม 2555โมฮีแกนซัน
ผลการดำเนินงาน (หน่วยเป็นพันยังไม่ได้ตรวจสอบ):

การลดลงของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการเล่นเกมที่ลดลง อัตรากำไรของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 25.6% สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 จาก 27.3% ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554

รายได้จากการดำเนินงานที่ลดลงส่วนใหญ่สะท้อนถึงค่าชดเชย 12.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการริเริ่มลดกำลังคนที่ดำเนินการในเดือนกันยายน 2555 รวมทั้งรายได้จากการเล่นเกมที่ลดลง

รายได้จากการเล่นเกมลดลงเนื่องจากรายได้จากสล็อตและเกมบนโต๊ะที่ลดลงซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ซบเซา นอกจากนี้รายได้จากการเล่นเกมลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของเราที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการผสมผสานสล็อตบนพื้นที่เล่นเกมของเราและการเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมจากลูกค้าคาสิโนไปเป็นแขกชั่วคราว

รายได้ที่ไม่ใช่เกมลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากความบันเทิงและอาหารและเครื่องดื่มที่ลดลง รายได้จากความบันเทิงที่ลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของตั๋ว Arena ที่ขายและราคาเฉลี่ยต่อตั๋ว Arena เนื่องจากกิจกรรมที่ Mohegan Sun Arena น้อยลงรวมถึงการแสดงที่มีส่วนหัวน้อยลง รายได้อาหารและเครื่องดื่มที่ลดลงเป็นผลมาจากการลดลงของมื้ออาหารซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของเราที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกำไรรวมถึงการลดชั่วโมงการทำงานในร้านอาหารและเครื่องดื่มบางแห่งและการเปลี่ยนร้านอาหารและเครื่องดื่มของ Mohegan บางแห่ง กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

การเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของเราที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรรวมกับรายได้จากเกมบนโต๊ะที่สูงขึ้น อัตรากำไรของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 18.8% สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 จาก 17.6% ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของเราที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรรวมทั้งค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

รายได้จากการเล่นเกมที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงรายได้ของสล็อตที่ลดลงซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากรายได้จากเกมบนโต๊ะที่สูงขึ้น รายได้สล็อตที่ลดลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร การลดลงของการลดลงของเกมบนโต๊ะรวมถึงการเพิ่มขึ้นของการครองเกมบนโต๊ะส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของเราที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรข้อมูลเกมที่เลือก (หน่วยเป็นพันยกเว้นที่ระบุไว้ไม่ได้ตรวจสอบ):

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 หน่วยงานมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 114.1 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 112.2 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ไม่มีการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคารหมุนเวียน 75.0 ล้านดอลลาร์ของหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกภายใต้วงเงินสินเชื่อของธนาคารของหน่วยงานมีมูลค่ารวม 2.3 ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่มีการดึงจำนวนเงินใด ๆ รวมเล็ตเตอร์ออฟเครดิตซึ่งช่วยลดความพร้อมในการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อของธนาคารของหน่วยงานและหลังจากคำนึงถึงข้อกำหนดด้านเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดแล้วหน่วยงานมีความสามารถในการกู้ยืมประมาณ 64.9 ล้านดอลลาร์ภายใต้วงเงินสินเชื่อของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 หนี้ของผู้มีอำนาจ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 14.1 ล้านดอลลาร์หรือ 49.0% เป็น 43.0 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เทียบกับ 28.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 10.1% สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เทียบกับ 7.2% ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นผลมาจากธุรกรรมการรีไฟแนนซ์ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ของเราเป็นหลัก หนี้คงค้างเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 1.71 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เทียบกับ 1.61 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554

การประเมินความรับผิดซ้ำเช่นการเปลี่ยนแปลงในตลาดของ บริษัท การดำเนินงานข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการประมาณการและสมมติฐาน ดูปัจจัยเสี่ยงในแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นต่อสาธารณะของเราและเอกสารที่ยื่นต่อมาและรายการอื่น ๆ

ตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดในส่วนด้านล่างหัวข้อ “ภาษาข้อควรระวังการประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่สามปี 2014 และการออกอากาศทางเวMultimedia Games เป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์และการออก

อากาศทางเว็บในวันนี้ 30 กรกฎาคม 2014 เริ่มเวลา 9.00 น. ET (8:00 น. CT) ทั้งการโทรและการออกอากาศทางเว็บเปิดให้ประชาชนทั่วไป หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์คือ 720-545-0001 (ในประเทศหรือ

ต่างประเทศ) กรุณาโทรห้านาทีก่อนการนำเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออยบุคคลที่สนใจยังสามารถเข้าถึงการประชุมสายสดบนอินเทอร์เน็ตที่http://ir.multimediagames.com/events.cfm ประมาณสองชั่วโมงหลัง

จากการโทรสิ้นสุดลงเว็บคาสต์เวอร์ชันที่เก็บถาวรจะพร้อมใช้งานสำหรับการเล่นซ้ำในตำแหน่งเดมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAดูคำจำกัดความของ EBITDA และกำไรต่อหุ้นปรับลดที่รวมอยู่ในการอภิปรายเกี่ยว

กับมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ด้านล่เกี่ยวกับ Multimedia Games Holding Company, Multimedia Games Holding Company, Inc. (“ Multimedia Games”) เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท

ในเครือมัลติมีเดียเกมส์โฮลดิ้ง บริษัท เป็นผู้สร้างและจัดหาระบบเนื้อหาและหน่วยเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสำหรับคาสิโนพื้นเมืองในอเมริกาและเชิงพาณิชย์ รายได้มาจากหน่วยเกมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัด

แบ่งรายได้ตลอดจนการขายหน่วยเกมและระบบที่มีเนื้อหาเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์และธีมเกมที่ได้รับอนุญาตจากผู้อื่น เกมมัลติมีเดียยังจัดหาระบบดีเทอร์มิแนนต์กลางสำหรับขั้วลอตเตอรีวิดีโอ (“ VLTs”) ที่ติดตั้งที่สนาม

แข่งในรัฐนิวยอร์ก บริษัท มุ่งเน้นไปที่การขยายตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับคาสิโนเชิงพาณิชย์และชนเผ่าและตลาด VLT กรุณาเยี่ยมชมwww.multimediagames.com , twitter.com/MultimediaGames

หรือfacebook.com/MultimediaGamesซึ่งเกมมัลติมีเดียเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ บริษัท ยอดขายและธุรกิจของ บริภาษาข้อควรระความคาดหวังเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและความยืดหยุ่นทางการ

เงินของเรา ความคาดหวังเกี่ยวกับความสำเร็จของการเข้าซื้อกิจการ PokerTek, Inc. ที่รอดำเนินการและผลต่อผลการดำเนินงานของ บริษัท ความคาดหวังเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและความต้องการในการนำ

เสนอเกมในอนาคต ความคาดหวังเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ความคาดหวังเกี่ยวกับมูลค่าของผู้ถือหุ้น ความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดและการขยายตัว ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราภาษี ความคาดหวัง

เกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืน แผนและวัตถุประสงค์ของผู้บริหารสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ความคาดหวังเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคต ค่าใช้จ่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวโน้มทางธุรกิจ ประสิทธิภาพการขาย

ที่คาดการณ์ไว้ แนวโน้มอุตสาหกรรม สภาวะตลาด และข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตรข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองแบบจำลองและสมมติฐานของเกมมัลติมีเดียใน

ปัจจุบันและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมและอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงในประสิทธิภาพของเกมมัลติมีเดียแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงออกหรือโดย

นัย โดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความสามารถของเกมมัลติมีเดียในการเพิ่มฐานการติดตั้งในอนาคตและการชนะต่อวัน ปรับปรุง

ประสิทธิภาพทางการเงินและความยืดหยุ่นทางการเงิน ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อ PokerTek, Inc. และรวม บริษัท ใหม่เข้ากับธุรกิจเดิมของ บริษัท ประสบความสำเร็จในการใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผู้

ถือหุ้น ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดใหม่และขยายตัวในตลาดปัจจุบัน เพิ่มรายได้ธุรกิจเกมหรือขายเกม เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดใหม่ รักษาความปลอดภัยใบอนุญาตใหม่และการอนุมัติเกมในเขตอำนาจศาลใหม่

และปัจจุบัน ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหรือวางผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่นเกมพรีเมี่ยมและระบบทัวร์นาเมนต์สล็อต TournEvent ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เกมของมันได้รับการรับรองจากลูกค้าหรือผู้เล่น หรือ

ซื้อหุ้นสามัญคืน โปรดดูแบบฟอร์ม 10-K ล่าสุดของ บริษัท และการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในภายหลังสำหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ตามข้อตกลงในการสละสิทธิ์กับ Trading Cove Associates หรือ TCA หน่วยงานจำเป็นต้องชำระเงินบางส่วนให้กับ TCA โดยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ Mohegan Sun สร้างขึ้นจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2014 ความรับผิดสำหรับการชำระเงินเหล่านี้คือ ก่อตั้งขึ้นตามมูลค่าปัจจุบันโดยประมาณของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ของ Mohegan Sun และมีการประเมินใหม่เป็นระยะ จากแนวโน้มการดำเนินงานล่าสุดและการอนุมัติการเล่นเกมบนโต๊ะในรัฐโรดไอส์แลนด์หน่วยงานประเมินว่ารายได้ที่คาดการณ์ไว้ของ Mohegan Sun ในช่วงเวลาการปลดประจำการที่เหลือจะลดลงจากจำนวนที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นหน่วยงานจึงบันทึกเครดิตความรับผิดที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 11 เหรียญ

การริเริ่มการประหยัดต้นทุน

ในเดือนกันยายน 2555 หน่วยงานได้ดำเนินการลดพนักงานลงประมาณ 330 ตำแหน่งใน Uncasville คอนเนตทิคัตเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้องค์กรและปรับต้นทุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและธุรกิจในปัจจุบัน ในการเชื่อมต่อกับการริเริ่มลดกำลังคนนี้หน่วยงานต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวน 12.5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้หน่วยงานยังดำเนินโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการผสมผสานสล็อตบนพื้นที่เล่นเกมการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของพนักงานและการเปลี่ยนร้านอาหารและเครื่องดื่มของ Mohegan Sun กับผู้ประกอบการบุคคลที่สาม การประหยัดแรงงานและต้นทุนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2013 คาดว่าจะมีอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์

รายจ่ายลงทุนตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายลงทุน (ในหน่วยล้านรวมทั้งดอกเบี้ยที่เป็นทุน):โครงการแสงแดด

ในเดือนกรกฎาคม 2555 Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ได้ทำลายโครงการ Project Sunlight ซึ่งเป็นโครงการขยายโรงแรมมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับ Mohegan Sun ที่คาสิโน Pocono Downs ส่วนขยายนี้จะรวมโรงแรม 238 ห้องและศูนย์การประชุม 20,000 ตารางฟุต โรงแรมจะรวมห้องพักมาตรฐานและห้องสวีทเข้าด้วยกันและมีห้องที่มีวิวสุดพิเศษของสนามแข่งเช่นเดียวกับศูนย์ออกกำลังกายสระว่ายน้ำในร่มและบิสโทรที่ให้บริการอาหารเช้าและของว่าง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม porte-cochere ใหม่เพื่อความสะดวกของแขกเพิ่มเติม ศูนย์การประชุมจะตั้งอยู่ติดกับโรงแรมและสามารถรองรับกลุ่มขนาดต่างๆได้ถึง 800 คนสำหรับการจัดเลี้ยงแบบนั่ง พื้นที่นี้ยังสามารถแปลงเป็น 1, สถานที่จัดคอนเสิร์ต 500 ที่นั่ง. โรงแรมและศูนย์การประชุมกำลังได้รับการพัฒนาและสร้างโดย Downs Lodging, LLC หรือ Downs Lodging ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือที่ไม่ จำกัด ที่เป็นเจ้าของทั้งหมดของ Authority ค่าใช้จ่ายสำหรับ Project Sunlight ได้รับการระดมทุนจากการรวมกันของเงินกู้ระยะยาว 45 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจาก Downs Lodging และการลงทุน 5 ล้านดอลลาร์โดยหน่วยงาน Project Sunlight คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2556 ค่าใช้จ่ายสำหรับ Project Sunlight ได้รับการระดมทุนจากการรวมกันของเงินกู้ระยะยาว 45 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจาก Downs Lodging และการลงทุน 5 ล้านดอลลาร์โดยหน่วยงาน Project Sunlight คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2556 ค่าใช้จ่ายสำหรับ Project Sunlight ได้รับการระดมทุนจากการรวมกันของเงินกู้ระยะยาว 45 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจาก Downs Lodging และการลงทุน 5 ล้านดอลลาร์โดยหน่วยงาน Project Sunlight คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2556

การแจกจ่ายให้กับชนเผ่า

การแจกจ่ายให้กับชนเผ่ามีมูลค่ารวม 12.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เทียบกับ 23.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 การแจกจ่ายให้กับเผ่าคาดว่าจะมีมูลค่ารวม 50 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2556

การประชุมทางโทรศัพท์

หน่วยงานจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บแคสต์พร้อมกันเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. (ตามเวลามาตรฐานตะวันออก)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการโทรควรกดดังนี้:

(877) 756-4274
(706) 643-0107 (นานาชาติ)

รหัสการประชุม: 74241571ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่จัดทำในที่นี้มีคุณสมบัติตามคำเตือนเหล่านี้และไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริง เหตุการณ์หรือการพัฒนาที่อ้างถึงในที่นี้จะเกิดขึ้นหรือรับรู้ ผู้อ่านโปรดทราบว่าข้อความคาด

การณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเฉพาะกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่ปรากฏ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เกมมัลติมีเดียขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งข้อผูกมัดใด ๆ ในการอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ว่าจะ

เป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆการกระทบยอด GAAP ของสหรัฐอเมริกากับมาตรการที่ไม่ใช่ GAAPข่าวประชาสัมพันธ์และกำหนดการที่มาพร้อมกันนี้ให้ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับ (i) EBITDA

และ (ii) กำไรต่อหุ้นปรับลดซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจถือเป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ภายใต้กฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่รวมอยู่

ในข่าวประชาสัมพันธ์ได้รับการกระทบยอดกับมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เกี่ยวข้องด้านล่างตามที่กำหนดภายใต้กฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการใช้มาตรการทาง

การเงินที่ไม่ใช่ GAAP เรากำหนด (i) EBITDA เป็นรายได้สุทธิก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายและการเพิ่มขึ้นของสิทธิในสัญญาและ (ii) กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วสะท้อนให้

เห็นถึงส่วนเสริมสำหรับค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับค่าชดเชยที่ไม่เกิดขึ้นประจำ EBITDA และกำไรต่อหุ้นปรับลดแล้วไม่ได้รับการยอมรับมาตรการทางการเงินภายใต้ GAAP แต่เราเชื่อว่าแต่ละอย่างมีประโยชน์ในการวัด

ผลการดำเนินงานของเรา เราเชื่อว่าการใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP EBITDA ช่วยเพิ่มความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินที่ผ่านมาของ บริษัท และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลง

ทุนโดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของเราในช่วงเวลาการรายงานอย่างสม่ำเสมอและการใช้ EBITDA ของ บริษัท อื่น ๆ ในภาคอุปกรณ์เกมเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เรานำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลดเพื่อให้นักลง

ทุนสามารถประเมินได้ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรหากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่เราเชื่อว่าแต่ละอย่างมีประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ของเรา เราเชื่อว่าการใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP EBITDA ช่วยเพิ่มความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตของ บริษัท และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนโดยการเปรียบ

เทียบผลการดำเนินงานของเราในช่วงเวลาการรายงานอย่างสม่ำเสมอและการใช้ EBITDA ของ บริษัท อื่น ๆ ในภาคอุปกรณ์เกมเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เรานำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลดเพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมิน

โปรดโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อแล้วก่อนที่จะเริ่มการโทร คำถามและคำตอบจะสงวนไว้สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่โทรเข้ามา

ภาคีที่ต้องการฟังการประชุมทางโทรศัพท์สดบนอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่านการเชื่อมโยงเว็บบนเว็บไซต์ของผู้มีอำนาจที่www.mtga.com , ภายใต้หัวข้อ“นักลงทุนสัมพันธ์ / ข่าวทางการเงิน” นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถฟังการเล่นซ้ำแบบบันทึกเทปของการประชุมทางโทรศัพท์ทั้งหมดที่เริ่มต้นสองชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการโทรในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 การเล่นซ้ำนี้จะเริ่มจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555

หมายเลขการเข้าถึงสำหรับการเล่นซ้ำแบบบันทึกเทปของการประชุมทางโทรศัพท์มีดังนี้(855) 859-205(404) 537-3406 (นานาชาติ)รหัสการประชุม: 7424157การถอดเสียงจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นระยะเวลา 90 วันหลังการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับอำนาจ

หน่วยงานนี้เป็นเครื่องมือของชนเผ่าอินเดียนแดงเผ่าโมฮีแกนแห่งคอนเนตทิคัตหรือชนเผ่าซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางโดยมีพื้นที่ประมาณ 544 เอเคอร์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัตติดกับ Uncasville คอนเนตทิคัต หน่วยงานนี้ได้รับอนุญาต แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการและควบคุมกิจกรรมการเล่นเกมตามการจองที่มีอยู่ของ Tribe รวมถึงการดำเนินการของ Mohegan Sun ศูนย์รวมเกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 185 เอเคอร์ในการจองของ Tribe ผ่าน บริษัท ย่อย Downs Racing, LP หน่วยงานยังเป็นเจ้าของและดำเนินการ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ซึ่งเป็นสถานที่เล่นเกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 400 เอเคอร์ใน Plains Township รัฐเพนซิลเวเนีย

การดำเนินการเล่นเกมของ Tribe ที่ Mohegan Sun เป็นหนึ่งในสองเกมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในนิวอิงแลนด์ที่ให้บริการเครื่องสล็อตแบบดั้งเดิมและเกมบนโต๊ะ ปัจจุบัน Mohegan Sun ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ประมาณ 3.1 ล้านตารางฟุตซึ่งรวมถึง Casino of the Earth, Casino of the Sky, Casino of the Wind, พื้นที่ค้าปลีก 100,000 ตารางฟุตรวมถึง The Shops ที่ Mohegan Sun, Mohegan 10,000 ที่นั่ง Sun Arena โรงละครคาบาเร่ต์ขนาด 350 ที่นั่งพื้นที่จัดประชุมและการประชุม 100,000 ตารางฟุตและ Sky Hotel Tower สุดหรูประมาณ 1,200 ห้อง Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 400,000 ตารางฟุตโดยให้บริการสล็อตแมชชีนแบบดั้งเดิมและเกมบนโต๊ะการแข่งรถเทียมแบบสดและการเดิมพันแบบซิมัลคาสต์และนอกแทร็ก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีอำนาจและคุณสมบัติที่สามารถรับได้โดยการเยี่ยมชมwww.mohegansun.com , www.mohegansunpocono.com หรือwww.mtga.comหมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลบางส่วนที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ข้อความเหล่านี้บางครั้งสามารถระบุได้โดยการใช้การคาดการณ์ล่วงหน้า คำต่างๆเช่น“ อาจ”“ จะ”“ คาดการณ์”“ ประมาณ”“ คาดหวัง” หรือ“ ตั้งใจ” และสำนวนที่คล้ายกัน ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจ ไพ่บาคาร่าออนไลน์ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตดังนั้นผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำโดยหรือในนามของหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นไปได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานรวมอยู่ในรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ตลอดจนในรายงานอื่น ๆ ของหน่วยงานและเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุหรือจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับในรายงานอื่น ๆ ของหน่วยงานและเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุหรือจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับในรายงานอื่น ๆ ของหน่วยงานและเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว็บแทงบอล UFABET ไพ่บาคาร่าออนไลน์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น หน่วยงานไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือเสริมข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ตามมา หน่วยงานไม่สามารถรับรองได้ว่าผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุหรือจะเกิดขึ้น

ไฮโล GClub สมัครเว็บแทงบอล ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ร้านค้า

ไฮโล GClub สมัครเว็บแทงบอล การรวมของ Miami Gardens ไว้ในเขตสถิติของเมืองไมอามี – ฟอร์ตลอเดอร์เดล – ปอมปาโนบีช (MSA) ซึ่งมีงานมากกว่า 2.6 ล้านตำแหน่งหรือ 31% ของการจ้างงานทั้งหมดของฟลอริดาจะชดเชยเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแคบของเมืองซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่การผสมผสานของการค้าปลีก รวมถึงร้านเฟอร์นิเจอร์ปลีกขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าแถบ อย่างไรก็ตามฟิทช์ตั้งข้อสังเกตว่าคุณภาพกำลังแรงงานเป็นสิ่งที่น่ากังวลและมีส่วนร่วมใน

ประวัติศาสตร์ของเมืองที่มีการว่างงานสูงมากและการสูญเสียงานนอกขนาดในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยนอกเหนือจากรายได้เงินต่อหัวซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของรัฐและระดับชาติที่อ่อนแอมากถึง 60%ตั้งแต่ปี 2551-2554 ฐานการจ้างงานของเมืองลดลงมากกว่า 8,100 ตำแหน่งหรือ 15.5% ซึ่งเป็นอัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้นเกือบสองเท่าทั่วทั้งรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน ในแง่บวกเมืองนี้ได้บันทึกงานที่ได้รับเป็นบวกต่อเดือนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในช่วง 25 ของ 26

เดือนก่อนหน้า ในช่วงเวลานี้มีการเพิ่มงานทั้งหมด 3,697 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 17.6% เป็นระดับสูง 13.5% ในเดือนมิถุนายน 2555ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘ www.fitchratings.com ‘ การให้คะแนนข้างต้นได้รับการร้องขอจากหรือในนามของผู้ออกดังนั้น Fitch จึงได้รับการชดเชยสำหรับการจัดอันดับนอกเหนือจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในเกณฑ์การจัดอันดับที่รองรับภาษีแล้วการดำเนินการนี้ยังได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก Creditscope,

University ไฮโล GClub Financial Associates, S & P / Case-Shiller Home Price Index, IHS Global Insight, Zillow.com และ National Association ของนายหน้าเกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:’เกณฑ์การจัดอันดับที่รองรับภาษี’ 14 สิงหาคม 2555

ภาษีhttp://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=686015เกณฑ์การจัดอันดับที่รองรับการเสียภาษีของรัฐบาลท้องถิ่นสหรัฐฯhttp://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=685314การให้คะแนนเครดิต FITCH

ทั้งหมดเป็นไปตามข้อ จำกัด และการปฏิเสธความรับผิดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้คำจำกัดความของการให้คะแนนและข้อกำหนดในการใช้การให้คะแนนดังกล่าว

มีอยู่ในเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM ‘ การจัดอันดับที่เผยแพร่เกณฑ์และวิธีการสามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้ในทุกช่วงเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับความขัดแย้งทางผลประโยชน์การดับเพลิงพันธมิตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถหาได้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้

Foxwoods รายงานรายรับสล็อตอีก 50 ล้านเหรียญต่อเดือน
14 กันยายน 2555 08:30 น. เวลาออมแสงตะวันออก
MASHANTUCKET, Conn. – ( BUSINESS WIRE ) – Foxwoods Resort Casino ®ในวันนี้รายงานรายรับสล็อตในเดือนสิงหาคม 2555 ที่ 50.5 ล้านดอลลาร์จากการจัดการ 592.5 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขรายได้ลดลง 3.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ที่จับปิด 6.3 เปอร์เซ็นต์จากเดือนสิงหาคมของปี 2011

“ ผลลัพธ์ในเดือนสิงหาคมของเราแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการรักษาเสถียรภาพของตลาด”

ทวีตนี้
“ ผลการแข่งขันในเดือนสิงหาคมของเราแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการรักษาเสถียรภาพของตลาด” Scott C. Butera ซีอีโอของ Foxwoods กล่าว“ ในขณะที่รายได้จากสล็อตของเรายังคงอยู่ในช่วงแคบ ๆ ที่ 50 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน”

Foxwoods บริจาคเงินจำนวน 12.8 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนรายได้พิเศษคอนเนตทิคัตในเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งนำมาซึ่งการบริจาคสะสมให้กับรัฐคอนเนตทิคัตตั้งแต่รีสอร์ทคาสิโนเปิดให้บริการในปี 2535 เป็นมากกว่า 3.40 พันล้านดอลลาร์

Foxwoods ยังคงจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ความบันเทิงชั้นนำใน Fall อย่างต่อเนื่องเช่น LeeAnn Rimes, Howie Mandel, Craig Ferguson, Heart, John Legend และอีกมากมาย เดือนตุลาคมจะมีซีรีส์Extraordinary Eatsซึ่งเป็นซีรีส์การทำอาหารที่มีความยาวหนึ่งเดือนซึ่งมีอาหารค่ำจากเชฟชื่อดังซึ่งจัดโดย Tom Colicchio, Jacques Pepin, David Burke และคนอื่น ๆ จะมีการชิมไวน์เบียร์และสุราและอาหารพิเศษในร้านอาหารของที่พัก

เกี่ยวกับ FOXWOODS ® RESORT CASINO

Foxwoods Resort Casino เป็นหนึ่งในสถานบันเทิงชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะคาสิโนรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ Foxwoods มีเกมมากมายในคาสิโนหกแห่ง โรงแรมระดับ AAA Four-Diamond ร้านอาหารตั้งแต่ร้านอาหารชั้นเลิศไปจนถึงอาหารด่วนสปาที่มีชื่อเสียงระดับโลกสนามกอล์ฟที่

ได้รับรางวัลโรงละครที่ทันสมัยและร้านค้าปลีกสุดพิเศษ เหมาะสำหรับทั้งการพักผ่อนหย่อนใจและการทำธุรกิจ Foxwoods มีพื้นที่การประชุมและการประชุมที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อเติมชีวิตใหม่ให้กับการประชุมหรืองานต่างๆ ที่ Foxwoods คุณสามารถเป็นใครก็ได้และทำทุกอย่างด้วยความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้น

สุดของประสบการณ์ที่เป็นAnything but Ordinary. Foxwoods Resort Casino เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Mashantucket Pequot Tribal Nation สำหรับลักษณะที่ครอบคลุม Foxwoods รีสอร์ทคาสิโนและ Mashantucket Pequot เยี่ยมชม Nation เผ่าwww.Foxwoods.com

เกี่ยวกับชนเผ่า Mashantucket Pequot

Mashantucket Pequots เป็นชาว Algonquin พื้นเมืองในคอนเนตทิคัตตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความขัดแย้งการอยู่รอดและความต่อเนื่องมานานหลายศตวรรษในการจองอินเดียที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1666 ในฐานะคนพื้นเมืองกลุ่มแรกในพรมแดนของทวีปอเมริกา

ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน พยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยชาวอาณานิคมที่เคร่งครัดในปี 1637 Pequots และการส่งตัวกลับประเทศเป็นเรื่องราวของการบูรณะที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งจัดแสดงโดยละเอียดที่พิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยระดับโลกของ Tribe ( www.pequotmuseum.org ) วันนี้ Mashantucket Pequot

Tribal Nation เป็นเจ้าของคาสิโนรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ Foxwoods Resort Casino ( www.foxwoods.com) พร้อมกับกิจการทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงสนามกอล์ฟ Lake of Isles ( www.lakeofisles.com); หุ้นส่วนร่วมทุนก่อตั้ง MGM Grand ที่ Foxwoods; และ

บริษัท พัฒนา Foxwoods ซึ่งอุทิศตนเพื่อการพัฒนารีสอร์ทระดับโลกทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคริบเบียน โดยรวมแล้ว Mashantucket Pequot Tribal Nation ยังคงเป็นหนึ่งในผู้จ่ายภาษีสูงสุดและนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของรัฐคอนเนตทิคัตและได้บริจาคเงินมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐคอนเนตทิคัต

ตามข้อตกลงการแบ่งปันรายได้จากการเล่นเกมของ Tribe ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ในทำนองเดียวกัน The Tribe ให้การสนับสนุนทางการเงินที่สำคัญแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของรัฐและท้องถิ่นที่สนับสนุนชุมชนใกล้เคียง

เกมสล็อตSPIDER-MAN ™ใหม่ของ WMS จะเข้าสู่การแข่งขันที่ 2012 Global Gaming Expo
– ประสบการณ์การเล่นเกม Sensory Immersion ใหม่ล่าสุดคุณสมบัติเสียงและกราฟิกที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมความบันเทิงเก้าอี้เคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นที่รวบรวมการผจญภัยของภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ –

G2E 2012
14 กันยายน 2555 07:30 น. เวลาออมแสงตะวันออก
WAUKEGAN, Ill. & LAS VEGAS – ( BUSINESS WIRE ) – เกมSPIDER-MANซึ่งเป็นประสบการณ์การเล่นเกมสล็อตใหม่ที่เต็มอิ่มจากWMS Gaming

Inc.ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ WMS Industries Inc. (NYSE: WMS) จะเข้าสู่ การดำเนินการในงาน Global Gaming Expo ( G2E® ) ประจำปีครั้งที่ 12 วันที่ 2-4 ตุลาคมที่ Sands Expo and Convention Center ในลาสเวกัส เกมสล็อตระดับพรีเมี่ยมที่มีส่วนร่วม Sensory Immersion ล่าสุดที่จะ

เปิดตัวจาก WMS ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการรู้สึกเสียวซ่าของเก้าอี้เคลื่อนที่แบบซิงโครไนซ์ของ บริษัท พร้อมเสียงและกราฟิกขั้นสูงที่ขับเคลื่อนโดยCPU-NXT®3รุ่นใหม่ของ WMSแพลตฟอร์มปฏิบัติการเพื่อนำความตื่นเต้นความตื่นเต้นและความรู้สึกพิศวงของSUPER HERO ™อันเป็นสัญลักษณ์ของ Marvel Entertainment มาสู่พื้นสล็อตคาสิโน

“ หลังจากการตอบสนองของผู้เล่นอย่างมากต่อเกม Aladdin & The Magic Quest ล่าสุดของเราเกม SPIDER-MAN ใหม่ที่น่าตื่นเต้นของเราเป็นเกมการมีส่วนร่วมระดับพรีเมียมที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถและฟังก์ชันการทำงานที่เกิดขึ้นได้จากแพลตฟอร์ม CPU-NXT3 รุ่นต่อไปของเรา”

ทวีตนี้
เกมสล็อตSPIDER-MAN ใหม่เป็นเกมที่สองของ WMS ที่นำเสนอเทคโนโลยีระบบการเคลื่อนไหวแบบซิงโครไนซ์ Sensory Immersion 2.0 ซึ่งบุกเบิกโดย D-BOX Technologies (TSX: DBO) ตามด้วยธีมA laddin & The Magic Quest®ที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วประเทศและสร้าง

ประสิทธิภาพการหยอดเหรียญที่เหนือกว่าในชั้นคาสิโน สไปเดอร์แมนเกมเป็น “เกมแบบดูอัลอาเรย์” ที่ให้วิดีโอแอคชั่นหมุนวนในเลย์เอาต์ 5×3 เต็มรูปแบบสองแบบในแต่ละสปินพร้อมด้วยคุณสมบัติ “Spider-Sense” แบบสุ่มหกรายการและรอบโบนัสที่น่าตื่นเต้นซึ่งรวมถึงวิดีโอและคลิปเสียงจากภาพยนตร์ไตร

ภาคต้นฉบับ . อีกทางเลือกหนึ่งคือผู้เล่นอาจได้สัมผัสกับกราฟิกขั้นสูงและการเคลื่อนไหวของเก้าอี้ที่ซิงโครไนซ์อย่างสมบูรณ์แบบกับกราฟิกวิดีโอในการต่อสู้โบนัสที่น่าตื่นเต้นซึ่งมีGREEN GOBLIN ™

เกมSPIDER-MANยังมีการเล่นฟรีสปินเป็นครั้งแรกซึ่งเปิดใช้งานผ่านความสามารถที่เพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มปฏิบัติการCPU-NXT3รุ่นใหม่ของ WMS เท่านั้น แรงม้าที่บริสุทธิ์ของแพลตฟอร์มCPU-NXT3ทำให้สามารถซิงโครไนซ์การเคลื่อนไหวของเก้าอี้เคลื่อนไหวกับการเคลื่อนไหวของคลิปภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นที่เล่น

อยู่หลังวงล้อในระหว่างการหมุนและยังมีชุดรีลมากถึงแปดชุดที่หมุนพร้อมกันในแต่ละชุด เล่นในรอบโบนัส ผู้เล่นจะได้พบกับโบนัสนี้ที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นด้วยความเป็นไปได้ในการคูณได้ถึง 50 เท่าของเครดิตที่ได้รับจากการชนะในไลน์เซตรีลทั้งหมด

“ จากการตอบสนองของผู้เล่นที่มีต่อเกมAladdin & The Magic Questล่าสุดของเราเกมSPIDER-MANใหม่ที่น่าตื่นเต้นของเราเป็นเกมการมีส่วนร่วมระดับพรีเมียมที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถและฟังก์ชันการทำงานที่เกิดขึ้นได้จาก แพลตฟอร์มCPU-NXT3รุ่นใหม่รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ WMS

Gaming “ CPU-NXT3แพลตฟอร์มกำลังปฏิวัติประสบการณ์สล็อตโดยนำระดับความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นมาสู่พื้นคาสิโนผ่านประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่เต็มไปด้วยเสียงภาพและการเคลื่อนไหว นักพัฒนาเกมของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการผสานรวมความสามารถที่พิสูจน์แล้วของเทคโนโลยีเก้าอี้เคลื่อนไหวเพื่อมอบความตื่นเต้นและการผจญภัยที่มีอยู่ในแบรนด์SPIDER-MANและภาพยนตร์สารคดีที่เป็นสัญลักษณ์ แพลตฟอร์ม Sensory Immersion 2.0 พร้อมCPU-

NXT3 ระบบปฏิบัติการมอบกราฟิกและเสียงที่ได้รับการปรับปรุงกลไกการเล่นที่เหนือกว่าและเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสขั้นสูงทั้งหมดนี้รวมอยู่ในการเล่นเกม เกมนี้แสดงให้เห็นถึงหนึ่งในประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครมากมายที่ WMS สามารถนำมาสู่พื้นสล็อตคาสิโนได้เนื่องจากเราสนับสนุนความพยายามของลูกค้าในการดึงดูดผู้เล่นอย่างเต็มที่ด้วยความบันเทิงสล็อตที่เพิ่มความภักดีของผู้เล่นในคาสิโนที่พวกเขาชื่นชอบ ”

พบกับเกมSPIDER-MAN Sensory Immersion 2.0 ใหม่พร้อมกับการมีส่วนร่วมและเกมสำหรับขายที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ มากกว่า 100 เกมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ WMS ที่มีต่อ“ ผู้เล่นที่มีส่วนร่วม การส่งมอบผลลัพธ์™ ” ที่จะจัดแสดงในงาน G2E 2012 (บูธ # 1118เกี่ยวกับ WMS

WMS ให้บริการแก่อุตสาหกรรมเกมทั่วโลกด้วยการออกแบบการผลิตและการตลาดเกมวิดีโอและเครื่องเกมหมุนวงล้อเครื่องจักรเครื่องล็อตเตอรี่วิดีโอและในการเล่นเกมซึ่งประกอบด้วยการจัดวางเครื่องเกมที่มีส่วนร่วมที่เช่าในสถานที่เล่นเกมตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัท ยังพัฒนาและทำการตลาดเนื้อหาเกมดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์บริการและโซลูชันแบบ end-to-end ที่จัดการกับการพนันออนไลน์ทั่วโลกและโอกาสในการเล่นเกมทางสังคมแบบสบาย ๆ และการเล่นเกมบนมือถือ WMS มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนต่อไปของวิวัฒนาการเกมคาสิโนด้วยWAGE-NET®โซลูชั่นการเล่นเกมบนเครือข่ายชุดเทคโนโลยีระบบและแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบ

มาเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WMS ได้ที่www.wms.com หรือเยี่ยมชม บริษัท บนFacebook ®, Twitter ®หรือYouTube ®

D-BOX®และD-BOX MOTION CODE®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ D-BOX Technologies

G2Eเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ American Gaming Association และ Reed Elsevier Inc. ใช้โดยได้รับอนุญาต

SPIDER-MAN, MARVEL, GREEN GOBLIN, SUPER HEROและตัวละครที่เกี่ยวข้องทั้งหมด TM & © 2002-2007 Marvel Entertainment, Inc. และ บริษัท ในเครือ ภาพยนตร์SPIDER-MAN © 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกลยุทธ์แนวโน้มแผนผลิตภัณฑ์และสภาพคล่องในอนาคตของธุรกิจของเรา โดยทั่วไปข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจถูกระบุด้วยคำเช่น“ อาจ”“ จะ”“ ควร”“ คาดหวัง”“ คาดการณ์”“ แผน”“ น่าจะเป็น”“ เชื่อ”“ ประมาณ”“ โครงกา

ร ,” และ“ ตั้งใจ” และอื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าเราจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเรานั้นสมเหตุสมผล

แต่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หรือทั้งหมดของเราอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ไม่รับประกันข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวซึ่งทั้งหมดนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2555 นี้เท่านั้นปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่าง

ไปจากความคาดหวัง ได้แก่ (1) ความล่าช้าหรือการปฏิเสธโดยหน่วยงานกำกับดูแลในการอนุมัติของเรา แพลตฟอร์มเกมใหม่การออกแบบตู้ธีมเกมและฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (2) การเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับหรือการตีความข้อบังคับที่อาจส่งผลเสียต่อตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือตำแหน่งใน

อนาคต (3) ไม่สามารถแนะนำเกมและเครื่องเกมใหม่ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งบรรลุและรักษาการยอมรับของตลาด (4) ความต้องการของลูกค้าคาสิโนที่ลดลงในการอัพเกรดเครื่องเกมหรือจัดสรรพื้นที่ให้เช่าหรือเข้าร่วมเกม ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราลดลง (5) การลดการใช้จ่ายเงินทุนหรือการหยุดชะงัก

ในการชำระเงินของลูกค้าคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอทางธุรกิจหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ส่งผลเสียต่อความสามารถของลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือชำระเงิน (6) ความต้องการเช่าดำเนินงานของลูกค้าที่มากกว่าที่คาดไว้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือสัญญาเช่าการเงินจากการขายที่เปลี่ยนการรับรู้รายได้

จากช่วงเวลาเดียวไปเป็นระยะเวลาของสัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าว (7) ค่าใช้จ่ายในอนาคตในการปรับโครงสร้างธุรกิจของเราและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในภายหลังซึ่งไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน (8) ความสามารถในการรับรู้ทั้งหมด

หรือบางส่วน การประหยัดที่คาดการณ์ไว้และการลดค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างและลดจำนวนพนักงาน (9) ส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและความสามารถในการรักษาและดึงดูดบุคลากรสำคัญหลังจากการดำเนินการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่ในปีงบประมาณ

2554 และ 2555 (10) การลดระดับการเล่นของเกมการมีส่วนร่วมของเราโดยลูกค้าคาสิโนไม่ว่าจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจหรือการเพิ่มตำแหน่งของผลิตภัณฑ์การแข่งขัน (11) ไม่สามารถจัดหาซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบที่สำคัญเพื่อให้ตรงตามราคาหรือกิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมการขายของเราซึ่งส่ง

ผลเสียต่อราคาขายเฉลี่ยหรือรายได้ผลิตภัณฑ์ของเรา (13) ความล้มเหลวในการขอรับและรักษาใบอนุญาตการเล่นเกมและการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ (14) ความล้มเหลวของลูกค้าหรือผู้เล่นในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ที่เรานำเสนอในแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (15) ความผิดปกติของซอฟต์แวร์หรือการจัดการ

กับเครื่องเกมและซอฟต์แวร์ของเราโดยทุจริต (16) ความล้มเหลวในการได้รับสิทธิ์ในการใช้งานหรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ ๆ (17) การเรียกร้องการละเมิดที่พยายาม จำกัด การใช้เทคโนโลยีวัสดุของเรา (18) ความเสี่ยงในการทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศรวมถึง

ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการนำเข้าและการส่งตัวกลับประเทศเช่นที่พบในอาร์เจนตินาและความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ และ (19) ผลที่ไม่พึงประสงค์ของการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เราอาจเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติตามคำสั่ง

ของลูกค้า (12) มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเป็นครั้งคราว ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากความคาดหวังได้อธิบายไว้อย่างละเอียดใน “รายการที่ 1 ธุรกิจ” “รายการ 1A ปัจจัยความเสี่ยง” และ“ การดำเนินการทางกฎหมาย” ในรายงานประจำปีของเราแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และรายงานล่าสุดของเราที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

ซานดิเอโก – ( บิสิเนสไวร์ ) – Viejas Casino ซึ่งเป็นสถานที่เล่นเกมร้านอาหารและความบันเทิงชั้นนำของแคลิฟอร์เนียตอนใต้ได้สร้างสถิติใหม่ของกินเนสส์สำหรับโต๊ะแบล็คแจ็คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

“เวลาตรงกับ วันครบรอบ21 °ของ Viejas Casino และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราที่จะมอบประสบการณ์ที่สนุกสนานตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับแขก”

ทวีตนี้
บันทึกถูกตั้งไว้เมื่อเวลา 09:45 น. ของวันนี้เมื่อแขกหกคนนั่งลงที่โต๊ะกระบองขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 206.8 ตารางเมตร (2,226 ตารางฟุต) เล็กน้อยและเล่นแบล็คแจ็คด้วยชิปและไพ่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสิบเท่า ของชิปและการ์ดจริงใน Viejas blackjack ฟิลิปโรเบิร์ตสัน “ผู้ตัดสิน” อย่างเป็นทางการของกินเนสส์ได้รับมอบหมายให้ยืนยันการวัดขนาดและเป็นสักขีพยานในมือแบล็คแจ็ค … และสถิติใหม่นี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากสมาชิกในทีมเดอวีจัสและแขกในห้องรับรอง DreamCatcher ที่ Viejas คาสิโน

สื่อ: คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอต้นฉบับ (Broll) ของงานและการรับรองอย่างเป็นทางการ: http://www.sendspace.com/pro/dl/avcy6a

“ ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากสำหรับสมาชิกในทีมและแขกของเราที่ช่วยสร้างสถิติใหม่นี้” Chris Kelley ผู้จัดการทั่วไปของ Viejas Casino กล่าว “ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับ วันครบรอบ21 °ของ Viejas Casino และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราที่จะมอบประสบการณ์ที่สนุกสนานตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับแขกของเรา”

ทันทีหลังจากที่บันทึกได้รับการรับรองสมาชิก V Club ได้รับโอกาสฟรีในการเล่นแบล็คแจ็คบนโต๊ะและเข้าสู่การจับฉลากเพื่อรับรางวัลเงินสด 21,000 ดอลลาร์

สนุกต่อเนื่องเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ21 °ที่ V Lounge เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 14 กันยายนพร้อมรับเค้กครบรอบดนตรีและความบันเทิงฟรี ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายนแขกผู้โชคดีสองท่านจะได้รับรางวัล Mercedes-Benz C250 Coupe 2013 ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์คาสิโน Viejasเกี่ยวกับ Viejas Casino

Viejas Casino ตั้งอยู่บนถนน I-8 และถนน Willows ทางตะวันออกของซานดิเอโกให้บริการเครื่องสล็อตนับพันเกมบนโต๊ะที่น่าตื่นเต้นเช่นแบล็คแจ็คบาคาร่าและปายโกวห้องโป๊กเกอร์ห้องบิงโกเดิมพันสูงแห่งใหม่และศูนย์พนันขี่ม้า Viejas Casino มีร้านอาหารมากมายรวมทั้ง Grove Steakhouse ที่ได้รับรางวัล The Buffet และ The Café Viejas Outlet Center ที่สวยงามตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใครให้กับนักท่องเที่ยวด้วยร้านค้าที่มีชื่อเสียงร้านอาหารมากมาย Viejas Bowl และ Viejas Mini Golf สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.viejas.com หรือโทร 1-800-847-6537

คลังภาพและมัลติมีเดียได้ที่: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50408228&lang=es

ข้อความต้นฉบับในภาษาต้นฉบับของรุ่นนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ การแปลมีไว้เพื่อดัดแปลงเท่านั้นและต้องตรวจสอบกับข้อความในภาษาต้นฉบับซึ่งเป็นเวอร์ชันเดียวของข้อความที่จะมีผลทางกฎหมายFrontier Communications เสนอบริการสมัครสมาชิกเกมขั้นสูง
การร่วมมือกับ Exent มอบบริการเกมพีซีที่น่าตื่นเต้นและไม่ จำกัด

19 กันยายน 2555 11:02 น. เวลาออมแสงตะวันออก
STAMFORD, Conn. & NEW YORK – ( BUSINESS WIRE ) – Frontier Communications (NASDAQ: FTR) และผู้ให้บริการ Games on Demand Exent ได้เปิดตัวFrontier Games ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งเป็นบริการสมัครสมาชิกเกมบนพีซีที่เล่นได้ไม่ จำกัด ลูกค้าบรอดแบนด์จะได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดและมีให้เลือกทุกที่

“ Frontier เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมุ่งเน้นไปที่ชนบทของอเมริกาและมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการปรับใช้บริการบรอดแบนด์และบริการความบันเทิงดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่ที่ด้อยโอกาสและไม่ได้รับบริการ”

ทวีตนี้
จากข้อมูลของ บริษัท วิจัยตลาดNewzooชาวอเมริกัน 126 ล้านคนเล่นเกมบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเว็บไซต์เกมทั่วไป Frontier เชื่อว่าผู้ชมกลุ่มนี้จะต้องชื่นชอบ Frontier Games ซึ่งมีเกมแคชชวลสำหรับพีซีที่ดีที่สุดในโลกมากกว่า 2,300 เกมรวมถึง Plants vs. Zombies, Family Feud และBejeweled® 3 เกมทั้งหมดไม่มีการโฆษณาและติดตั้งชุดการควบคุมโดยผู้ปกครองที่แข็งแกร่ง บริการเล่นไม่ จำกัด ระยะเวลาเพียง $ 14.99 ต่อเดือน

บริการสมัครสมาชิก Frontier Games ใหม่ช่วยให้นักเล่นเกมสามารถสำรวจและค้นพบเกมที่ถูกใจพวกเขามากที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเอ็นจิ้น GameTanium ™ของ Exent ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูแคตตาล็อกที่กว้างขวางเพื่อค้นหาเกมในหลากหลายประเภทรวมถึงการ์ด / คาสิโนอาร์เคดและวัตถุที่ซ่อนอยู่ มีการเพิ่มชื่อใหม่อย่างต่อเนื่องในแคตตาล็อกเกมที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายความร่วมมือกับ Exent เพื่อเปิดตัว Frontier Games ที่ได้รับการปรับปรุงและให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเกมแคชชวลที่ดีที่สุดจากทั่วโลกได้ “Melinda White รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนารายได้ของ Frontier กล่าว

“ ฟรอนเทียร์เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารรายใหญ่ที่สุดซึ่งมุ่งเน้นไปที่ชนบทของอเมริกาและมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการปรับใช้บริการบรอดแบนด์และบริการความบันเทิงดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่ที่ด้อยโอกาสและไม่ได้รับบริการ” Peter von Schlossberg ประธาน Exent กล่าว “ เรามั่นใจว่าเกม Frontier ที่ปรับปรุงใหม่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและผู้ใช้จะเพลิดเพลินไปกับแคตตาล็อกเกม GameTanium ที่หลากหลายซึ่งนำเสนอเกมพีซีระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดได้ไม่ จำกัด ”

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการสมัครสมาชิก Frontier เกมส์ได้ไม่ จำกัด ด้วยการทดลองใช้ 14 วันโดยการติดต่อกับศูนย์บริการของ บริษัท หรือโดยการเยี่ยมชมFrontierGames.com

เกี่ยวกับ Frontier Communications

Frontier Communications Corporation (NASDAQ: FTR) เป็น บริษัท S&P 500 และรวมอยู่ในรายชื่อ FORTUNE 500 ของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา Frontier ให้บริการบรอดแบนด์เสียงวิดีโอดาวเทียมการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตไร้สายบริการด้านความบันเทิงเช่น TumTiki.com โซลูชันการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข้อเสนอแบบรวมและกลุ่มเฉพาะสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยธุรกิจขนาดเล็กและโฮมออฟฟิศและการสื่อสารทางธุรกิจขั้นสูงสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน 27 รัฐ พนักงานประมาณ 15,300 คนของ Frontier ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่www.frontier.com

เกี่ยวกับ Exent

Exent เป็นผู้ให้บริการ Games on Demand ชั้นนำของโลกซึ่งนำเสนอเกมระดับพรีเมี่ยมหลายพันเกมบนแพลตฟอร์มมือถือแท็บเล็ตพีซีและทีวีผ่านการสมัครสมาชิกที่คุณเล่นได้ไม่ จำกัด และข้อเสนอฟรีที่สนับสนุนโฆษณาแก่ผู้เล่นเกมหลายล้านคนต่อเดือน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสร้างรายได้และการเขียนโปรแกรมที่ไม่มีใครเทียบได้บริการที่สร้างขึ้นด้วย GameTanium ของ Exent ช่วยขับเคลื่อนการนำเสนอเกมตามความต้องการสำหรับผู้ให้บริการบรอดแบนด์ชั้นนำของโลกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและพอร์ทัลสำหรับผู้บริโภค

Offsidegaming ประกาศเปิดตัว Peruvian Sportsbook & Casino Inkabet.pe
19 กันยายน 2555 07:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลอนดอน – ( บิสิเนสไวร์ ) – ผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีการพนันกีฬาสำหรับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์Offsidegamingได้ประกาศเปิดตัว Inkabet.pe ผู้ให้บริการเปรูอย่างเป็นทางการ

“ เราตื่นเต้นมากกับโอกาสในการเติบโตในตลาดเปรู เปรูเป็นตลาดที่อายุน้อยและการพนันกีฬาคาสิโนและความบันเทิงออนไลน์ล้วนเป็นส่วนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก Offsidegaming ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการรวมแพลตฟอร์มเข้ากับ Inkabet”

ทวีตนี้ได้ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรหากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่เราเชื่อว่าแต่ละอย่างมีประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา เราเชื่อว่าการ

ใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP EBITDA ช่วยเพิ่มความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีตของ บริษัท และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนโดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ของเราในช่วงเวลาการรายงานอย่างสม่ำเสมอและการใช้ EBITDA ของ บริษัท อื่น ๆ ในภาคอุปกรณ์เกมเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เรานำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลดเพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินได้ว่าเราจะดำเนินการ

อย่างไรหากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เราเชื่อว่าการใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP EBITDA ช่วยเพิ่มความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับผลการดำเนิน

งานทางการเงินที่ผ่านมาของ บริษัท และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนโดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของเราในช่วงเวลาการรายงานอย่างสม่ำเสมอและการใช้ EBITDA ของ บริษัท อื่น ๆ ในภาคอุปกรณ์

เกมเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เรานำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลดเพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินว่าเราจะดำเนินการอย่างไรหากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรา

เชื่อว่าการใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP EBITDA ช่วยเพิ่มความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินที่ผ่านมาของ บริษัท และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนโดยการเปรียบเทียบผล

การดำเนินงานของเราในช่วงเวลาการรายงานอย่างสม่ำเสมอและการใช้ EBITDA ของ บริษัท อื่น ๆ ในภาคอุปกรณ์เกมเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เรานำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลดเพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินว่าเรา

จะดำเนินการอย่างไรหากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเราในช่วงเวลาการ

รายงานบนพื้นฐานที่สม่ำเสมอและการใช้ EBITDA โดย บริษัท อื่น ๆ ในภาคอุปกรณ์เกมเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เรานำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลดเพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินว่าเราจะดำเนินการอย่างไรหากไม่มีค่า

ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเราในช่วงเวลาการรายงานบนพื้นฐานที่สม่ำเสมอและการ

ใช้ EBITDA ของ บริษัท อื่น ๆ ในภาคอุปกรณ์เกมเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เรานำเสนอกำไรต่อหุ้นปรับลดเพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินว่าเราจะดำเนินการอย่างไรหากไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยในช่วง

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2นักลงทุนไม่ควรพิจารณามาตรการเหล่านี้อย่างแยกส่วนหรือใช้แทนรายได้สุทธิรายได้จากการดำเนินงานหรือมาตรการอื่นใดในการพิจารณาผลการดำเนินงานของ บริษัท ที่คำนวณ

ตาม GAAP นอกจากนี้เนื่องจากมาตรการเหล่านี้ไม่ได้คำนวณตาม GAAP จึงอาจไม่จำเป็นต้องเทียบเคียงกับมาตรการที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดย บริษัท อื่น
ผู้อำนวยการอาวุโหรประธานคณะกรรมกAmy Laskey, +1 212-908-056กรรมการผู้จัดกาหรืสื่อมวลชนสัมพันธ์Elizabeth Fogerty, +1 212-908-052elizabeth.fogerty@fitchratings.coการให้คะแนนของ FITข่าว

เพิ่มเติมRSS feed สำหรับ Fitch Solutioผู้ตินักวิเคราะห์หลักของ Fitch RatingBernhard Fischer, +1 212-908-916กรรมกาFitch Ratings, IncOne State Street PlazaNew York, NY 10004
หรืนักวิเคราะห์รอArlene Bohner, +1 212-908-0554อำนวยการอาวุหรประธานคณะกรรมกาAmy Laskey, +1 212-908-056กรรมการผู้จัดกาหรืสื่อมวลชนสัมพันธ์Elizabeth Fogerty, +1 212-908-

0526elizabeth.fogerty@fitchratings.cนเข้าสู่ระบบลงชืพิ่มเติมจาก Business Wiบล็อกสหราชอาณาจักร / ไอร์แลนด์Deutschlandฝรั่งเศสฮ่องกงอิตาลีญี่ปุ่นTradeshownews.coดต่อเรากลยุทธ์ภาษีของสหราช

อาณาจักรความเป็นส่วนตัวจัดการคุกกี้เงื่อนไขการใช้บริการลิขสิทธิ์? 2021 Business Wire, Inc.ไว้ให้พิจารณา 6. ชื่อรหัสสมาชิกที่เข้าใช้งาน (Member No.) : เป็นส่วนบอกชื่อรหัสผู้ใช้ GClub Casino ในการล๊อคอิน

เข้ามาเล่นในโปรแกรมคาสิโน 7. ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน (ToTal) : แสดงยอดเงินคงเหลือปัจจุบันของผู้เล่นที่มีอยู่ทั้งหมดใน คาสิโน GClub 8. หมายเลขรอบที่ทำการวางเดิมพัน (Rounder) : แสดงรอบในการวาง

เดิมพันในตานั้นๆ ให้ท่านไว้ดูสำหรับใช้ในการอ้างอิง 9. ชิฟในการวางเดิมพัน : ยอดชิฟมีจำนวนตั้งแต่ 100 / 500 / 1000 / 5000 / 10,000 / 50,000 สามารถคลิ๊กที่ชิฟ และไปคลิ๊กวางที่ตำแหน่งที่ต้องการวางเดิมพัน

ได้เลย ถ้าต้องการวางจำนวนเท่าไหร่ ก็คลิ๊กซ้ำที่ชิฟนั้นๆได้เลยเช่น 200 ก็คลิ๊ก 2 ครั้งที่ชิฟ 100 10. ออกเพื่อทำการเปลี่ยนโต๊ะบาคาร่า (ESC) : ท่านสามารถเลือกออกหรือเปลี่ยน เกมส์คาสิโน เล่นได้โดยเลือกออก

(Esc) 11. ยกเลิกเดิมพันหรือล้างการเดิมพันขณะนั้น (Clear Bet) : เมื่อท่านคลิ๊กที่ปุ่มนี้สามารถที่จะยกเลิกการวางเดิมพันในขณะนั้นได้เมื่อท่านไม่แน่ใจ แต่การล้างเดิมพันจะต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ของใน

ตัวเกมส์ บาคาร่า หรือผลยังไม่ออกเท่านั้น 12. ตำแหน่งในการนำชิฟไปวางเดิมพัน : ตำแหน่งเลือกวางเดิมพัน มีให้เลือกแทง Player ชนะ (สีน้ำเงิน) / Banker ชนะ (สีแดง) และสามารถเลือกแทงเสมอได้โดยแทง Tia

คือสีเหลือง พบศักยภาพความร้อนแรงทางการเงินด้วยตัวคุณเอง แทงบอลผ่านเน็ต สกอร์บอลสด ผลบอล livescore ผลบอลสด อัตราต่อรองล่าสุด ทุกคู่ทุกลีกทั่วโลก อัพเดตทุกวินาที พร้อมให้บริการทุกท่านได้
Inkabet.pe เป็นผู้ให้บริการออนไลน์ในท้องถิ่นรายแรกในตลาดเปรูและได้รับการสนับสนุนจากทีมงานที่มีประสบการณ์สูงในตลาดละตินอเมริกา

Inkabet.pe จะจัดแสดงชุดผลิตภัณฑ์เกมที่ครอบคลุมโดย Offsidegaming ขั้นตอนที่หนึ่งของการเปิดตัวจะรวมถึงเกมกีฬาคาสิโนและสล็อตขณะเดียวกันก็ให้บริการ Inkabet.pe พร้อมการประมวลผลการชำระเงินและ CRM ช่วงที่สองจะมีการเพิ่มคาสิโนสดและเกมมือถือซึ่งจะดึงดูดผู้ชมในละตินอเมริกาอย่างไม่ต้องสงสัย

Oliver Castillo โฆษกของ www.Inkabet.pe กล่าวว่า“ เราตื่นเต้นมากกับโอกาสในการเติบโตในตลาดเปรู เปรูเป็นตลาดที่อายุน้อยและการพนันกีฬาคาสิโนและความบันเทิงออนไลน์ล้วนเป็นส่วนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก Offsidegaming ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการรวมแพลตฟอร์มเข้ากับ Inkabet”

Matt Jellicoe ซีอีโอ Offsidegaming กล่าวถึงการเปิดตัวว่า“ เรามีสถิติความสำเร็จ 100% ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยการเปิดตัวสู่ตลาดเกมในภูมิภาคละตินอเมริกาที่ประสบความสำเร็จ เราภูมิใจในการนำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์เกมที่ดีที่สุดสำหรับตลาดเป้าหมายนี้และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมมือกับ Inkabet ในโครงการเชิงกลยุทธ์นี้”เกี่ยวกับ Offsidegaming

การซื้อขายตั้งแต่ปี 2008 Offsidegaming เป็นผู้ให้บริการเดิมพันกีฬา B2B การดำเนินงานในระดับโลก บริษัท นำเสนอโซลูชั่นเกมเต็มรูปแบบสำหรับมือถืออินเทอร์เน็ตและร้านค้าให้กับลูกค้าในหลายประเทศรวมถึงยุโรปตะวันออกและกลางและละตินอเมริกา ด้วยการนำเสนอโซลูชัน“ พลักแอนด์เพลย์” บริษัท ให้บริการลูกค้าด้วยแผนกการค้าทีมฉ้อโกงบริการไอทีและแผนกบริการลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.Offsidegaming.comเกี่ยวกับ Inkabet.pe

Inkabet ได้ระบุถึงความสำคัญของตลาดเกิดใหม่และเข้าใจถึงความสำคัญของผู้ประกอบการและตลาดในท้องถิ่น Inkabet ให้วิธีที่ปลอดภัยแก่ลูกค้าในการเดิมพันและเล่นผ่านแพลตฟอร์มการพนันกีฬาและให้ความรู้สึกแบบท้องถิ่น www.inkabet.pe ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดตลาดเปรูและละตินอเมริกา

Offsidegaming ประกาศเปิดตัวการพนันกีฬาเปรูและผู้ให้บริการคาสิโน Inkabet.pe
19 กันยายน 2555 07:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลอนดอน – ( BUSINESS WIRE ) – ผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเดิมพันกีฬาให้กับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์Offsidegamingประกาศเปิดตัว Inkabet.pe ผู้ให้บริการเปรูอย่างเป็นทางการ

“ เราตื่นเต้นมากเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตของเราในตลาดเปรู เปรูเป็นตลาดที่อายุน้อยและการพนันกีฬาคาสิโนและความบันเทิงเป็นภาคที่ได้รับความนิยมมาก Offsidegaming ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการรวมแพลตฟอร์มเข้ากับ Inkabet ”

ทวีตนี้
Inkabet.pe เป็นผู้ให้บริการออนไลน์ในท้องถิ่นรายแรกในตลาดเปรูและนำโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากมายในตลาดละตินอเมริกา

Inkabet.pe จะนำเสนอชุดผลิตภัณฑ์เกมที่ครอบคลุมซึ่งจัดทำโดย Offsidegaming ช่วงแรกของการเปิดตัวจะครอบคลุมการพนันกีฬาคาสิโนและสล็อตในขณะเดียวกันก็ให้บริการ Inkabet.pe พร้อมการประมวลผลการชำระเงินและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วงที่สองจะเห็นการเพิ่มของคาสิโนสดและเกมมือถือที่จะดึงดูดความสนใจของสาธารณชนในละตินอเมริกาอย่างไม่ต้องสงสัย

Oliver Castillo โฆษกของ www.Inkabet.pe กล่าวว่า“ เราตื่นเต้นมากกับโอกาสในการเติบโตของเราในตลาดเปรู เปรูเป็นตลาดที่อายุน้อยและการพนันกีฬาคาสิโนและความบันเทิงเป็นภาคที่ได้รับความนิยมมาก Offsidegaming ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการรวมแพลตฟอร์มเข้ากับ Inkabet”
ร่วมสนุกกับเกมส์การเดิมพันที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ส่งตรงถึงบ้านคุณผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัย เพียงปลายนิ้วสัมผัส เราย่อโลกไว้ในมือคุณ ประสบการณ์แปลกใหม่เหนือจินตนาการ
รอให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่ คาสิโนออนไลน์ และ บริษัท เดิมพันกีฬา ที่ไว้วางใจ แต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการพบศักยภาพความร้อนแรงทางการเงินด้วยตัวคุณเองแทงบอลเดี่ยว :: การเข้าเว็บไซต์ SBOBET

เพื่อเล่น แทงบอลเดี่ยว นั้น ง่ายๆและมีความสะดวกมากครับ แทงบอลเดี่ยว หรือ แทงบอลเต็ง ทางเว็บไซต์มีวงเงินเดิมพันขั้นต่ำคู่ละ 250 บาท การที่จะ แทงบอลเดี่ยว จากฟุตบอลลีกทั่วโลกนี้ สามารถเลือกดู

อัตราต่อรองราคาบก่อนเลือกคู่แทงได้ซึ่งทางเว็บไซต์รับพนันแทงบอลอย่าง SBOBET นั้น ก็จะมี เรตราคาบอล ในแต่ละคู่เห็นก่อนเลือกแทงบอลอยู่แล้วครัวิธีการแทงบอลเดี่ยว กับเว็บ SBOBET เรานำเสนอข้อมูลหลักๆ

ที่สมาชิกนิยมเล่นกันซึ่งท่านสามารถเข้า ดูบอลออนไลน์ หรือ ผลบอลสด จากทางเว็บไซต์เราแห่งนี้ไที่นี่เลย พบศักยภาพความร้อนแรงทางการเงินด้วยตัวคุณเองเว็บไซต์ที่เปิดบริการทำธุรกิจเดิมพัน แทงบอลออนไลน์

และ คาสิโนออนไลน์ โต๊ะบาคาร่า ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา เรามีที่ตั้งออฟฟิตอยู่ภายในคาสิโนฮอลิเดย์ พาเลซึ่งได้รับการคุ้มครองการให้บริการจากทาง คาสิโนฮอลิเดย์ พาเลซ เว็บไซต์เราเปิดบริการ
Matt Jellicoe ซีอีโอของ Offsidegaming ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัว:“ เรามีสถิติความสำเร็จ 100% ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่ในการเปิดตัวสู่ตลาดเกมในภูมิภาคละตินอเมริกาอย่างประสบความสำเร็จ เราภูมิใจที่ได้นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์เกมที่ดีที่สุดสำหรับตลาดเป้าหมายนี้และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมมือกับ Inkabet สำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์นี้”เกี่ยวกับ Offsidegaming

Offsidegaming เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 เป็นผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาแบบ B2B บริษัท ดำเนินงานในระดับโลกโดยนำเสนอชุดโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตและโซลูชั่นเกมค้าปลีกให้กับลูกค้าในประเทศต่างๆรวมทั้งยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางรวมถึงละตินอเมริกา เนื่องจากมีโซลูชันแบบ “พลักแอนด์เพลย์” บริษัท จึงให้บริการลูกค้าด้วยแผนกปฏิบัติการทีมต่อต้านการฉ้อโกงบริการไอทีและแผนกบริการลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.Offsidegaming.comเกี่ยวกับ Inkabet.pe

Inkabet ตระหนักถึงความสำคัญของตลาดเกิดใหม่และเข้าใจถึงความสำคัญของผู้ประกอบการและตลาดในท้องถิ่น Inkabet ให้วิธีที่ปลอดภัยแก่ลูกค้าในการเดิมพันและเล่นผ่านแพลตฟอร์มการพนันกีฬาและนำเสนอสำนักพิมพ์ในท้องถิ่น www.inkabet.pe ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดตลาดในเปรูและละตินอเมริกา

ข้อความต้นฉบับในภาษาต้นฉบับของรุ่นนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ การแปลมีไว้เพื่อดัดแปลงเท่านั้นและต้องตรวจสอบกับข้อความในภาษาต้นฉบับซึ่งเป็นเวอร์ชันเดียวของข้อความที่จะมีผลทางกฎหมาย

คาสิโนนานาชาติแห่งใหม่ของฟินแลนด์ได้รับใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์ฟินแลนด์ประกาศ
ข้อตกลงคาสิโนสามารถช่วยเศรษฐกิจของฟินแลนด์ซึ่งอ่อนแอลงอันเป็นผลมาจากวิกฤตยูโรและการล่มสลายของโนเกีย

19 กันยายน 2555 04:05 น. เวลาออมแสงตะวันออก
เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ – ( บิสิเนสไว ) – คาสิโนนานาชาติแห่งใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับ Vaalimaa ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่www.onlinecasinofinland.fi ผู้เชี่ยวชาญด้านคาสิโนออนไลน์รายงานว่า Slot Machine Association (RAY) ได้ยืนยันว่าคาสิโนแห่งใหม่จะเปิดให้บริการในศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างในปี 2558

ข่าวนี้จะเผยแพร่ในเวลาเดียวกับที่ OECD และ IMF รายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ลดลงของฟินแลนด์ซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัวในแบบที่ต้องการจากภาวะถดถอยในปี 2551-2552 เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพก่อนหน้านี้ของฟินแลนด์ขาดดุลเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2536 เมื่อ GDP ลดลงร้อยละ 1 ในไตรมาสที่สอง ในปีนี้คาดว่า GDP จะเติบโตเพียง 0.5% ที่ตกต่ำและรายงานของ OECD คาดการณ์ว่าจะเติบโตช้าลง 1.7% ต่อปีในปี 2559-2573

การฟื้นตัวของประเทศได้รับการชะลอตัวจากผลการดำเนินงานที่ไม่ดีของอุตสาหกรรมหลักเช่นอุตสาหกรรมไม้และกระดาษและความโชคดีของ Nokia ยักษ์ใหญ่ด้านโทรศัพท์ ประเทศมีความเชื่อมั่นอย่างมากต่อผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาษีและการเพิ่มการจ้างงานของ Nokia และ บริษัท มีส่วนรับผิดชอบต่อการเติบโตของฟินแลนด์หนึ่งในสี่ระหว่างปี 2541 ถึง 2550

รัฐบาลจะยังคงคุมเข้มภาษีในปีหน้าโดยเฉพาะการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1% แต่แม้จะมีมาตรการที่เข้มงวด แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Urpilainen ก็คาดการณ์ช่องว่างของ GDP ต่อปี 3.5% ในขณะที่ประเทศกำลังพยายามรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ . รายงาน.

หวังว่าคาสิโน สมัครเว็บแทงบอล Vaalimaa แห่งใหม่จะให้ผลที่จำเป็นสำหรับทั้ง บริษัท ในท้องถิ่นและรายได้จากภาษีของรัฐบาล RAY หวังว่าคาสิโนแห่งใหม่ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จจะมีการจ้างงานโดยตรง 100 คนและคนงานก่อสร้างจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท่องเที่ยวในพื้นที่ คาสิโนเป็นเพียงคาสิโนแห่งที่สองที่เปิดให้บริการในฟินแลนด์

รัฐบาลฟินแลนด์ได้วางแผนคาสิโนใหม่โดยการปฏิรูปกฎหมายลอตเตอรีของประเทศในปี 2554 ทำให้ประชาชนสามารถเล่นคาสิโนออนไลน์ aได้และไม่ใช่ประเทศในยุโรปที่เสียเงินเพียงอย่างเดียวที่จะเล่นกับธุรกิจคาสิโนเพื่อพยายามเสริมสร้างความอ่อนแอ เศรษฐกิจ.

ห้องพักที่มีอยู่ในขณะนี้และขาออกเริ่มต้นในปี 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายฮอลแลนด์อเมริกาประตู 1 การท่องเที่ยวของ แพคเกจเยี่ยมชมGate1Travel.comGate 1 Travel ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 เพื่อนำเสนอ More of the World for Less – ให้บริการทัวร์ทางบก ล่องเรือทะเล

แพ็คเกจรางอิสระ ล่องเรือในแม่น้ำ เที่ยวบินอิสระและขับรถ และแพ็คเกจวันหยุดระหว่างประเทศที่กำหนดเอง แพ็คเกจท่องเที่ยวและแพ็คเกจทัวร์ลดราคามีให้บริการทั่วยุโรปเอเชียแอฟริกาออสเตรเลียและเหนือและใต้ สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งโทร: 1-800-682-3333 หรือ 215-572-7676; แฟกซ์: 215-886-2228; อีเมล์: info@Gate1travel.com ; หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์: http://www.Gate1travel.com

รักษาที่ปลอดภัยจากความรับผิดที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 คุณสามารถระบุข้อความเหล่านี้ได้โดยข้อเท็จจริงที่ว่าข้อความเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบัน ไฮโล GClub สมัครเว็บแทงบอล ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยคำต่างๆเช่น “อาจ” “จะ” โครงการ “” อาจ “” คาดหวัง “” เชื่อ “” คาดการณ์ “” ตั้งใจ “” ได้ “” จะ “” ประมาณ ” “ดำเนินการต่อ” หรือ “ติดตาม” หรือรูปแบบเชิงลบหรือรูปแบบอื่น ๆ

สมัครเล่นบอล เว็บแทงไฮโล ตามที่โรเบิร์ตแลดด์ประธาน

สมัครเล่นบอล เว็บแทงไฮโล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กล่าวว่า“ สาขาทรัพย์สินทางปัญญานำเสนอภาพรวมของเป้าหมายการได้มาในอนาคตที่มีลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง / รางวัล เราได้ระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายรายแล้วและในปีหน้าเราหวังว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากข่าวในวันนี้” คุณลัดด์กล่าวสรุปเหตุการณ์ในวันนี้ว่า“ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ MGT ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับทิศทางใน

อนาคตของเราและหวังว่าจะได้อัปเดตผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปีซึ่งมีแผนในวันที่ 30 พฤษภาคม 25เกี่ยวกับ MGT Capital Investments, IncMGT และ บริษัท ย่อยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญMedicsight, Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เป็น บริษัท ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดำเนินงานด้านซอฟต์แวร์การถ่ายภาพและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รวมถึงซอฟต์แวร์การตรวจจับด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อช่วยนัก

รังสีวิทยาในการตรวจหาติ่งเนื้อลำไส้ ซอฟต์แวร์ของ บริษัท ได้รับการรับรองตามกฎข้อบังคับรวมถึง CE Mark และ US FDแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คำหรือวลี “จะเป็น” “จะอนุญาต” “ตั้งใจที่จะ” “มีแนวโน้มที่จะเป็นผล” “คาดว่าจะ” “จะดำเนินต่อไป” “คาดว่าจะเป็น” “ประมาณ” “โครงการ” หรือ นิพจน์ที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ผลการดำเนินงานทางการเงิน

และการดำเนินงาน สมัครเล่นบอล ของ MGT ที่แสดงไว้ข้างต้นไม่ควรตีความด้วยวิธีใด ๆ ในฐานะตัวแทนของมูลค่าหุ้นสามัญในปัจจุบันหรืออนาคต ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ยกเว้นข้อมูลในอดีตและข้อมูลข้อเท็จจริงแสดงถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับแผนความเชื่อการ

ประมาณการและความคาดหวังของ บริษัท ข้อความเหล่านี้มาจากการประมาณการและการคาดการณ์ในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นในอุตสาหกรรมที่ บริษัท และ บริษัท ย่อยดำเนินการ ความสามารถในการได้รับเงินทุนที่เพียงพอเพื่อดำเนินการต่อไปรักษากระแสเงินสดที่เพียงพอใช้ประโยชน์จากธุรกิจใหม่ใบอนุญาตและลงนามในข้อตกลงใหม่ ลักษณะที่ไม่สามารถคาด

เดาได้ของความต้องการของผู้บริโภค และปัจจัยอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นล่าสุดของ บริษัท ผู้อ่านควรระมัดระวังไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไปซึ่งสะท้อนถึงการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ณ วันที่ในเอกสารนี้เท่านั้น บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการ

แก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในเอกสารนี้ ผู้อ่านควรตรวจสอบความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อธิบายไว้ในเอกสารอื่น ๆ ที่ บริษัท ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งคราว

WMS อนุญาตเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์จาก Konami Gamiการเข้าถึงหลาย Konami ชื่อเกมรวมทั้งนอร์สนักรบ™, Jumpin’ Jalapenos ™และRawhide ™ธีมส10 พฤษภาคม 2555 08:30 น. เวลาออมแสงตะวันออWAUKEGAN, Ill. & LAS VEGAS – ( BUSINESS WIRE ) – WMS

Gaming Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ WMS Industries Inc. (NYSE: WMS) ประกาศข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เกมสล็อตและเนื้อหาเกมที่เลือกจาก Konami Gaming, Inc . ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ KONAMI CORPORATION สำหรับใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ WMS ข้อตกลงดังกล่าวให้

WMS เข้าถึงชื่อ Konami หลายรายการรวมถึงNorse Warrior , Jumpin ‘JalapenosและRawhideเกมสล็อตแนวซึ่งเป็นหนึ่งในเกมยอดนิยมของ Konami WMS คาดว่าเกมสล็อตในธีม Konami เกมแรกจะปรากฏในคาสิโนออนไลน์ JackpotParty.com ในสหราชอาณาจักรในช่วงฤดูร้อนนี้พร้อมกับธีม

สล็อตเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต่อ ๆ ไป เนื้อหาสล็อตจะพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มโต้ตอบ WMS อื่น ๆOrrin J. Edidin ประธาน WMS ให้ความเห็นว่า“ การเพิ่มเนื้อหาสล็อตที่ยอดเยี่ยมจาก Konami จะช่วยเพิ่มความกว้างของเกมสล็อตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ WMS และเพิ่มประสบการณ์ความบันเทิง

ในการเล่นเกมที่แตกต่างให้กับผู้เล่นบนเว็บไซต์ของเรา การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เล่นเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นเกมออนไลน์ และเราเชื่อว่าเกมยอดนิยมเหล่านี้จะขยายและปรับปรุงข้อเสนอแบบโต้ตอบของ WMS ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นชื่นชอบการนำเสนอเกมแบบโต้ตอบของ WMS เป็นสถาน

ที่ที่ต้องการในการเล่นและสำหรับผู้ให้บริการคาสิโนจะเลือก WMS เป็นพันธมิตรในขณะที่พวกเขาต้องการขยาย ข้อเสนอความบันเทิงออนไลน์สำหรับลูกค้าของพวกเขาSteve Sutherland ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Konami Gaming, Inc. แสดงความคิดเห็นว่า“ เรายินดีที่จะนำเสนอเนื้อหาเกมที่ยอด

เยี่ยมของเราบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ WMS รวมถึงคาสิโน JackpotParty.com เนื้อหาที่ผ่านการทดสอบตามเวลาของเราเป็นส่วนเสริมที่ดีเยี่ยมสำหรับข้อเสนอออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพที่มีอยู่ใน WMS เราเชื่อว่าผู้เล่นของเราที่ชื่นชอบเกมที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบพวกเขาทางออนไลน์ที่

JackpotParty.com และข้อเสนอแบบโต้ตอบอื่น ๆ ของเกี่ยวกับWMS ให้บริการแก่อุตสาหกรรมเกมทั่วโลกด้วยการออกแบบผลิตและทำการตลาดเกมวิดีโอและเครื่องเกมหมุนวงล้อเครื่องเทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอและในการเล่นเกมซึ่งให้เช่าเครื่องเกมที่มีส่วนร่วมในสถานที่เล่นเกมตามกฎหมาย ธุรกิจ iGaming

ออนไลน์ของ บริษัท พัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์บริการและโซลูชันแบบ end-to-end ที่จัดการกับการเดิมพันออนไลน์ทั่วโลกและโอกาสในการเล่นเกมทั่วไป WMS มุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนต่อไปของวิวัฒนาการเกมคาสิโนด้วยโซลูชันเกมบนเครือข่ายWAGE-NET ®ชุดเทคโนโลยีระบบและแอปพลิเคชันที่ออกแบบ

มาเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ของลูกค้าและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WMS ได้ที่www.wms.com หรือเยี่ยมชมกิจการเกี่ยวกับFacebook , Twitter หรือYouTuเกี่ยวกับ Konami GamiKonami Gaming, Inc. เป็น บริษัท ในเครือของ KONAMI CORPORATION

(NYSE: KNM) ในลาสเวกัส บริษัท เป็นผู้ให้บริการเครื่องสล็อตและระบบการจัดการคาสิโนชั้นนำสำหรับตลาดเกมทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นเกมของโคนามิ, Inc กรุณาเยี่ยมชมwww.gaming.konamNorse Warrior, Jumpin ‘JalapenosและRawhideเป็นเครื่องหมายการค้าของ Konami

Gaming, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ (255ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกลยุทธ์แนวโน้มแผนผลิตภัณฑ์และสภาพคล่องในอนาคตของธุรกิจของเรา โดยทั่วไปข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจถูกระบุด้วยคำเช่น“ อาจ”“ จะ”“ ควร”“ คาดหวัง”“ คาดการณ์”“ แผน”“ น่า

จะเป็น”“ เชื่อ”“ ประมาณ”“ โครงการ ,” และ“ ตั้งใจ” และอื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังที่แสดงไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แม้ว่าเราจะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงในข้อความคาด

การณ์ล่วงหน้าของเรานั้นสมเหตุสมผล แต่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หรือทั้งหมดของเราอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ ไม่รับประกันข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างจากความคาดหวัง ได้แก่ (1) ความล่าช้าหรือการปฏิเสธโดยหน่วยงานกำกับดูแลในการ

อนุมัติแพลตฟอร์มเกมใหม่ของเราการออกแบบตู้ธีมเกมและฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (2) การเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับหรือการตีความข้อบังคับที่อาจส่งผลเสียต่อตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือตำแหน่งในอนาคต (3) ไม่สามารถแนะนำเกมและเครื่องเกมใหม่ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งบรรลุและรักษาการยอมรับ

ของตลาด (4) ความต้องการของลูกค้าคาสิโนที่ลดลงในการอัพเกรดเครื่องเกมหรือจัดสรรพื้นที่ให้เช่าหรือมีส่วนร่วมในเกมทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราลดลง (5) การลดการใช้จ่ายเงินทุนหรือการหยุดชะงักในการชำระเงินของลูกค้าคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอทางธุรกิจหรือความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจที่ส่งผลเสียต่อความสามารถของลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือชำระเงิน (6) ความต้องการเช่าดำเนินงานของลูกค้าที่มากกว่าที่คาดไว้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือสัญญาเช่าการเงินจากการขายที่เปลี่ยนการรับรู้รายได้จากช่วงเวลาเดียวไปเป็นระยะเวลาของสัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าว (7) ค่าใช้จ่ายใน

อนาคตที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างตามแผนของเราและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในภายหลังซึ่งไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อน (8) ความสามารถในการรับรู้ทั้งหมดหรือบางส่วนการประหยัดที่คาดการณ์ไว้และการลดค่าใช้จ่ายจากการปรับ

โครงสร้างและการลดพนักงาน (9) ผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและความสามารถในการรักษาและดึงดูดบุคลากรที่สำคัญหลังจากการดำเนินการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่ (10) การลดระดับการเล่นของเกมการมีส่วนร่วมของเราโดยลูกค้าคาสิโนไม่ว่าจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจ

หรือการเพิ่มตำแหน่งของผลิตภัณฑ์การแข่งขัน (11) ซัพพลายเออร์ของส่วนประกอบสำคัญไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราได้ทันเวลาเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้า (12) ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือกิจกรรมการแข่งขันส่งเสริมการขายที่ส่งผลเสียต่อราคาขายเฉลี่ยหรือรายได้ผลิตภัณฑ์ของเรา (13) ความล้ม

เหลวในการขอรับและรักษาใบอนุญาตการเล่นเกมและการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ (14) ความล้มเหลวของลูกค้าหรือผู้เล่นในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ที่เรานำเสนอในแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (15) ความผิดปกติของซอฟต์แวร์หรือการจัดการกับเครื่องเกมและซอฟต์แวร์ของเราโดยทุจริต (16) ความล้มเหลวใน

การได้รับสิทธิ์ในการใช้งานหรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ ๆ (17) การเรียกร้องการละเมิดที่พยายาม จำกัด การใช้เทคโนโลยีวัสดุของเรา (18) ความเสี่ยงในการทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศรวมถึงความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจกิจกรรมการก่อการร้ายและความ

ผันผวนของเงินตราต่างประเทศ และ (19) ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นใจของการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เราอาจเกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากความคาดหวังได้อธิบายไว้อย่างละเอียดใน “รายการที่ 1 ธุรกิจ” “รายการ 1A

ขอแนะนำเกมสล็อต Magic Wand ™เฉพาะที่ JackpotParty.com
รอบปฐมทัศน์โลกเมื่อ 10 ปีบริบูรณ์พฤษภาคม 2012

10 พฤษภาคม 2555 08:02 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลอนดอน – ( BUSINESS WIRE ) – Jackpot Partyภูมิใจนำเสนอเกมสล็อต MAGIC WAND ™ถ่ายทอดสดออนไลน์เป็นครั้งแรก!

เกมสล็อตที่ยอดเยี่ยมนี้จากนักมายากลที่ Jackpot Party จะทำให้คุณหลงไหล- มันเป็นเกมสล็อต 25 บรรทัดที่ลึกลับของ MAGIC WAND มีให้ที่http://JackpotParty.comเท่านั้น

หากหมวกของนักมายากลปรากฏขึ้นสามครั้งขึ้นไปในการหมุนหนึ่งครั้งคุณจะถูกส่งไปยังคุณสมบัติหมุนฟรี ความลึกลับเพิ่มขึ้นสำหรับการหมุนฟรีของคุณด้วยวงล้อ WILD แบบสุ่ม 2 วงที่ปรากฏขึ้นระหว่างการหมุนคุณสมบัติแต่ละครั้ง! และราวกับเวทมนตร์ KAZAM! ในขณะที่เล่นธีม MAGIC WAND คุณสามารถเรียกโบนัส Jackpot Party Progressive®ได้แบบสุ่ม!

คุณสามารถดูวิดีโอตัวอย่างเกม Magic Wand ได้ที่ You Tube Channel ที่มีชื่อเสียงของ Jackpot Party ที่นี่http://YouTube.com/Jackpและอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณเล่นเกมสล็อต Magic Wand ที่ Jackpot Party คุณจะมีโอกาสที่จะเรียก Jackpot Party Progressive มันเป็นแจ็คพอตโปรเกรส

ซีฟหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถชนะในเกมใดก็ได้โดยมีเงินเดิมพันเมื่อใดก็ได้ – สุ่มอย่างสมบูรณ์!คุณจะค้นพบกอริลล่าในทองคำหรือไม่? ค้นหาตอนนี้เมื่อคุณเล่นเกมสล็อตออนไลน์ของ Gorilla Chief 2 ที่JackpotParty.comเท่านั้นไม่ใช่ภาพลวงตา แต่เป็นเกมสล็อต MAGIC WAND เล่นตอนนี้

ที่JackpotParty.comเท่านั้ราวกับมีเวทมนตร์โชคของคุณอาจจะเข้ามา- สิ้นสุดหมายเหตุถึงบรรณาธิการJackpot Party®มีภารกิจง่ายๆเพียงอย่างเดียวนั่นคือการนำเสนอเกมที่ดีที่สุดและการเฉลิมฉลองร่วมกันที่คุณสามารถหาได้ทางออนไลน์ Jackpot Party เป็น บริษัท ในเครือของ WMS Industries Inc.

ซึ่งเป็น บริษัท มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ซึ่งมีประวัติอันยาวนานในอุตสาหกรรมความบันเทิงและเกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับckpot Party เป็นสถานที่ที่เป็นมิตรและคุ้มค่าสำหรับผู้เล่นในสหราชอาณาจักร (อายุมากกว่า 18 ปี) ในเล่นสล็อตสุดพิเศษและเกมคาสิโน

ระดับพรีเมียม สล็อตที่มีชื่อเสียง ได้แก่ THE WIZARD OF OZ ™, Bruce Lee ™และ Star Trek ™ดั้งเดิหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเฉลิมฉลองของผู้เล่นในสหราชอาณาจักรทางออนไลน์ในปี 2012 โปรดไปที่www.jackpotparty.com หรคุณสามารถแบ่งปันการเฉลิมฉลองในหน้าแฟนเพจ

ของ Jackpot Party ได้ที่นี่ Tutor Perini Building Corp. ได้รับสัญญาก่อสร้างมูลค่า 82 ล้านเหรียญจากชุมชน Gila River Indian
10 พฤษภาคม 2555 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออSYLMAR, Calif. – ( BUSINESS WIRE ) – Tutor Perini Corporation (NYSE: TPC)

บริษัท ก่อสร้างโยธาและอาคารชั้นนำประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ในเครือ Tutor Perini Building Corp. ซึ่งเดิมชื่อ Perini Building Company ได้รับรางวัล สัญญาก่อสร้างกับชุมชนชาวอินเดีย Gila River เพื่อสร้าง Vee Quiva Casino & Hotel ใน Laveen รัฐแอริโซนาซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองฟีนิกซ์

โครงการประกอบด้วยโครงสร้างชั้นเดียว 178,000 ตารางฟุตพร้อมพื้นที่เล่นเกม 70,000 ตารางฟุตและร้านอาหาร 5 แห่งนอกเหนือจากโรงแรมสามชั้น 90 ห้องและพื้นที่สระว่ายน้ำด้านนอก Tutor Perini ยังรับผิดชอบในการสร้างโรงจอดรถสี่ชั้น 1,000 คันรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่สำหรับพื้นที่ 70

เอเคอร์ Vee Quiva Casino & Hotel มีกำหนดเปิดในปี 255 นี่เป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นและเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับชุมชนชาวอินเดีย Gila River ในฐานะหนึ่งในผู้สร้างโครงการต้อนรับและเกมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราคาดหวังว่ากระบวนการจะราบรื่น นอกจากนี้เรายังยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Friedmutter

Group ซึ่งเป็นสถาปนิกโครงการ Tutor Perini และ Freidmutter ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 1994 ในโครงการรีสอร์ทและคาสิโนที่สำคัญหลายโครงการ” Ken Schacherbauer รองประธานของ Tutor Perini Building Corp. กล่าวเกี่ยวกับ Tutor PTutor Perini Corporation เป็น

บริษัท ก่อสร้างโยธาและอาคารชั้นนำที่ให้บริการรับเหมาและออกแบบ / สร้างทั่วไปที่หลากหลายให้กับลูกค้าส่วนตัวและหน่วยงานสาธารณะทั่วโลก เราให้บริการด้านการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ. ศ. 2437 และได้สร้างชื่อเสียงให้กับตลาดของเราด้วยการดำเนินโครงการที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ตรงเวลาและภายในงบ

ประมาณในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเราให้บริการด้านการทำสัญญาทั่วไปการวางแผนก่อนการก่อสร้างและการจัดการโครงการที่ครอบคลุมรวมถึงการวางแผนและกำหนดเวลาของกำลังคนอุปกรณ์วัสดุและผู้รับเหมาช่วงที่จำเป็นสำหรับโครงการ นอกจากนี้เรายังมีบริการงานก่อสร้างที่ดำเนิน

การด้วยตัวเองรวมถึงการขุดการขึ้นรูปและการวางคอนกรีตการก่อสร้างเหล็กบริการไฟฟ้าและเครื่องกลการประปาและ HVAC เราเป็นที่รู้จักในภาระผูกพันของโครงการก่อสร้างที่ซับซ้อนที่สำคัญตลอดจนความสามารถของเราในการขนส่งขนาดใหญ่และซับซ้อนและการก่อสร้างงานโยธาจำนวนมากสำหรับหน่วยงานภาค

รัฐและลูกค้าเอกชนทั่วโลกการวิจัยและการตลาด: 2012 รายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันมูลค่า 80 พันล้านเหรียญสหรั10 พฤษภาคม 2555 07:14 น. เวลาออมแสงตะวันอDUBLIN – ( BUSINESS WIRE ) – การวิจัยและการตลาด

http://www.researchandmarkets.com/research/kp3fzf/gambling ) ได้ประกาศเพิ่ม รายงาน”การพนัน”ในข้อเสนอของพวกเขอุตสาหกรรมการพนันหรือเกมของสหรัฐฯประกอบด้วยคาสิโนประมาณ 500 แห่งคาสิโนอินเดีย 400 แห่งและห้องบิงโกและลอตเตอรี่ใน 40 รัฐโดยมีรายได้รวมต่อปีประมาณ

80 พันล้านดอลลาร์ บริษัท ที่มีกิจการคาสิโนขนาดใหญ่ ได้แก่ Harrah’s Entertainment, MGM Resorts และ Boyd Gaming รายได้ต่อปีประมาณ $ 30 พันล้านดอลลาร์นำมาจากคาสิโนเชิงพาณิชย์ 25 พันล้านดอลลาร์โดยคาสิโนอินเดียอีก 14 พันล้านดอลลาร์จากลอตเตอรี่ของรัฐและส่วนที่เหลือโดย

การแข่งม้าบิงโกการกุศลและการแทงบอล (สำหรับ บริษัท พนัน “รายได้” คือจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดลบด้วยเงินรางวัลที่จ่ายให้กับนักพนัน) คาสิโนส่วนใหญ่มีขนาดเล็กถูก จำกัด ด้วยขนาดของประชากรโดยรอบ อุตสาหกรรมมีความเข้มข้น: บริษัท เกมชั้นนำ 50 แห่งถือครองตลาดประมาณ 60 เปอร์เซ็นการ

พนันทั่วโลกสร้างรายได้ประมาณ 390 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ Global Betting & Gaming Consultants (GBGC) บริษัท ยักษ์ใได้แLottomatica (อิตาลี) Tabcorp (ออสเตรเลีย) และ William Hill (สหราชอาณาจักรภูมิทัศน์ที่แข่งขันไดความต้องการการพนันได้รับแรงหนุน

จากการเติบโตของรายได้ของผู้บริโภคและการใช้จ่ายของรัฐ ความสามารถในการทำกำไรของแต่ละ บริษัท ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการรายใหญ่มีทรัพยากรทางการเงินในการลงทุนจำนวนมากในสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มี

ประสิทธิภาพและมีโอกาสทางการตลาหัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:รูปที่ 1 แสดงการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของมูลค่าตลาดการพนันออนไลน์ของอินเดียที่มีการควบคุมตามการคาดการณ์การเติบโตของชนชั้นกลางชาวอินเดียในช่วงเวลาที่แสดง (กราฟิก: Business Wire)09 พฤษภาคม 2555 22:30 น. เวลาออม

แสงตะวันออนิวเดลี – ( บิสิเนสไวร์ ) – อินเดียอาจพลาดรายได้ภาษีที่หายไปมากถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์โดยไม่ควบคุมการพนันออนไลน์ นี่คือข้อสรุปในรายงานเชลึกที่จัดทำและเผยแพร่โดยOnlineCasino.inซึ่งเป็นพอร์ทัลคาสิโนออนไลน์ชั้นนแม้จะมีชนชั้นกลางที่เฟื่องฟูและฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว แต่มีเพียงรัฐสิกขิมเท่านั้นที่พยายามอย่างมีนัยสำคัญในการควบคุมการพนันออนไลน์ในอินเดีย ในระดับประเทศดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความปรารถนาที่จะควบคุมตลาดที่ร่ำรวยนี้แม้ว่าชาวอินเดียจะเล่นการพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตามเสียเงิน 1.5 พันล้านเหรียคาดกันว่าตลาดการพนันออนไลน์

ของอินเดียหากได้รับการควบคุมจะมีมูลค่าสูงถึง 5 พันล้านเหรียญ การใช้ระดับการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันที่ใช้ในตลาดที่มีการควบคุมการพนันออนไลน์ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว 15-30% ของรายได้รวมของผู้ประกอบการนั่นหมายความว่ารัฐอินเดียจะพลาดรายได้จากภาษีมากถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปตัวเลขนี้มีแนวโน้มที่

จะเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอินเดียและปัจจุบันชาวอินเดียเข้าร่วมชนชั้นกลางมากขึ้เรื่อย ๆ ตลาดการพนันออนไลน์จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ไม่สนใจผลประโยชน์อื่น และไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเก็บภาษีทางตรงจำนวนมากที่อินเดียเพิกเฉยโดยไม่

ควบคุมตลาดการพนันออนไลน์ กฎระเบียบจะก่อให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ ด้วเช่นเดียวกับในประเทศอื่น ๆ กฎระเบียบของการพนันรวมถึงการพนันออนไลน์อาจเป็นวิธีที่ดีในการสร้างงาน ในทำนองเดียวกันยังช่วยให้ผู้บริโภคในประเทศเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองมากขึ้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้รัฐอินเดียแก้ไขข้อ

บกพร่องและกฎหมายโบราณที่ควบคุมการพนันในประเทศได้ในที่สุด กฎหมายเหล่านี้หลายฉบับย้อนกลับไปในยุคอาณานิคมและมีความเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยกับอินเดียสมัยใหม่และสังคมที่มีทักษะทางเทคโนโลยีเคลื่อนที่สูงขึ้นเรื่อย ถึงเวลาเปลี่ยนแปลรายงานเชิงลึกของ OnlineCasino.in เกี่ยวกับเรื่องนี้

ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของกฎระเบียบออนไลน์ไปจนถึงการแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของอินเดียพร้อมกับการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตในอินเดีย – มีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนตลาดนี้ไปข้างหน้า

Rembrandt IP Management ประกาศคดีละเมิดสิทธิบัตรการตั้งชื่อผู้ผลิตสล็อตแมชชีนและคาสิโน09 พฤษภาคม 2555 05:32 น. เวลาออมแสงตะวันออกBALA CYNWYD, Pa. – ( BUSINESS WIRE ) – Rembrandt IP Managementประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ในเครือ Rembrandt Gaming

Technologies, LP ได้ยื่นฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตร ในศาลแขวงสหรัฐในเขตเนวาดา จำเลย ได้แก่ Boyd Gaming Corporation, Caesars Entertainment Operating Company, Inc. , MGM Resorts International Operations, Inc. , Penn National Gaming, Inc. และ

WMS Gaming, Inc. ด้วยการผลิตและใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรคำร้องเรียนดังกล่าวยืนยันถึงผู้ผลิตเกมและคาสิโน สิทธิบัตรของ Rembrandt Gaming Technologies ในสหรัฐอเมริกา 6,641,477 ที่มีชื่อว่า“ Electronic Second Spin Slot Machine”

“ เราทำงานเพื่อยกระดับสนามแข่งขันสำหรับเจ้าของสิทธิบัตรที่ไม่มีเงินทุนและ / หรือความเชี่ยวชาญในการบังคับใช้สิทธิ์กับ บริษัท ที่ใช้สิ่งประดิษฐ์ของตนโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้”

ทวีตนี้สิทธิบัตร ‘477 ได้รับในปี 2546 และตั้งชื่อ Michael J. Dietz นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากนิวเม็กซิโกเป็นผู้ประดิษฐ์ “ ไมเคิลดีทซ์ใช้จินตนาการและทักษะทางเทคนิคของเขาในการคิดค้นคุณสมบัติการจับสล็อตแมชชีนและการหมุนซ้ำที่อ้างสิทธิ์ในสิทธิบัตร กล่าวง่ายๆว่าจำเลยใช้สิ่งประดิษฐ์

ของนายดีทซ์เพื่อหากำไรและไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ” ดร. พอลชเนคประธานของแรมแบรนดท์กล่าวDietz สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกและมีประสบการณ์ 34 ปีในการสร้างซอฟต์แวร์สำหรับเกมคาสิโนอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงอาชีพของเขา

Dietz เป็นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ร่วมคิดค้นสิทธิบัตรหกฉบับที่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกา สิทธิบัตร ‘477 เดิมมอบให้กับ Infinity Group, Inc. ซึ่ง Mr. Dietz ดำรงตำแหน่ง CTO แรมแบรนดท์พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยให้นักประดิษฐ์และเจ้าของสิทธิบัตรได้รับเครดิตและค่าตอบแทนที่สมควรได้รับ” ดร. ชเนค

กล่าว “ เราทำงานเพื่อยกระดับสนามแข่งขันสำหรับเจ้าของสิทธิบัตรที่ไม่มีเงินทุนและ / หรือความเชี่ยวชาญในการบังคับใช้สิทธิ์กับ บริษัท ที่ใช้สิ่งประดิษฐ์ของตนโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้”เกี่ยวกับ Rembrandt IP Managementตั้งแต่ปี 2004 Rembrandt IP Management ได้ช่วยให้เจ้าของสิทธิบัตรได้รับผล

ตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญาของตน ทีมงานมืออาชีพของ Rembrandt ซึ่งรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ทนายความผู้บริหารด้านใบอนุญาตและนักวิเคราะห์การเงินให้ความเชี่ยวชาญและทุนทางการเงินเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทางการเงินจากทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าที่ถูกละเมิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแรมแบรนดท์กรุณาเยี่ยมชมwww.rembrandtip.comภารกิจของ Rembrandt IP Management คือการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกละเมิดโดยการทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิบัตรที่แข็งแกร่งซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดสูงและบังคับใช้สิทธิบัตร

เหล่านี้กับ บริษัท ยักษ์ใหญ่ที่ละเมิดลิขสิทธิ์HEILBrice ประกาศเปิดตัว Digital Re-Launch สำหรับ GKKWorks.com
09 พ.ค. 2555 12:41 น. เวลาออมแสงตะวันออเออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย .– ( บิสิเนสไว ) – HEILBrice ภูมิใจประกาศสำคัญล่าสุดดิจิตอลเปิดตัว

เว็บไซต์ใหม่สำหรับปลายทางออนไลน์ GKK ธิที่GKKWorks.com ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการถือบัตรในการพัฒนาแบรนด์และดิจิทัลการโฆษณาการท่องเที่ยวและการตลาดค้าปลีก HEILBrice เป็นผู้นำในกลยุทธ์ดิจิทัลทั้งหมดของ GKK และการออกแบบใหม่สำหรับปี 2555-2556 ประสบการณ์ผู้ใช้ที่แปลกใหม่และ

โดดเด่นทำให้ GKK เป็น บริษัท ให้บริการวางแผนและออกแบบชั้นนำทั่วทั้งอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันก็ผลิตแบ็กเอนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยให้ GKK สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในระบบการจัดการเนื้อหาที่ราบรื่นซึ่งรวมถึงปลั๊กอินการตลาดเพื่อสังคมสำหรับ ความพยายามของ CR การทำงานกับ

HEILBrice เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม พวกเขาสามารถตอบและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที นอกจากนี้ทีมงานยังมีความรู้และตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้อย่างเหมาะสมทวีตนีได้รับคำแนะนำจากมนต์ขลังของพวกเขา“ Making It New Again” GKK ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัว

เองเป็นไอคอนครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลจากทั่วโลกสำหรับ Kohinoor Square Tower, The Greenfield Datacenter และ The Paris Las Vegas Resort & Casino และอื่น ๆ อีกมากมาความสำเร็จเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเสริมล่าสุดของพอร์ตโฟลิโอที่น่าประทับใจซึ่งมีระยะเวลา 30

ปีในเวทีการก่อสร้างและออกแบบธุรกิจ ในการสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการสูงซึ่งสร้างสรรค์และส่งมอบอย่างแท้จริง GKK มีความภาคภูมิใจในการตอบสนองวิสัยทัศน์ของลูกค้าแต่ละร การแสดงตัวตนแบบดิจิทัลใหม่เกิดขึ้นที่แบรนด์และประสบการณ์! เรากำหนดโทนเสียงให้องค์กรดูแข็งแกร่งเหมือนอยู่

ในโลกแห่งความเป็นจริงและ UX ก็ราบรื่นและเนื้อหาของ GKK นั้นใช้งานง่าย” Jeff Morris ประธาน HEILBrice กล่าวKerri Menhaji ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซเนอร์และการตลาดของ GKK กล่าวเสริมว่า“ การทำงานกับ HEILBrice เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม พวกเขาสามารถตอบและแก้ไขปัญหา

ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ทีมงานยังมีความรู้และตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้อย่างเหมาะสม”จนถึงปัจจุบัน HEILBrice ได้ผลิตเว็บเปิดตัวใหม่ 50 เว็บและดำเนินโครงการดิจิทัลกว่า 100 โครงการสำหรับลูกค้าในช่วงห้าปีสั้น ๆ ที่ดิจิทัลเริ่มผสานเข้ากับการสร้างแบรนด์และสแบบ

ดั้งเดิมอย่างแท้จริงกลุ่ม Gaming MTR ให้นำเสนอที่ 3 ถ ประจำปีเวลส์ฟาร์โกหลักทรัพย์ประชุมการเล่นWells Fargo Gaming Conference 2012
15 พฤษภาคม 2555 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันอเชสเตอร์ W.Va .– ( บิสิเนสไว ) – MTR กลุ่ม Gaming, Inc (NasdaqGS: MNTG) ประกาศ

ในวันนี้การจัดการที่จะนำเสนอที่ 3 ถประจำปีเวลส์ฟาร์โกประชุมการเล่นเกมหลักทรัพย์ที่ Encore ที่ Wynn Las Vegas ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 การนำเสนอจะเริ่มในเวลา 11:05 น. ตามเวลาแปซิฟิการประชุมแบบตัวต่อตัวมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 และเช้าของวัน
มาให้บริการแด่ผู้สนใจชอบเล่น พนันบอล เล่นบาคาร่า แทงบอล สโบเบ็ตเอเซีย ที่ชอบมีความเสี่ยง ลุ้น สนุกเพลิดเพลินกับผู้มีโชคทุกท่าดำเนินงานเป็นในรูปแบบ ธุรกิจการพนันซึ่งจะนำบริการ เว็บคาสิโน และการเข้า

แทงบอลผ่านเน็ต ที่มีระบบการให้บริการที่ดี มีมาตราฐานมาบริการให้กับลูกค้าและสมาชิก เรามีความมั่นคงทางการเงิน มีทุนหมุนเวียนตลมีผู้ร่วมดำเนินธุรกิจที่มีแข็งแกร่งสูง ที่อยู่ในระดับผู้บริหารดำเนินการใน คาสิ

โนปอยเปต เราพร้อมให้บริการแด่ท่านสมาชิก เราหวังว่าท่านจะมีโชค ร่ำรวยเงินทองพบศักยภาพความร้อนแรงทางการเงินด้วยตัวคุณเองเว็บไซต์ที่เปิดบริการทำธุรกิจเดิมพัน พนันบอล แทงบอลออนไลน์ และ คาสิโน

ออนไลน์ โต๊ะบาคาร่า ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกัมพูชเรามีที่ตั้งออฟฟิตอยู่ภายในคาสิโนฮอลิเดย์ พาเลซ ซึ่งได้รับการคุ้มครองการให้บริการจากทาง คาสิโนฮอลิเดย์พาเลซ เว็บไซต์เราเปิดบริการมาให้บริการ

แด่ผู้สนใจชอบเล่พนันบอล เล่นบาคาร่า แทงบอล สโบเบ็ตเอเซีย ที่ชอบมีความเสี่ยง ลุ้น สนุกเพลิดเพลินกับผู้มีโชคทุกท่าน ดำเนินงานเป็นในรูปแบบ ธุรกิจการพนันซึ่งจะนำบริการ เว็บคาสิโน และการเข้า แทงบอล

ผ่านเน ที่มีระบบการให้บริการที่ดี มีมาตราฐานมาบริการให้กับลูกค้าและสมาชิก เรามีความมั่นคงทางการเงิน มีทุนหมุนเวียนตลอด มีผู้ร่วมดำเนินธุรกิจที่มีแข็งแกร่งสูง เพื่อนๆเคยประสบปัญหาจากการหา โต๊ะบอล

บ้างหรือเปล่า โต๊ะบอลออนไลน์ ที่ไหนดีๆไม่โกงเงิน เบิกถอนเงินง่ายจากประสบการณ์และการค้นหาเวปโต๊ะบอลออนไลน์ของเอเซียมาจากพี่กูเกิ้ทำให้ผมทำเวปไซต์แนะนำโต๊ะบอลนี้ขึ้นมาครับ แน่นอนครับผมไม่ใช่

เอเย่นต์ที่รับแทงบอลผ่านโต๊ะครับ เพราะฉนั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมนะครับ ฮ่โดยใน Blog โต๊ะบอล ของผมอันนี้มีรีวิวบริษัท โต๊ะบอล ต่างๆที่เปิดถูกต้องตามกฏหมายมีหนังสือจดทะเบียนลิขสิทธิ์การจัดตั้งอย่างถูก

ต้อจากประเทศนั้นๆครับ ซึ่งแน่นอนในตัวระบบเองมีภาษาไทยรองรับเรียบร้อยครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาว่าจะเข้าไปเล่นแล้วไม่รู้เรื่องครตอนนี้ผมได้ รีวิวเวปโต๊ะบอลใหญ่ยอดนิยมของเอเซียมีภาษาไทยรองรับไว้ 1

เวปครับ คือ โต๊ะบอล บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วโต๊ะบอลที่เพื่อนๆหลายคนเคยเห็นไม่ว่าจะเป็น SCOBET หรือ IBC ทำไมผมไม่เอามา รีวิวบ้างเพราะคิดว่าน่าจะดังในไทยมากๆแต่เนื่องจาก เวปแทงบอลนี้ไม่ได้เป็น

การแทงโดยตรงจากโต๊ะครับ หากแต่เป็นการแทงบอลผ่านเอเย่นต์ครับ โดยผู้ที่โฆษณาในไทยจะเอาเงินที่เพื่อนๆแทงไปส่งต่อที่เวปต่างประเทศอีกที าเพื่อนโชคร้ายไปแทงผ่านเอเย่นต์ที่ไม่ดีอาจจะโดนโกงปิดหนีไป

หรือไม่ก็อาจจะโชคร้ายไปเจอเอเย่นต์ที่โดนตำรวจจับได้ทำให้โดนปิด ซึ่งจะต่างจากโต๊ะบอล ที่ผมได้ทำรีวิวไว้ในนี้คสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพบศักยภาพความร้อนแรงทางการเงินด้วยตัวคุณเองที่อยู่ใน

ระดับผู้บริหารดำเนินการใน คาสิโนปอยเปต เราพร้อมให้บริการแด่ท่านสมาชิก เราหวังว่าท่านจะมีโชค ร่ำรวยเงินพบศักยภาพความร้อนแรงทางการเงินด้วยตัวคุณเองราคาบอลสด ที่นี่ เราเป็นศูนย์กลางแห่งความ

บันเทิงออนไลน์ครบวงจร ทั้ง คาสิโนออนไลน์ และ ฟุตบอลออนไลน์ ดู ราคาบอลได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชวันนี้ พร้อมให้บริการทุกท่านได้ร่วม

สนุกกับเกมส์การเดิมพันที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ส่งตรงถึงบ้านคผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัย เพียงปลายนิ้วสัมผัส เราย่อโลกไว้ในมือคุณ ประสบการณ์แปลกใหม่เหนือจินตนาการ
รอให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ทคาสิโนออนไลน์ และ บริษัท เดิมพันกีฬา ที่ไว้วางใจ แต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางกพบศักยภาพความร้อนแรงทางการเงินด้วยตัวคุณเอง รอยัลคาสิโน สมัครบาคาร่าออนไลน์ เข้าเล่น

คาสิโน บาคาร่า รูเล็ต เกมส์พนันไฮโล และเชิญเข้าใช้เล่ ดาวน์โหลดคาสิโนออนไลน์ ของ จีคลับรอยัลคาสิโน ที่เป็นที่นิยม ซึ่งทางคาสิโนอย่าง GClub Live ได้ออกโปรแกรมมาใหม่นั่นคือ Royal1688 Casino ซึ่ง ณ

.ตอนนี้ เกมส์คาสิโน บาคาร่า ของทาง Royal1688 ก็กำลังฮอตฮิตและเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น Royal168มีเกมส์คาสิโนเลือกเล่นมากมาย มีทั้งแบบ Royal1688 Casino (คาสิโนถ่ายทอดสด) และแบบ E-Game

อย่างเกมส์ ม้าแข่ง 7PK , มาลีน้อย , ไพ่นกกระจอก , สล็อตออนไลน์ , ลูกเต๋า , จานผลไม้ , กำถั่ว และ บิงโกออนไลน์ ได้เลือกเล่นเพลินซึ่งการเล่นแบบถ่ายทอดสดจากดีลเลอร์ Royal1688 ก็คงยังมีให้บริการอยู่ด้วย

เรารอให้คุณมาสัมผัสประสปการณ์การเข้าเล่น พนันออนไลน์ ด้วยตัวคุณเอง เราคำนึงถึงความซื่อสัตGclub Royal Casino ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งใหม่ คาสิโนออนไลน์ โดย Gclub Royal Casino มี

เกมส์หลากหลายให้ท่านได้เลือกเล่น เชบาคาร่า รูเล็ท ไฮโลกำถั่ว และเกมส์อื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านสนุกเพลิดเพลิน ไปกับบรรยากาศของคาสิโนที่แท้จริงบริการฝาก-ถอน รวดเร็วพร้อมบริการพิเศษเหนือระดับด้วย

การ ต้อนรับที่เป็นกันเองของ Gclub Royal Casino คาสิโน ออนไลน์ เรามีพนักงานบริการ ท่านตลอด 24 ชไม่มีวันหยุด พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ มากมายสำหรับทุกท่านติดต่อCall Center ของ Gclub Royal Casino

รับโบนัสพิเศษทันที จีคลับรอยัล คาสิโนออนไลน์ มีเกมส์คาสิโนมากมายให้เลือกเล่น GClub มีระบบในด้านการให้บริการที่ดี GClub นั้นถือว่าเป็น คาสิโเจ้าแรกที่มาเปิดให้บริการก่อนคาสิโน บาคาร่า ของเจ้าอื่นๆ โดยมี

เกมส์คาสิโน ที่มีความนิยมและเป็นสุดยอดความฮิต นั่นก็คือ GClub บาคาร่าที่มีผู้นิยมในการเลือกเข้ามาเล่น สมัคร GClub ด้วยยอดจำนวนการเข้า เล่น GClub สูงมากบอกถึงความไว้ใจในบริการ เกมส์บาคาร่า มีโต๊ะ

บาคาร่าให้สามารถเปลี่ยนเข้าเล่นได้ตามใจชอGClub ดูวิธีการเล่นศึกษาการเล่นง่ายดายสะดวก มีภาพของ คาสิโนออนไลน์ ส่งมายังหน้าจอคมชัดเจน ไม่สะดุดมาก นอกจากเกมส์บาคาร่า GClub คนไทยนิยมสูงแล ก็

ยังมาเปิดให้ เล่นไฮโลออนไลน์ และ รูเล็ต กำถัซึ่งสมาชิกทุกท่านสามารถมั่นใจและไว้วางใจได้ในระบบการเงิน ที่มั่นคง ใช้ระบบควบคุมระดับเดียวกับธนาคาร และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแรงระบบ

การเงินถูกควบคุมดูแลด้วยกฎหมายและกฎทางการค้า ซึ่งมีความมั่นคง และปลอดภัยสูง ยุติธรรม เที่ยงธรรม เปิดพบศักยภาพความร้อนแรงทางการเงินด้วยตัวคุณเอง สมัครสมาชิก sbobet ต้องที่นี่ สนุก เล้าใจ มั่น

คงทางการเงิน รวดเร็ว ข้อมูลลูกค้าเป็นความลขอต้อนรับ ท่านสมาชิกร่วมลุ้น ฟุตบอล, แทงบอลออนไลน์ ไปกับเรา บริการด้วยความเป็นกันเอง
อังคารที่ 22 พฤษภาคมหากต้องการกำหนดเวลาการประชุมในการประชุมโปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของ Wells Fargo Securities เพื่อขอและความพร้อเกี่ยMTR Gaming Group, Inc. เป็น บริษัท ด้านการบริการและเกมที่ บริษัท ย่อยเป็นเจ้าของและดำเนินการ Mountaineer Casino, Racetrack

& Resort ในเชสเตอร์เวสต์เวอร์จิเนีย Presque Isle Downs & Casino ใน Erie, Pennsylvania; และ Scioto Downs ในโคลัมบัสโอไฮโอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.mtrgaming.comEntertainment Gaming Asia รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2555 และให้ข้อมูล

อัปเดตทางการตลาด บริษัท ประสบความสำเร็จอีกไตรมาสของผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งจากรายได้จากการเล่นเกมเป็นประวัติการณ์และการชนะสุทธิรวมเฉลี่ย 154 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง ความคืบหน้าของกลยุทธ์การขยายการเล่นเกมพร้อมกับการเปิดดรีมเวิลด์ไพลินที่ประสบความสำเร็จและการเตรียมการเพื่อ

เริ่มการก่อสร้างดรีมเวิลด์ปอยเปตในกัมพูชาฮ่องกง – ( บิสิเนสไวร์ ) – Entertainment Gaming Asia Inc. (NYSE Amex: EGT) (“ Entertainment Gaming Asia” หรือ“ the Company”) บริษัท เกมชั้นนำที่เน้นตลาดเกมเกิดใหม่ใน Pan-Asia รายงานในวันนี้ ผลการดำเนินงาน

สำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และทบทวนความก้าวหน้าขององค์กรล่าสไฮไลทรายได้สุทธิรายไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 25EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาค่าตัด

จำหน่ายและค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่เงินสด) อยู่ที่ 3.2 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสแรกของปี 2รายได้รวมจากการเล่นเกมเป็นประวัติการณ์ 5.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้น 19% จากไตรมาสแรกของปี 2ยอดชนะเฉลี่ยรวมต่อหน่วยต่อวัน (WUD) แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 154 ดอลลาร์ใน

ไตรมาสแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสแรกของปี 2ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่นั่งในเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ (EGM) ที่ติดตั้งทั้งหมดอยู่ที่ 1,560 ที่นั่งใน 8 สถานที่ซึ่งประกอบด้วยสถานที่จัดงาน 3 แห่งในกัมพูชารวม 799 ที่นั่งและ 5 แห่งในฟิลิปปินส์รวม 761 ที่นยอดขายชิปเกมและแผ่น

โลหะอยู่ที่ 532,000 ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าสองเท่าของไตรมาสแรกของปี 2เงินสดคงเหลือ 11.7 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทียบกับ 12.8 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2หนี้ทั้งหมดอยู่ที่ 4.7 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทียบกับ 6.2 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

25เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 บริษัท เสร็จสิ้นตามเป้าหมายการติดตั้ง EGM ครั้งแรก 200 ที่นั่งบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมใน Thansur Bokor Resort and Casino ระดับห้าดาวแห่งใหม่ของ Sokha Hotels and Resort ในกัมพูเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 บริษัท ประสบความสำเร็จในการเปิดดรีม

เวิลด์ไพลินในกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคาสิโนแห่งแเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริษัท ได้จัดพิธีเปิดตัวดรีมเวิลด์ปอยเปตในกัมพูชาซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการก่อนสิ้นปี 25คลาเรนซ์ชุงประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Entertainment Gaming Asia กล่าวว่า“ หลังจากผลประกอบการทางการเงิน

ในปี 2554 ทำลายสถิติผมยินดีที่จะรายงานอีกไตรมาสที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสแรกของปี 2555 การดำเนินงานด้านเกมของเราสร้างรายได้สูงเป็นประวัติการณ์ 5.0 ล้านดอลลาร์ใน รายได้ได้รับแรงหนุนจากการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินงานทั้งในกัมพูชาและฟิลิปปินส์ การชนะสุทธิรายวันโดย

เฉลี่ยรวมทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 154 ดอลลาร์ต่อที่นั่งในไตรมาสนี้ การเติบโตระดับบนสุดที่แข็งแกร่งนี้รวมกับการมุ่งเน้นไปที่การควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 3.2 ล้านดอลลาร์และมีกำไรสุทธิเกือบ 1.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2555 เราประสบความสำเร็จในการเติบโตนี้

ในขณะที่ลงทุน เว็บแทงไฮโล ในแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายการดำเนินงานเกมและเสริมความแข็งแกร่งให้งบดุลของเรา ด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเบื้องหลังเราเรามองไปยังอนาคตที่มีการผสมผสานของการดำเนินเกมที่น่าดึงดูดรวมถึงธุรกิจการมีส่วนร่วมที่มั่นคงและเติบโตแผนการพัฒนาคา

สิโนที่น่าตื่นเต้นและโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในธุรกิจชิปเกมและแผ่นโลหะของเรการทบทวนการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 25รายรับรวมของ Entertainment Gaming Asia ในไตรมาสแรกของปี 2555 อยู่ที่ 7.1 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับ 6.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี

2554 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการปรับปรุงอย่างมากในการดำเนินงานเกมของ บริษัรายได้จากการเล่นเกมอยู่ที่ 5.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับ 4.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2554 การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากการดำเนินงาน

ของ บริษัท ทั้งในกัมพูชาและฟิลิปปินส์ ในกัมพูชาผลการดำเนินงานของ บริษัท ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ WUD โดยเฉลี่ยจากการดำเนินงานใน NagaWorld ซึ่งสูงถึง 260 ดอลลาร์ในไตรมาสนี้ บริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดการเชิงรุกโปรแกรมการตลาดที่ตรงเป้าหมายและการบริการ

ลูกค้าที่มีคุณภาพ ในฟิลิปปินส์การดำเนินงานของ บริษัท สมัครเล่นบอล เว็บแทงไฮโล ยังคงได้รับประโยชน์จากการจัดการเชิงกลยุทธ์ของตำแหน่งเครื่องจักรและการริเริ่มทางการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่สถานที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดในตลาดนี้